Търси

Пресконференция за преставянето на Документа "На път за грижата за общия дом" Пресконференция за преставянето на Документа "На път за грижата за общия дом" 

Документ за общия дом: насоки за справяне с предизвикателствата

На 18 юни във Ватиканският пресцентър бе представен Документа „На път за грижата за общия дом“, разпространен по повод петата годишнина от Еницикликата на папа Франциск Laudato Sì и разработен от Междуведомствената група на Светия престол за цялостната екология. На срещата взеха участие 6 докладчика, сред които монсиньор Пол Ричард Галахър, секретар на Отдела за Отношенията с държавите.

Дебора Донини – Светла Чалъкова – Ватикана

Пандемията Covid-19 и въпросът „какво можем ние да направим“, очертаха линиите по които монсиньор Пол Ричард Галахър, секретар на Отдела за Отношенията с държавите към Ватиканския държавен секретариат, илюстрира документа „На път за грижата за общия дом“, който – поясни той – „ не е дупликат на Laudato Sì, а желае да възобнови богатството на нейното съдържание, чиято актуалност се откроява също в светлината на кризата, създадена от коронавируса, която призовава към неотложни решения“. Срещата бе открита от директора на Ватиканския пресцентър Матео Бруни.

Но Документът иска да предложи също ориентир за прочита на Енцикликата с оперативни елементи, свеждайки до минимум рисковете от неразбиране и спомагайки сътрудничеството между Ведомствата и католическите институции. Плод на колегиалният труд на много ватикански Ведомства, но също и на многобройни Еписопски конференции, този текст обхваща ситуации, вариращи от вътрешната икономика до последиците за международната общност.

Противодействие на „озоновата дупка“

„Щастлив съм да ви информирам – посочи монсиньор Галахър – за предстоящото присъединяване на Светия престол към Поправката от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които разрушават озоновия слой: средство насочено към борбата както с така наречения проблем „озонава дупка“, така и с феномена на климатичните промени. Средство, което в посоката, пожелана от Светия отец“.

„Предлага се едно ангажиращо предизвикателство, изискващо диалог за общото благо и способено да засили и многостранното сътрудничество, което е необходимо, но не е достатъчно, за да се даде адекватен отговор на предизвикателството, което нашата ера има пред себе си“.

Намесите във Ватикана

В центъра на изказването на монсиньор Фернандо Вергес Алзага, генерален-секретар на Губернаторството на Държавата-град Ватикан, бяха многобройните добри практики, поставени в действие от Губернаторството, като се започне от поставянето на фотоволтаични панели на покрива на ватиканската аула „Павел VІ“ до новото осветление на площад „Свети Петър“ и колонадата на Бернини, с енергоспестяване до 80%, но също и проекта „Био Градини“ във Ватиканските градини, закупуването на електрически и хибридни автомобили, преквалификацията на Термоцентралата на Държавата и реорганизацията на системата за събиране на отпадъци. „Реорганизирането на системата за събиране на битови отпадъци – поясни монсиньор Алзага - позволи през 2019 г. 59% от отпадъците да бъдат диференцирани, което подобри резултата, получен през предходната година, с 12 точки. Преустройството на Държавния събирателен център позволи ясно подобрение и по отношение на специалните, неопасни и опасни отпадъци, като успя да диференцира 99% от управляваните отпадъци ". Съществуват също много други текущи проекти.

Екологично и възпитателно предизвикателство

Монсиньор Анджело Винченцо Дзани, секретар на Конгрегацията за Католическото възпитание, припомни, че Междуведомствения документ се помества в сферата на социалното учение на Църквата, прерпращайки към Апостолическата Конституция Ex Corde Ecclesiae за Университетите, в който се препоръчва да се развива преподаването на социалната доктрина на Църквата в католическите университети: 1865 са католическите университети в петте континента. Сред откроените важни елементи, монсиньор Дзани посочи връзката със срещата за Глобалния образователен пакт, която бе отложена и ще се проведе като истинско и същинско събитие през 2021, но преди това през октомври, ще се подготвителна онлайн среща. Освен това в Документа са посочени 5 учебни схеми с различни предложения. Важни средства за училищната сфера, за да се развие отговорността за околната среда чрез възпитанието в екологично гражданство и по този начин да предостави на бъдещите поколения един по-добър свят. Следователно става въпрос да се припомни, че кризата не е само екологична, но антропологична и, че трябва да вземе предвид цялостната перспектива относно фрагментацията на познанието. Централно място за истинската промяна заема също трансцедентното измерение. В този контекст бе цитиран опита от цялостната екология на различни католески университети по света. Но също, на училищно ниво, опита натрупан преди всичко от религиозните конгрегации“.

Развитие, вдъхновено от цялостната екология

„Става въпрос да се предприеме смело цялостно развитие, което да се вдъхнови от цялостната екология, един път за живота и за бъдещето на живота“, открои от своя страна монсиньор Бруно Мари Дюфе, секретар на Ведомството за цялостното човешко развитие. Неговите мисли се насочха към добрите практики, приложени вече от младежите. Оттук бе припомнен силният апел на папа Франциск, отправен на 27 март, когато изпроси от площад „Свети Петър“ края на пандемията: „Време е да променим посоката на живота към Теб, Господи, и към другите“. Laudato Sì – завърши монсиньор Дюфе – е път, за главните действащи лица на бъдещето“.

Внимание към хранителната система и водата

От своя страна генералният секретар на Каритас Интернационалис, Алойзиус Джон, припомни, че организации като Каритас предоставят хуманитарни помощи за пандемията и, че бедните са най-засегнатите от нея. Става въпрос за една системна криза и това е един избран период. Оттук и призива на Каритас, да се разрешат причините от основата. Laudato Sì ни предоставя насоките и Каритас иска да даде глад на местните общности, които настояват за специфични действия, особено за хранителната сигурност и достъпа до водата. Например, с малкомащабни хранителни системи, като същевременно се поддържа вниманието върху достойнството на труда и върху околната среда. Важно е също да се зачитат екосистемите и да се закриля на биоразличието.

Томас Инсуа, съсъздател и изпълнителен директор на Global Catholic Climate Movement припомни, че това движение, родено през 2015 след публикацията на Енцикликата, започна като малка мрежа, която след това се разви в стотици католически организации по целия свят. Той подчерта също, колко е окуражаващо, че новият документ предоставя водещите оперативни линии.

19 Юни 2020, 10:46