Търси

Vatican News
Семейство от вътрешно разселени в Афганистан Семейство от вътрешно разселени в Афганистан 

Прием и закрила: новата мисия за вътрешно разселените лица

Във Ватикана бяха представени „Пастирските насоки за вътрешно разселените лица“ на отдел „Мигранти и бежанци“ към Ватиканската дикастерия за цялостно човешко развитие.

Давиде Дионизи – Маня Кавалджиева – Ватикана

122 са водещи линии на Пастирските насоки за вътрешно разселените лица (ВРЛ). Тяхната публикация бе представена от отдел „Мигранти и бежанци“ към Ватиканската дикастерия за цялостно човешко развитие, за да се предостави значителен принос на „мисията“, както и по-целенасочена подкрепа на всички онези, които живеят в „перифериите на съществуването“ и трябва да бъдат „приети, закриляни, насърчавани и интегрирани“.

Над 41 милиона разселени хора по света

В края на 2018 г., по данни на Центъра за мониторинг на вътрешното разселване (ЦМВР), 41.3 милиона хора в цял свят са били вътрешно разселени лица – най-високата цифра, регистрирана в историята. Въпреки, че често са принудени да бягат по един и същи начин и по едни и същи причини, както бежанците, ВРЛ не влизат в международната система за закрила, предвидена от международното право за бежанците. Докато не са принудени да напуснат дадена международно призната граница в търсене на сигурност и защита, те остават граждани под юрисдикцията на страната на произхода. „Трудността на международната общност да се намеси и липсата на интерес от стана на медиите и на обществото като цяло, често пъти води до това, че ВРЛ остават забравени, като се увеличава тяхната уязвимост и се пречи на адекватното признаване и задоволяване на техните нужди“, се казва в документа.

Да се сенсибилизират средствата за информация и общественото мнение

За справяне с това предизвикателство, Църквата е призована „да окуражава средствата за информация и обществото като цяло, както и правителствата, за да се засили вниманието на общественото мнение по въпроса“. Първостепенната отговорност за защитата на ВРЛ поемат местните власти, които често са пасивни или не са в състояние да посрещнат нуждите за защита. Затова е от ключово значение международната общност да потърси конструктивни форми за подкрепа, при зачитане на националния суверенитет.

Прозрачни норми

Ето защо ще бъде от основно значение „да се издават прозрачни норми и препоръки за закрила на ВРЛ, на местно, национално е международно ниво, както и да се поиска от международната общност да се ангажира ефикасно за засилване на защитата на вътрешно разселените хора в цял свят, при пълно зачитане на принципа на субсидиарността“.

Търговия с хора и етнически конфликти

В документа също така се разобличава търговията с хора, която засяга ВРЛ, показва се тяхното наличие в градските зони и лагерите за бежанци, и се апелира за защита от страна на хуманитарните служители. Като причини за разселването са посочени „етническите и племенни конфликти“. За посрещане на предизвикателството, Църквата е призована „да полага усилия за помирението и взаимното приемане, както и уважението между етническите групи и племена, чрез насърчаване на изцеляването на паметта и приемането на ненасилствен начин на живот“.

Икономическо включване

Друга ключова стъпка се отнася до икономическото включване, което трябва да премине и през засилването на събиране на фондове от поместните църкви, за да се има достъп до финансови средства, оставени на разположение. Да се премине към организиране на гражданското общество за оказване на помощ на вътрешно разселените лица. Да се настоява заинтересованите страни да осигурят механизми за акуратна преценка на възможността за връщане на ВРЛ в техните домове. Изказва се и пожелание за съвместна работа и координация между католическите оператори, както и икуменическо и междурелигиозно сътрудничество.

06 Май 2020, 13:05