Търси

Vatican News
2020-2021 Година на Laudato Sì 2020-2021 Година на Laudato Sì 

2020-2021: спецаилна година посветена на Laudato Sì

На 24 май, с „Обща молитва за земята и човечеството“ ще започне Специалната година, посветена на Енцикликата Laudato Sì. Насърчена от Ведоството за цялостното човешко развитие, годината ще бъде белязана от многобройни срещи за задълбочаването на темата за цялостната екология.

Изабела Пиро – Светла Чалъкова – Ватикана

Цялостната екология трябва да се превърне в нова парадигмна на справедливост, защото природата не е „просто рамка“ на човешкия живот: това сърцевината на втората Енциклика на папа Франциск „Laudato Sì, за грижата за общия дом“. Подписан от папата на 24 май 2015, Петдесятница, и разпространена на 18 юни същата година, документът е в центъра до идната неделя, 24 май, на специалната седмица, която чества петата годишнина от Енцикликата.

2020-2021: Специална година на Laudato Sì

Именно идната неделя, 24 май, седмицата ще бъде закрита с „Обща молитва за земята и човечеството“ и на същия ден ще започне Специалната година, посветена на Laudato Sì, по инициатива на Ватиканското ведомство за цялостното човешко развитие. Годината ще бъде белязана от многобройни срещи, посветени на темата за цялостната екология. Специалната година ще бъде закрита през 2021, но нейната цел е да предложи един общ обществен ангажимент за „цялостната устойчивост“, която да се реализира през следващите 7 години. Многобройни са участниците в годината: семейства, диоцези, религиозни ордени, университети, училища, здравни структури, и представители на бизнеса, с особено внимание към земеделските ферми.

По стъките на Химна на творенията

Разделена на шест глави, Енцикликата – чието заглавие е заимствано от началните думи на свети Франциск в Химна на творенията – събира, също в перспективата на колегиалността,  различни размишления от Епископските конференции по света и завършва с две молитви, едната междурелигиозна, а другата християнска, за опазването на Творението. „Хвален си, Господи мой, за нашата сестра майката Земя: Франциск от Рим, следва стъпките на Франциск от Асизи, за да обясни важността от цялостната екология, която трябва да се превърне в една нова парадигма на справедливост, в която безпокойството за природата, справедливостта към бедните, ангажимента в обществото, са неразделни.

Промяна на посоката

В шестте глави на Енцикликата папата откроява, че нашата земя, малтретирана и ограбена, изисква едно „екологично обръщане“ една „промяна на посоката“, за да може човек да поеме отговорността за „грижата за общия дом“. Ангажимент, който включва също изкореняването на бедността, вниманието за коренните населения и справедливия достъп, за всички, до рерурсите на Планетата.

Болестите на Планетата

Енцикликата прави щателна дигноза на сериозните проблеми на Планетата: замърсяването; климатичните проблеми; изчезването на биоразличието; екологичен дълг между севера и юга на света, свързан с търговските дисбаланси; антропоцентризъм; господство на технокрацията и финасите, което води до спасяването на банките, за сметка на народите; частна собственост, която не е подчинена на универсалната дестинация на стоките. Но над всичко това изглежда преобладава „културата на шкартото“, на еднократната употреба, което води до експлоатацията на децата, до изоставянето на възрастните, до свеждането на другите в роби, до търговията с окървавени диаманти. Това е същата логика на многобройните мафии – пише папата – логиката на отхвърлянето на неродените, които не отговарят на плановете на родителите.

Стойността на смелостта в защита на човешкото достойнство

Пред всичко това, пояснява Енцикликата, е необходима „смела културна революция“, която да поддържа на преден план стойността и закрилата на всеки човешки живот, защото закрилата на природата е „несъвместима с оправданието на аборта и всяко малтретиране на което и да е създание противоречи на човешкото достойнство”.

Работа и политика

Папата подчертава също необходимостта за закрилата на труда, част от смисъла на живота на тази земя, и призовава към диалог между политиката и икономиката, в името на общото благо. На международно ниво, папата не пести строгите си критики към световните срещи на върха за околната среда, които разочароваха очакванията поради липсата на политическо решение. На национално ниво Франциск призовава политиката да излезе от логиката на незабавната печалба и корупцията, в името на честни и прозрачни процеси за вземане на решения. По същество това, което е необходимо, е нова икономика, по-внимателна към етиката.

20 Май 2020, 10:13