Търси

Vatican News
Каритас Армения Каритас Армения 

Каритас Интернационалис в помощ на най-уязвимите във време на пандемия

Каритас Интернационалис е част от новата Комисия за Covid-19, пожелана от папа Франциск. Конфедерацията ще координира, заедно с Ведомството за цялостното човешко развитие (ВЦЧР), Първата работна група на Комисията, посветена на вслушването и подкрепата на поместните Църкви.

Както подчертава Алойзиус Джон, генерален секретар на Каритас Интернационалис, „в Африка, в Близкия Изток, в Южна Америка, Океания и Европа, Каритас е на първа линия в борбата с Covid-19, дори в райони, в които никоя друга организация не функционира. Нашата работа е живо свидетелство за мисията на Църквата в услуга на най-уязвимите и на цялото човешко семейство“.

Заедно с ВЦЧР, Каритас Интернационалис вече активира механизми за изслушването на поместните Църкви. „Повече от 140 Епископски конференции вече отговориха на един въпросник, посочвайки кои са най-спешните нужди в съответните държави и какви програми са създали за справянето с разпространението на пандемията. Това ще ни позволи, в синергия с Ведомството, да дадем адекватни отговори“.

Широкото присъствие на Каритас Интернационалис и фактът, че тя е добре вкоренена в социалните реалности, позволява на Каритас да реагира бързо в световен мащаб на COVID-19 и да продължи да изпълнява своите програми за помощ. „Опитваме се да бъдем бързи и гъвкави, за да продължим да служим на най-уязвимите. Това поиска от нас също Светия отец преди няколко дни, когато му представихме нашата работа срещу Covid-19: „Бъдете гъвкави и бързи и продължавайте да работите. Ако не го правите вие, кой ще го направи?“.

За да може да предостави незабавен и ефективен отговор, Каритас Интернационалис създаде Фонд за отговор на Covid-19. Замислен да бъде видим знак на солидарността на Универсалната Църква, този световен фонд ще позволи на Каритас и на другите католически организации да продължат своята помощна дейност и същевременно да въведат превантивни мерки за ограничаването на заразата от вируса, с особено внимание към онези страни, в които разпространението на епидемията би имала далеч по-пагубни последствия от тези, на които сме свидетели в Европа.

Фондът ще даде приоритет на предоставянето на здравни услуги от католически организации и организации на Каритас в области като: превенция и контрол на инфекциите, достъп до чиста вода и хигиенно-санитарни услуги, доставка на устройства за индивидуална защита (маски, ръкавици и др.). Също така ще бъдат взети под внимание предложенията, целящи смекчаването на разпространението на Covid-19 и включващи осведомеността и разпространението на информация за предотвратяване на заразата, както и засилване на услугите в подкрепа на общностите, например, насочени към осигуряване на продоволствената сигурност. „За съжаление – пояснява Джон – има зони, в които пандемията е смятана за по-малкото зло от уязвимото население. В Руанда например, в някои зони, хората не спазват мерките за сигурност, поради силният недостиг на храна. Казват ни „предпочитаме да умрем от Covid-19, отколкото от глад“.

Днес повече от всякога е важно да продължаваме да гарантираме животоспасяващи услуги, като тези предоставяни от Каритас, въпреки факта, че „COVID-19 оказва значително влияние върху нашата работа към най-уязвимите. Например, в момента персоналът на Каритас Йерусалим в Палестина няма средства и може да се наложи да преустанови дейността си, която включва разпределение на храна и и комплекти за лична хигиена на 500 нуждаещи се семейства ".

Първите молби за помощ вече са пристигнали, но възможността за отговор ще зависи от средствата, които могат да бъдат събрани. За да позволи на Каритас и други милосърдни организации на местните Църкви да продължат програмите си за помощ и в същото време да се изправят срещу епидемията, Каритас Интернационалис настоятелно призовава всички да дадат своя принос за Фонда в отговор на COVID-19.

„Днес всички сме обединени в молитвата – посочва Алойзиус Джон – но трабвя да бъдем обединени в солидарността чрез универсалното братство. Единственият начин да преодолеем тази пандемия е този да сме обединени в борбата срещу това огромно предизвикателство за човечеството“.

Възможно е да се изращат дарения чрез сайта на Каритас Интернационалис:

https://www.caritas.org/donation/covid-19-response-fund/

или чрез специално отворената за тази цел банкова сметка в Института за религиозната дейност:

IBAN: VA29001000000020179007

16 Април 2020, 12:30