Търси

Vatican News
Архив от понтификата на Пий ХІІ Архив от понтификата на Пий ХІІ 

Ватикана отвори архивите за понтификата на Пий ХІІ

От 2 март вече е възможно да се консултират документите и бележките за един период, който обхваща годините на Втората световна война и последвалите след нея години на комунистическа „заплаха“.

Светла Чалъкова – Ватикана

От 2 март Ватиканския апостолически архив и други архиви на Светия Престол отвариха вратите си за консултацията на документи отнасящи се за понтификата на папа Пий ХІІ (1939-1958). Това е едно важно световно събитие за всички учени и, по-специално за историците, тъй като понтификата на папа Еудженио Пачели обхваща годините на Втората световна война и последвалите след нея години на комунистическа „заплаха“.

В комюнике, публикувано в навечерието на събитието, Ватиканския апостолически архив, припомня, че оповестено от папа Франциск на 4 март 2019, отварянето на архива е подготвено след повече от четиринадесет годишен труд, в който взе участие не само Ватиканския архив, но също и Историческия архив на Отдела за Отношенията с държавите към Ватиканския държавен секретариат, Архива на Конгрегацията за доктрината на вярата, Историческия архив на Конгрегацията за Евангелизацията на народите (Пропаганда Фиде), Историческия архив на Конгрегацията за Източните църкви, Архива на Апостолическата пенитенциария, Историческия архив на Фабриката на Свети Петър. Всички архиви, участващи в откриването представиха на 20 февруари пред журналистите, значението на събитието и илюстрираха пред учените подготвителната работа, архивните ресурси и възможностите за научни изследвания в специален „Научен ден“, състоял се на 21 февруари в Папския патристичен институт „Аугустинианум“.  

На 27 февруари различни телевизии имаха възможността да заснемат архивните помещения на Ватиканския апостолически архив и някои избрани документи. За да се даде представа за необятността на предоставената документация, във Ватиканския архив ще могат да бъдат консултирани по отношение на понтификата на папа Пачели 73 архива от папски представителства, 15 поредици от Ватиканския държавен секретариат, 21 архивни фондове от римски Конгрегации и офиси на курията, 3 архивни фонда от Държавата-град Ватикан и други 8 архивни фонда. Общо всичката документация е съставена от 120 архивни фондове и поредици, или около 20.000 архивни единици. Само една от тези поредици, несъмнено най-обширната, тази от отдела по Общи работи към Ватиканския държавен секретариат, включва почти 5.000 кутии, пренаредени, номерирани и описани от екип от 15 архивисти. Същият екип разработи инвентар от около 15.000 страници, които могат да бъдат консултирани в дигитална форма, отразяващи 20 години от живота на Църквата и на обществото. Заедно с архивистите са работили техниците от лабораториите за подвързия и реставрация, за възпроизвеждане на снимки, за подготовка на кутии от консервативен материали и от Центъра за обработка на данни.

Според обичайната практика, папата е този, който решава за отварянето на документацията за понтификата на един от своите предшественици. Когато през 1881 г. Лъв ХІІІ постепенно отваря Ватиканските архиви, документите за консултация се отнасят за периода до 1815 г. През 1921 Бенедикт ХV разширява консултацията до 1830, докато малко след това (1924) Пий ХІ премества периода до 1846 (до края на понтификата на папа Григорий ХVІ). Папа Павел VІ, през 1966, отваря за консултацията документите от понтификата на Пий ХІ (1846-1878). Йоан Павел ІІ, през 1978, удължава срока до края на понтификата на Лъв XIII (1878-1903) и през 1984 г. удължава консултацията с документи до 1922 г., включително понтификатите на Пий X (1903-1914) и Бенедикт XV (1914-1922). Отново папа Войтила през 2002 прави достъпни за изследователите документите, отнасящи се до Германия по време на понтификата на Пий ХІ (1922-1939), съхранявани във Ватиканския архив и Историческия архив на Отдела за Отношенията с държавите на Ватиканския държавен секретариат . Същевременно папата решава да публикува предварително данните, отнасящи се до затворниците през последната война (1939-1945), съхранявани в документацията на фонд „Ватикански информационен отдел“. Накрая през 2006, Бенедикт ХVІ прави достъпни всички документи за понтификата на Пий ХІ, позволявайки обаче инвентаризацията и ранните консултации по отношение на фондовете за преброяване на италианските църковни архиви от 1942 г. и на Папската централна комисия за сакрално изкуство в Италия (инвентарите са публикувани съответно през 2010-2011 и 2013 г.).

Различните архиви на Светия престол ще могат да приемат общо около 120 изследователи, които в някои случаи ще могат да се възползват от дигитализацията на документите и често ще могат да се допитват до новите инвентари в дигитален формат. Във Ватиканския архив (който може да приеме ежедневно 60 изследователи), заявките за консултация на документите от понтификата на Пий ХІІ започнаха от първите дни на октомври; до този момент всички получени заявки са разпределени до месеците май и юни, с цел да се гарантира един баланс при предоставянето на места за учените, изследващи понтификата на папа Пачели и тези изследващи други периоди.

Почти двадесетте години, понтификат на Еудженио Пачели, сложен и драматичен, обхващат периода от Втората световна война, възстановяването след нея, противопоставянето на западния и изочния блок, но също инстанциите и размириците, родили се през този период в Църквата и обществото и развили се през годините, които ще последват. Важността от отварянето на тези архиви се състои във възможността, предложена на изследователите за достъп до всички източници, за да могат за проучат тези и други проблеми от гледна точка, която до този момент бе невъзможна. Годините на пантификата на папа Пачели са характеризирани и от една подчертана глобализация на обществото и отвореността на Църквата към по-малко евроцентрично и по-универсално измерение. Пий ХІІ се среща с огромно множество и разнообразие от хора, не само през Светата Година на 1950. През 1952 приетите хора на аудиенции са почти половин милион: сираци и осакатени от войната, селяни, миньори, спортисти, журналисти, спортни психолози, лекари, артисти, астрономи… За да отправи на всички послание за разбирателство и насърчение, папата подготвя старателно своите изказвания, които и до днес са поразителни за много високото етично, техническо и научно ниво. Също този аспект на неговата интелектуална гъвкавост и пастирска чувствителност могат да бъдат изучени подробно в архивните фондове, които сега са достъпни за консултация от учените.

03 Март 2020, 13:54