Търси

Vatican News
Архиепископ Иван Юркович Архиепископ Иван Юркович 

Светият престол настоя за закрила на религиозната свобода

Не съществуват права, които са по-малко важни от другите. Това подчерта настойчиво представителя на Светия Престол към ООН в Женева, оспорвайки съдържанието на последния доклад за „Религиозната свобода или на веруюто и равенството между половете“. „Това е текст – изтъкна ватиканският представител – който не отразява социалната и културната реалност на много народи, по-специално за дискриминацията, понесена поради различието в изповядваната вяра“.

Изабела Пиро – Светла Чалъкова – Ватикана

„Неприемлив и накърняващ“: така архиепископ Иван Юркович определи съдържанието от Доклада за религиозната свобода или на веруюто, представено на 2 март в Женева, по време на 43-та сесия на Съвета на ОН за човешките права. По-специално, постоянният наблюдател на Светия престол към ООН в Женева изрази „голямо безпокойство“ от факта, че „многобройни препратки в документа, препоръчват свободата на религия, на верую и въздържание по съвест да бъдат второстепенни в сравнение с така наречените човешки права, преди всички онези, които изразяват един вид идеологическа колонизация от страна на някои Държави и международни институции“. В този аспект – подчертава Юркович – „представения Доклад, е поне отчасти атака срещу религиозната свобода, срещу веруюто и съвестта“.

Доклад, който не може да бъде споделен

По-специално, критичната точка на Доклада е A/HRC/43/48, посветена на темата за „Религиозната свобода или на веруюто и равенството между половете“. „В нея – подчертава архиепископът – документът изглежда се фокусира повече над популяризирането на визия за човешкото общество, която не се споделя от всички и не отразява социалната, културната и религиозната реалност на много народи, отколкото на защитата на преследваните и дискриминирани мъже и жени от всяка вяра или верую“. Всичко това – откроява монсиньор Юркович – „по ирония на съдбата е направено след 4 февруари 2019, когато папа Франциск и Великия имам на Ал-Азхар, подписаха Документа за човешкото братство за световния мир и общото съжителство, който призовава световните лидери да работят за разпространението на културата на толерантността и мирното съжителство. Въпреки това Докладът „не споменава усилията, полагани от религиозните представители за възможно най-бързата намеси за прекратяването на  проливането на невинна кръв и на войните“.

Зачитане на идентичността на народите

Припомняйки, че „Светият престол винаги е разбирал„ пола, според обичайната общоприета употреба, основана на биологичната идентичност на мъжете и жените“, постоянният наблюдател цитира словото на папа Франциск пред акредитирания към Светия престол Дипломатически корпус от 7 януари 2019, в което се спира на „засиления превес в международните организации на сили и групи по интереси, които налагат собствените си визии и идеи, пораждайки нови форми на идеологическа колонизация, не рядко незачитаща идентичността, достойнството и чувствителността на народите“. „По-скоро неприятно е - заключава постоянният наблюдател, - но все по-малко изненадващо предвид честотата му, че доклад на ООН, който трябва да защитава основното и универсално човешко право на религиозна свобода, на верую и въздържане по съвест, да атакува същата реалност, която е призван да защитава“.

04 Март 2020, 13:36