Търси

Vatican News
Изглед към площад "Свети Петър" и Апостолическия дворец във Ватикана Изглед към площад "Свети Петър" и Апостолическия дворец във Ватикана 

Нова Генерална дирекция за персонала, работещ във Ватикана

Реформата във Ватикана продължава: по предложение на Съвета на кардиналите и Съвета по икономиката, папа Франциск учреди към Първа секция на Ватиканскя държавен секретар „контролна кабина“ за координацията на човешките ресусри.

Ватикан Нюз

Папа Франциск, по предложение на Съвета на кардиналите и Съвета по икономиката, учреди „Генерална дирекция за персонала“, която ще отговаря не само за персонала към Ведомствата и Институциите на Светия Престол, но също за Институтите (като Ватиканската банка), Фабриките, Капитулите, Администрациите, Организмите и Фондациите, които в настоящия момент не подложени на централна проверка. Това оповести в комюнике Ватиканският пресцентър.

Новата Дирекция не се ражда от нулата, а превръща настоящият Отдел за персонала към Ватиканския държавен секретар в орган с по-широки правомощия, оставяйки го под ръководството на Заместника по общите въпроси, който сега е натоварен да назначи директора на новата Дирекция. Решението, което е взето след дълъг период на размисъл и проучавне, е доплънитлена стъпва от реформата, която папа Франциск провежда заедно със Съвета на кардиталите. Новата „контролна зала“ за координацията на човешките ресурси ще поддържа тесни връзки със Секретариата по икономиката, с Трудовия отдел на Апостолическия престол, с Пенсионния фонд, Губернаторството на град Ватикана и с независимата комисия за оценка на назначаването на работа о на миряни в Апостолския престол (CIVA)

Новата Дирекция ще бъде „стратегически, инспекционни и оперативни правомощия и ще има фунцкиите на координация, контрол и надзор; освен това, тя ще бъде специално оборудвана, за да може да отговори своевременно различните искания, които трябва да изпълни Следователно тя трябва да бъде в състояние да даде ясен и органичен преглед на целия персонал, нает в Светия престол, и органите, които са свързани с него по някакъв начин. Решението на папата е от голямо значение с оглед на по-ефективно управление на персонала.

07 Март 2020, 12:01