Търси

Vatican News

70 години един духовен глас към България

На 21 ноември Българската програма на Радио Ватикана навършва 70 години! От първия информационен бюлетин до социалните мрежи, от радиопосланията и словата на осем папи до днешната мултимедийна информация, произведена от Vatican News и Vatican Media. Това е 70 годишния път на Българската програма на Радио Ватикана. Въпреки годините си тя е запазила своя младежки дух и ентусиазъм. И най-вече вярата в доброто, истината и справедливостта.

Малко история

Българската програма се ражда в тоталитарното време на мрачен атеизъм. Радиото на Папата говори на мястото на „Църквата на мълчанието“, носи Божието слово на угнетените от атеизма и комунизма, превръщайки кухненската маса в скрит олтар, от който да се слуша гласа на папата и на Църквата. Този дух сe корени от присъствието на първите свещеници ръководили програмите: Йосиф Гагов (1949-1967) и отецът пасионист Иван Софранов, който е „двигателят“ на каноничният процес за беатификацията на Никополският епископ Евгений Босилков, обявен за Блажен от Йоан Павел ІІ през 1998. Той е първия мъченик за вярата в страните от бившия Източен блок, издигнат към небесните олтари. Повече от 20 години ръководител на българската програма е архимандрит професор Георги Елдъров  (1967-1991), който със своята ерудиция и енциклопедичност разширява хоризонта на предаванията, придавайки им по-социален и обществен отпечатък. До 1989 г. функциите на Българската секция на Радио Ватикана са насочени като духовна подкрепа не само за католиците, а и за всички българи по време на комунистическия режим. Това е времето на преследвания срещу католиците и на информационно затъмнение. Затова и предаванията на Радио Ватикана тогава могат да се нарекат „дисидентски“, наред с българските програми на „Дойче веле“, „Би Би Си“ и „Свободна Европа“.

Архимандрит Георги Елдъров, 9.2.2006

Новото време

През последните 30 години България се променя, което неминуемо наложи промяна в характера на програмата: не в подкрепа на една преследвана Църква, а неин спътник в нелекия път на демократичните процеси. Българската програма се стреми да стимулира обновителния процес в българското общество и гражданското възпитание на християните. От 1996 до 2005 неин ръководител е отец Федерико Ломбарди. Програмата отделя особено внимание на диалога с другите Църкви и религии, както и на български политически, обществени и културни представители, преминаващи през Рим в контекста на една християнска Европа, изправена пред предизвикателството на релативизма. Стремежът е да се надхвърлят строго църковните и религиозните рамки с желанието да се даде по-хуманен и по-християнски прочит на съвременния свят.

Отец Федерико Ломбарди

Глобални предизвикателства – глобален отговор

Новото време поставя и нови изисквания. Освен на вълнови честоти, Радиото на Папата днес използва новите технологии: интернет, сателити, подкаст, емайл, а многобройни локални радиостанции по света препредават ватиканската медиа. Ръководител на програмата е Димитър Ганчев (от 2005). В програмата все повече намират място теми, които не могат да пренебрегнат мнението на Църквата: етиката, морала, абортите, евтаназията, биотехнологиите,  достойнството на човека, мирът и съжителството между народи и религии. Църквата не може да мълчи по въпроси, засягащи основни ценности, като човешкия живот, семейството и религиозната свобода. Новите предизвикателства са глобални и затова изискват глобален отговор. Ето защо, особено внимание в програмата се отделя на междухристиянския диалог и сътрудничеството с Православната църква. Актуалната международна обстановка подсказва, че се променя и отношението към религията. Затова в програмите все повече намират място темите за междурелигиозния диалог. С понтификата на Франциск темите за защита на Творението, на общия дом, за търсенето на мира и разоръжаването стават асобено актуални. Българската програма е уверена, че може да даде сериозен принос не само в религиозното формиране на вярващите, а и да продължава да дава духовни и етически ориентири по дългия път на демокрацията, за да могат християните в България да почувстват не само своята отговорност, но и своя огромен духовен потенциал, за да бъдат активни строители на по-добро и справедливо бъдеще.

Днес, въпреки своите 70 години, Българската програма на Радио Ватикана е модерна, по-смела и по-динамична медиа, която разпространява Божието Слово, гласа на Папата и Църквата в един мултикултурен, мултирелигиозен, все по- глобализиращ се и дигитален свят. Един прозорец към света и транседентното, съкровищница на непреходни ценности и добродетели, път към истината и доброто и красивото. Седемдесет годишната ватиканска „госпожа“ непрестанно се стреми да се подмладява: от 15 години е в уеб пространството и си търси място в социалните мрежи. Не само това, гледа към младите, защото знае че не са обременени от миналото, от идеологии и предразсъдъци и иска да им предаде своята мъдрост.

Мария Тончева, 1.10.2011

Надеждата

Папа Франциск подчертава колко е ценно наследството на паметта в общуването. Много пъти подчертава, че няма бъдеще без вкореняване в живата история. Помага ни да разберем, че паметта не трябва да се разглежда като „статично тяло“, а по-скоро като „динамична реалност“. Посредством паметта, се предават истории, вяра, надежди, мечти и преживявания от едно поколение на друго. Това е и нашата надежда: нашата комуникация да бъде средство за изграждане на мостове, за обединяване и споделяне на красотата на братството във време, белязано от контрасти и разделения.

19 Ноември 2019, 11:35