Търси

Vatican News
Card. Hummes Card. Hummes 

Кардинал Хюм: Синодът за Амазония, нова светлина за Църквата

Синодът за Амазония е голям църковен проект, който се стреми да преодолее границите и да предефинира пастирските линии, като ги приспособи към съвременните времена”: кардинал Клаудио. Хюм, архиепископ на Сао Пауло, когото папата назначи за генерален докладчик на Синода за Амазония, обобщава значението на предстоящия Синод на епископите в интервю отец Антонио Спадаро, директор на списанието на Общността на Исус "Чивилта католика".

В отговор на опасенията на онези, които смятат, че предстоящият Синод може да има отражение върху единството на Църквата, монс. Хюм посочва, че е необходимо да се мисли за "единство, което включва многообразието, според модела на Светата Троица" и даде красноречиво определение за многообразието като "богатство на единството". Като представител на страните от Панамазония, той подчерта, че те са "израз на латиноамериканското разнообразие, което трябва да бъде прието без колебание и с голяма откритост от страна на Църквата в Европа и на целия свят". В Синода за Амазония кардиналът вижда признаването на една особеност на Латиноамериканската църква, която може да „даде нова светлина на Европейската църква и на света, точно както Европейската църква ни давa древни и много важни прозрения”. Процесът на инкултуриране на местното християнство в европейската култура вече не е достатъчен: една култура не може да изчерпи богатствата на Евангелието.

Предизвикателства и надежди пред синодния процес

На 25 февруари т.г. представители на Църковната панамазонска мрежа, REPAM, се срещнаха с папата и докладваха за свършената до момента работа. В подготвителната фаза "нашата мрежа наистина се опита да "изслушва", а не просто "да погледне, да отсъди и да действа"," отбеляза монс. Хюм, който също така подчерта, че за да се подготви Синод, не е достатъчно просто да има “организация и да се правят планове". Първите, които трябва да бъдат изслушани, са, разбира се, народите на Амазония. "Това усилие значително обогати нашия метод на виждане, отсъждане и действие", подчерта интервюираният.

Наставленията на папата

По време на срещата с REPAM папата посъветва да не се “разводнява” специфичната цел на Синода. Целта е Амазония: “Нови пътища за Църквата”, което означава нови пътища за Църквата в Амазония. Изкушението може да бъде желанието да говорим за всичко заедно, de omni re scibili et quibusdam aliis (за всяко познаваемо нещо и някои други неща), като така изгубим от поглед конкретната цел.

С поглед напред

"Ние със сигурност няма да отидем на Синода, за да повторим вече казаното, колкото и значимо, красиво и богословски важно да е то!" отговори с яснота кард Хюм на въпроса на отец Спадаро за необходимостта да не повтаряме миналото, подчертана от папа Франциск. Епископът обясни че: "Трябва да избягваме да се връщаме към старото, сякаш е по-важно от новото", и припомни значението на "доверието в Светия Дух, което ни кара да продължим", защото миналото трябва винаги да бъде част от "една традиция, която е насочена към бъдещето".

Миналото и колониалното наследство

„Папата отхвърля всяка форма на неоколониализъм и настоява Църквата да не живее духа и практиката му в своята евангелизационна мисия”, посочи без колебание монс. Хюм, който, отговаряйки на въпрос за колониалното наследство, припомни, че "колониалното отношение e едно от най-силните обвинения на коренното население срещу някои протестантски петдесятни общности".

Бог и коренното население
Всеки вид инкултуриране на вярата и религиозния диалог трябва да започва от факта, че "Бог винаги е присъствал в историята също на местнитe коренни народи". Кардиналът обясни, че въпреки че "Бог присъства в историята на всички", ние "християните вярваме, че Исус Христос е истинското спасение и окончателното откровение, което трябва да просветли всички народи". Това означава, че когато приемат посланието на Исус Христос, тези народи трябва да могат да изразят вярата си чрез своята „култура, идентичност, история и духовност“.

Съпротива по пътя на Синода
На въпроса на отец Спадаро за съпротивата, която генерира новата визия за местната Църква, кардиналът отговори, че някои „се чувстват застрашени, защото вярват, че техните проекти и идеологии няма да бъдат зачетени. Особено онези проекти за колонизация на Амазония, анимирани към днешна дата от духа на господство и грабеж. След това монс Хюм се спряа на концепцията за устойчивост, според която човешките действия "не бива да пречат на Земята да се възстанови и да остане плодородна и здрава". Според интервюирания икономическите интереси и технократичната парадигма са причина за съществуващата съпротива.

Възможен ли е диалог?
"Не бива да се поддаваме на наивната мисъл, че всеки е готов за диалог", генералният докладчик на Синода не храни подобни илюзии. Затова трябва първо да се "възмутим и пророкуваме" и след това непременно "да преговаряме и, да действаме". Според кардинала обаче не може да имаме леко отношение, защото "ситуацията е неотложна и показва постоянно и упорито нарушаване на правата на човека и деградация на общия дом". Църквата непременно ще трябва да бъде пророческа, а да бъде пророческа означава да обогатява духа на изобличаване и диалог "с малко повече нежност".

Инкултурация или интеркултурност?
Отец Спадаро припомни, че понякога се противопоставят инкултурацията, тоест потапянето в културата и интеркултуралността, т.е. диалога между културите. Според монс. Хюм тези два модела не са в контраст, а по-скоро са взаимно необходими и трябва да се комбинират, особено като се има предвид големия брой култури, присъстващи в Амазония.

Работата на CIMI
Кардинал Хюм даде висока оценка за централната роля на работата, извършена от Мисионерския съвет за коренното население (CIMI). Този орган предлага незаменима и богата панорама от данни за несправедливостите, за нарушаването на правата на човека, за убийствата, за криминализирането на защитниците на правата. Тази детайлна картина на реалността смущава някои правителства и всеки, който има други интереси в района. "CIMI в Бразилия ни помогна много да бъдем коренна Църква, която защитава правата на коренното население" и не само на него, но и на всички народи, особено в мисионерските територии, отбеляза кардиналът, добавяйки: "Чувстваме се призовани да бъдем Църква, която защитава правата на човека, на коренното население, тези на рибериньос, на населениятa по поречието и други подобни“.

Към поместна църква
Една следваща и необходима стъпка, според генералния докладчик на Синода e насърчаването на "местна Църква за коренното население". Вярата на местните общности, които приветстват Евангелието, трябва да може да се „въплъщава и инкултурира в тяхната традиционна реалност”. Трябва да „генерираме една Църква с местно лице“, потопена в контекста на тяхната „култура, идентичност, история и духовност“.
Какво служение е необходимо на поместната Църква?
Отец Спадаро разговаря с монс. Хюм и по деликатната тема за свещеническото служение в тази реалност. Според кардинала служащият трябва да се приспособи към нуждите на своята общност, тъй като "не общността е за служителя, а служителят за общността". Затова трябва да предвидим „различни служения“, не може се да защитава „своеобразна историческа фигура, към която служащите да трябва да се придържат“. Според председателя на REPAM: "местна Църква безсъмнение не се създава с указ".

Интегрална екология
Kato посочва енцикликата "Лаудато си", директорът на "La Civiltà Cattolica" припомня темата за интегралната екология. Според кард. Хюм това е "нова чудесна реалност, която папата поставя пред нас". Интегралната екология се сблъсква с технократичната парадигма, родена от модерността, в която се премина от класическата философска визия, разглеждаща като свой обект на размишление анализираното или мисловното, към съвременната философия, в която обект е самият размишляващ субект, субективност,която обаче поради ред интереси се превръща в субективизъм. Това воид до използването на все по-усъвършенстващата се технология "за експлоатиране на планетата [...], тaka сякаш ни е чужда". Парадигмата на коренното население обаче е доста различна, защото те "не трупат блага, а по-скоро социални отношения, с хората и с вселената”. Това е тяхното богатство.

Човекът е роден от земята
Нашата тясна връзка със Земята обяснява още повече нуждата от интегрална екология. Кардиналът припомни в интервюто, че "ние сме деца на тази земя и ако нараним земята, ще нараним себе си". Той също така обобщи думите на папата, според които ни е поверено извънредното задължение да се грижим за творението, за общия ни дом.

Всичко е взаимосвързано
Кардиналът също така припомни по отношение на интегралната екология, че "Бог е установил окончателна връзка с тази земя в Исус Христос". Исус е кулминационната точка, към която са отправени всички същества, посредством трансцендентно призвание: "Бог няма да унищожи творението си, а ще го преобрази във Великденски смисъл". И отново: "Цялото богословие и христология, както и сакраменталното богословие, трябва да бъдат препрочитани според тази голяма светлина, при която" всичко е взаимосвързано". По този въпрос кардиналът заключава: „Вярвам, че концепцията за интегрална екология дава светлина на цялата работа, която трябва да извършим в Амазония, за да бъдем обединени по пътя на Синода”.

Папа Бенедикт, кардинал Берголио и Апаресида
Запитан от отец Спадаро, кардиналът припомни значението на Петата Латиноамериканска епископска конференция в Апаресида - благодарение на която се роди REPAM- Църковната панамазонска мрежа - и голямотo откриване на Бенедикт XVI към свят, който не бе негов. Но тази конференция бе важна и за папа Франциск, тогава кардинал: „Папа Франциск заявяви, че именно там той е осъзнал предизвикателството за Амазония”.

Пастирски план за Панамазония
"След Апаресида и особено след обявяването на Синода за Амазония, трябва да мислим за конкретен пастирски план за цялата Панамазония", подчерта монс. Хюм. Кардиналът поясни, че всяка децентрализация е "малко болезнена", но "трябва да вървим заедно в тази посока". REPAM, който свързва девет страни, има тази цел: да бъде „мрежа, която не трябва да се разбира като допълнителна структура със свои собствени проекти, а като служба даваща израз на всички обекти, общности, мисионери, църковни агенти на територията, хора и инициативи за защита на Амазония ”. Връщайки се към Синода, в последния си отговор на интервюто той посочи: "Работихме много за Синода и ще продължим да го правим в това служение, което е толкова важна за бъдещето на Църквата".

(bp/vatn)


 

04 Октомври 2019, 12:16