Търси

Vatican News
Епископски синод за Амазония 2019 Епископски синод за Амазония 2019  (Vatican Media)

Синод във Ватикана: Амазония, конкретно място, което засяга всички

Драмата на наркотрафика, инкултурацията на Евангелието, религиозните звания, народната набожност, ролята на жената и диалога между религиите бяха основните акценти в залата на Синода по време на шестата обща конгрегация, която се проведе на 9 октомври в присъствието на папа Франциск.

Димитър Ганчев - Ватикана

В някои райони на Панамазония, отглеждането на кокаин е нараснало от 12 хиляди на 23 хиляди хектара, с опустошителни последици поради увеличаването на престъпността и нарушаването на естествения баланс на територията, все по-обезселена. Също така изграждането на водноелектрически централи, което води до обезлесяване на големи екологични резервати, богати на биоразнообразие, както и опустошителните пожари, които унищожават милиони хектари земя, оказват много силно влияние върху околната среда в някои региони, променяйки екосистемата. Поради тази причина е необходимо екологично обръщане, бе посочено в залата, а „Църквата да бъде пророчески глас по темата за цялостната екология, която да влезе в дневния ред на международните организации“.

Инкултурация и евангелизация

В някои изказвания на синодалните отци бе засегнат въпроса за баланса между инкултурация и евангелизация, като основния критерий трябва да бъде красноречивия пример на Исус. "Самото въплъщение всъщност е най-големият знак на инкултурацията, тъй като Божието Слово приема човешката природа, за да направи видима любовта". Това е и задачата на Църквата: "да се въплъти в конкретния живот на хората, както направиха мисионерите в Амазония".

Трудности по пътя към званията

По темата за евангелизацията, бе засегнат и щекотлия въпрос за трудността на свещеническите и религиозните призвания и т.н. viri probati или свещеническото служение да се повери на женени мъже от местната общност.

В някои изказвания бе подчертано, че това би отслабило тласъка на свещениците да преминават от един континент на друг, а също така от една епархия в друга. Всъщност, свещеникът не принадлежи „на общността“, а „на Църквата“ и като такъв може да служи „във всяка общност“. Други изказвания подчертаха, че са необходими не толкова свещенослужения, колкото "дяконството на вярата". Потвърдена бе необходимостта от повече и по-добра формация за свещениците, както и засилване на отговорностите на миряните, чужди на клерикализма.

Народната набожност

Синодалните отци се спряха и на народната набожност, "аспект на евангелизацията, пред който не можем да останем безразлични: тя е „основна характеристика на народите на Амазония и затова е необходимо да се полагат грижи за нея като съкровище, в което сияе Исус Христос". Оттук и убеждението, че „проявите на народната набожност трябва да бъдат придружавани, насърчавани и оценявани“.

Богословието на творението

Погледът на синодалните отци бе насочен и към богословието на творението, в което пребивава Словото Божие към човечеството. Плод на размишленията е необходимостта от по-голям диалог между това богословие и позитивните науки, тъй като да се забрави творението би означавало да се забрави самия Създател. В някои изказвания намери място и защитата на правата на коренните народи на Амазония: „диалогът с тях е важен и помага за оценяването им като достойни партноьри, притежаващи способността за самоопределяне. Особено внимание трябва да се обърне и на пастирската грижа за коренните младежи, разделени между местните традиции и западното влияние.

Ролята на жените в Църквата и в обществото

В някои от изказванията на слушателите, братските делегати и специалните гости, изпъкна призива да се насърчава ролята на жените, да се оцени тяхната ръководна роля в семейството, обществото и Църквата. „Жената е пазителка на живота и на евангелизацията, творец на надеждата и нежния полъх на Бога, майчиното и милостиво лице на Църквата“, отекна в синодалната зала. Следователно, „много е важно да се признае стилът на известяване на Евангелието, извършвано от амазонски жени, често мълчаливи, но много активни в обществото“.

Междурелигиозен и икуменически диалог

В аулата на Синода бе обсъждана и темата за важността на междурелигиозния диалог, насочен към доверието, който разглежда различията като възможност, далеч от религиозната колонизация и близо до вслушването и братството. Изтъкната бе и  важността на икуменическия диалог, подчертавайки значението на общия път в защитата на правата на коренното население, често жертви на насилие, и на териториите на Амазония, унищожени чрез хищни методи за добив или вредни култури. Затова, съвместното известяване на Евангелието може да бъде начин за борба с тези ужасяващи престъпления. „Християните – добавят синодалните отци - не могат да мълчат пред насилието и несправедливостите в Амазония и понесени от нейните народи. Известяването на Божията любов в най-отдалечените кътчета на региона означава да осъдим всички форми на потисничество срещу красотата на Творението“.

Амазония, конкретно място, което засяга всички

Амазония е конкретно място  в което се проявяват много глобални предизвикателства на нашето време, които засягат всички, бе заявено в залата на Синода. Страданията на амазонските народи произтичат от „императорски“ поглед към реалността в която животът се счита за обикновена стока, а неравенствата в крайна сметка се засилват все повече. Вместо това, "коренното население може да помогне за разбирането на взаимосвързаността на нещата: сътрудничеството в световен мащаб е възможно и спешно".

Примерът на папата

В началото на конгрегацията, папата също допринесе за прочита на изминатия досега път от Синода, споделяйки какво го е впечатлило най-много в свободните изказвания на синодалните отци. Франциск, откри работата с молитва за „братята евреи“ в деня на Йом Кипур, в края припомни в молитва и жертвите на нападението над синагогата в Хале, Германия.

10 Октомври 2019, 11:39