Търси

Vatican News
грижа за възрастните хора грижа за възрастните хора 

Светият Престол: възрастните хора са жизнено важни за подема на обществата

„Семейството е най-добрата мрежа за сигурност: в тази среда особено възрастните хора могат да намерят закрила и да продължават да допринасят за обществото“. Това подчерта архиепископ Иван Юркович – постоянен наблюдател на Светия Престол към ООН в Женева, по време на изказването си на тема права на възрастните хора.

Архиепископът изтъкна, че „всяка инициатива, план или действие, организирани от международни агенции или неправителствени организации, би трябвало да включва и зачита ролята на семейството. И би трябвало да защитава хората във всеки етап на живота им“.

Да се уважава мъдростта на възрастните

След като посочи, че загубата на мрежите за социална защита води до ужасни последици за физическото и умственото здраве на възрастните, примасът припомни думите на папа Франциск, произнесени на генералната аудиенция на 4 март 2015 г.: „човечеството ще върви напред ако съумява да уважава мъдростта, знанието на възрастните. В общество, в което няма място за възрастните или те биват отхвърляни, защото създават проблеми, такова общество носи у себе си вируса на смъртта“.

Възрастните хора и кризисните ситуации

Постоянният наблюдател на Светия Престол към ООН в Женева също така подчерта, че в ситуации, белязани от конфликти и извънредни положения, възрастните хора са сред най-уязвимите субекти. Има риск те да бъдат маргинализирани и да не получават подходяща помощ. По този начин цели общности могат да загубят своята културна идентичност, традициите си и родния си език. Възрастните, по думите на монс. Юркович, трябва да бъдат признати като „жизненоважни участници“ за бърз и ефикасен подем на онези общества, които са разкъсвани от войни и кризи: гласът на възрастните хора трябва да бъде чут, техният потенциал и компетентност могат да допринасят за възстановяване на социалните структури и връзки.

man / VatNews

12 Септември 2019, 15:39