Търси

Vatican News
сградата на Губернаторството във Ватикана сградата на Губернаторството във Ватикана 

Нов закон за управлението на държавата Град Ватикан

През месец юни следващата година ще влезе в сила новият закон, който реорганизира изцяло Губернаторството на държавата Град Ватикан. Той ще е въз основа на папския документ „Motu Proprio“, оповестен от Светия Отец на миналия 25 ноември.

Маня Кавалджиева – Ватикана

Реформа в услуга на Църквата

Като пояснява смисъла на новата разпоредба, която отменя предишната, одобрена от Свети Йоан Павел ІІ през 2000 г., папа Бергольо отбелязва, че още от началото на своето служение  като Светипетров наследник е почувствал „необходимостта от пълна реорганизация на Губернаторството на държавата Град Ватикан, за по-подходящо приспособяване към църковното служение и мисията на Римския папа по света и към особените институционни цели на Ватикана, определен „по своя характер да гарантира на светипетровото седалище пълна и видима прозрачност“.

По-голяма достъпност и прозрачност

Папата припомня принципите и критериите на този законодателен акт: рационализация, икономичност, опростяване, функционалност, прозрачност, нормативна приемственост и организационна гъвкавост – задача, поверена от Негово Светейшество на кард. Джузепе Бертело, председател на Папската комисия за държавата Град Ватикан и председател на Губернаторството на държавата Град Ватикан, подпомаган от работна комисия.

Съкращаване на дирекции и централни служби

Въз основа на посочените цели, новият закон предвижда съкращаване на оперативни отдели: дирекциите от 9 ще станат 7 (Инфраструктури и Услуги; Телекомуникации и Информационни системи;  Икономика; Служби за сигурност и Гражданска защита; Здравеопазване и Хигиена; Музеи и културно наследство; Папски вили), плюс ватиканската обсерватория „Спекола ватикана“, която е дирекция по научните въпроси. От настоящите 5 централни отдела ще останат 2 (отдел Кадри и Правен отдел).

Създадено е Звено за контрол и проверки

Прозрачността се преследва с по-голяма съзнателност и отговорност от ръководителите на оперативните органи, чрез създаването на Звено за контрол и проверки в рамките на Губернаторството. Тази нова фигура ще има специфичната задача да проверява спазването на нормите и процедурите, и да преценява ефикасността на работата на самите органи.

Умерена децентрализация

Новият закон е насочен към умерена децентрализация, с по-голяма отговорност за директорите на дирекции и отдели, които ще трябва да отговарят за отделните действия, за резултатите, постигнати спрямо поставените цели, за сигурността на работното място и за защита на данните.

27 Декември 2018, 14:58