Търси

Vatican News
Монс. Бернардито Ауза, постоянен наблюдател на Светия престол в ООН Монс. Бернардито Ауза, постоянен наблюдател на Светия престол в ООН 

Светият престол към ООН: мирът не е възможен без човешко развитие

"Развитието не е възможно без мир и мирът не е възможен без развитие": това заяви монс. Бернардито Ауза, постоянен наблюдател на Светия престол в ООН, призовавайки за преразглеждане на мирните операции на ООН в света. Не на принудителната миграция като военно оръжие.

Роберто Пиермарини – Антония Иванова - Ватикана

Операциите за мир вече не са просто инструмент за възвръщането на мира след избухването на конфликти, а все повече се разглеждат и са правилно възприети като превантивни мерки, за да се предотвратят превръщането на ситуации на напрежение в истински конфликти и като елемент , който е важен за изграждането на следвоенния мир. Такъв бе коментарът на монс. Ауза, постоянен наблюдател на Светия престол в ООН, по повод преразглеждането на мироопазващите операции в света.

Истинското интегрално развитие изключва войните

В речта си Монс. Ауза припомни думите на папа Франциск, когато в речта си на Общото събрание на ООН от 2015 г. той казва, че "войната е отричане на всички права ...". "Ако искаме истинско човешко развитие, всички ние трябва да работим неуморно, за да избегнем войната между народите и дължавите. За тази цел е необходимо да се гарантира върховенството на закона и непрестанното прибягване до преговори, посредничество и арбитраж, както се предлага в Устава на Организацията на обединените нации, което наистина е основно правно правило ".

Важна роля на жените при изпълнението на мирните споразумения

По отношение на значителното участие на жените като активни агенти на мира и сигурността, макар и не толкова много от тях да могат да се видят на масите за преговори, те винаги са играли важна роля в предотвратяването на конфликти и изпълнението на мирни споразумения, отбеляза Бернадито Ауза. "Те са агенти на промяната в областта на мира и най-добрите учители на съпричастност в страданието на другите и внимание към мнението на другите, със специална способност да прощават и да направят първите стъпки в процеса на помирение."

Развитието не е възможно без мир и мир не е възможно без развитие

Монс. Ауза отново подчерта голямото значението за Светия престол за взимане под внимание основните причини за конфликтите по смислен и обективен начин. "Развитието, сигурността и правата на човека са тясно свързани. Развитието не е възможно без мир и мирът не е възможен без развитие. Несигурността и несправедливостите като неравенството, корупцията, лошото управление и незаконните финансови потоци и оръжия са причина за насилието в обществото. Никое общество не може да просперира, ако бъде разкъсано от конфликти. Гражданите не могат да реализират своя потенциал, ако бъдат потъпквани от нестабилност и несигурност. Напротив, приобщаващото и устойчиво развитие не е само цел, а е и най-добрата защита срещу рисковете от насилствени конфликти ".

Принудителните миграции като военно оръжие

Монс. Ауза заяви, че Светия престол е дълбоко загрижен, поради практиките на принудителната емиграция , използвана като военно оръжие от държавни и други действащи лица. Това причинява особено пагубни последици за малцинствата, включително и за религиозните такива. "Пред милионите бежанци и хора, принудени да се изместят поради конфликти и преследвания - каза той - ценностите, изразени в Хартата на ООН, по-специално зачитането на основните човешки права и достойнството и стойността на човешката личност, трябва да заемат централно място в откликването към тяхната ситуация. По различни поводи Папа Франциск призовава до днес днешен всички, да ги приветстват, да ги защитават, да ги насърчават и интегрират, в духа на състраданието и солидарността.

Светият престол окуражава мирните мисии на ООН

В заключение, ватиканската делегация окуражи дейността на мирните мисии на ООН и силите, които в много случаи се жертват в интерес на мира, както същевременно потвърди ангажимента на Светия престол да сътрудничи в предотвратяването, разрешаването на конфликти и стабилизирането и укрепването на следвоенния мир.

02 Ноември 2018, 16:26