Търси

Vatican News
Благотворителност за гладните деца Благотворителност за гладните деца 

Светият Престол за постигане на хранителна сигурност

„Взаимна отговорност, солидарност и общение“ са ключовите думи, посочени от папа Франциск по темата за глада по света. Тези думи бяха отново лансирани от монс. Пол Ричард Галахър, ватикански секретар за отношенията с държавите, по време на проведената Конференция за намаляване на глада

Роберта Джизоти – Маня Кавалджиева – Ватикана

„Да се сложи край на глада, да се постигне хранителна сигурност“: от тази амбициозна цел, залегнала в програмата 2030 г. на ООН , в Ню Йорк бяха проведени дебатите, организирани от „International Political Economy and Development“ и от фондацията „Centesimus Annus pro Pontefice“. Целта на конференцията под надслов „Да се намали глада: апел на папа Франциск за нов подход“, бе тази да се фокусира върху най-скорошните решения на учението на Църквата , за да се гарантира на всички правото на храна, цел, все още твърде далечна, въпреки технологичния прогрес, както отбеляза в изказването си архиепископ Галахър.

Преди време в изказването си пред ФАО, папа Франциск бе отбелязал, че гладът по света засяга 821 милиона души, което е свързано и с климатичните промени, източниците на чиста енергия, управлението на мигрантите, на търговията и на културата на отхвърляне.

Папа Бергольо тогава бе изтъкнал, че „пред нарастващото търсене на храна, е крайно необходимо всички плодове на земята да бъдат на разположение на всички хора. Някои считат, че е достатъчно да се намалят гърлата за изхранване, за да се разреши проблема, но това е фалшиво решение, като се имат предвид нивата на разхищение на храна и моделът на консуматорски живот“.

Папа Франциск препоръчваше също да не предприемаме „бързи решения“ за намаляване на глада, жертвайки ценностите, които са съществени за насърчаването и защитата на човека и неговите права. Той бе предложил в международните отношения да се прилага „принципа на евангелската хуманност“, с пожелание дипломацията и институциите да увеличат и организират способността да се обича, тъй като това е главният път, който гарантира не само хранителната сигурност, но и човешката сигурност като цяло“.

03 Октомври 2018, 09:12