Търси

Vatican News
Антирасистка манифестация в Италия Антирасистка манифестация в Италия  (ANSA)

Ксенофобията и расизмът са "несъвместими с християнството"

Църквите трябва да бъдат в челните редици на борбата срещу ксенофобията и расизма. Това е заключителното послание на международната конференция "Ксенофобията, расизма и популисткия национализъм в контекста на глобалната миграция", която се проведе в Рим през седмицата.

Клаудия Валенти-Бистра Пищийска-Ватикана

В заключителното послание на конференцията участниците потвърждават, че "общата основа на нашите разсъждения е убеждението, че всички човешки същества имат еднакво достойнство и права и в еднаква степен трябва да бъдат зачитани и защитени". Миграцията в крайна сметка принадлежи на всички, тя е присъща характеристика на човешкото състояние. Винаги е съществувала в процеса на историята както и днес, в резултат на войни, крайна бедност, липса на храна и липса на възможности. "Поради тази причина - продължават представителите на християнските църкви -ние подкрепяме осигуряването на убежище за онези, които бягат от въоръжени конфликти, преследване или природни бедствия ".

Ксенофобията: тревогата да загубим себе си
Ксенофобията е "страхът от чужденеца", който се изразява в отношение на отхвърляне, изключване, дори омраза към другия. Този страх, обаче, често разкрива друг вид тревога, която всъщност се отнася до страха от загубата на себе си, "собствената идентичност, сигурност, имущество и сила в посрещането на предизвикателствата на живота и бъдещето". Непознатият, различният, другият, неизбежно плаши, защото поставя под въпрос личните и колективни сигурности.

Расизмът: грях основащ се на социален конструкт
Расата е социална конструкция, която обяснява и оправдава разделението между човешките групи въз основа на физически, социални, културни и религиозни критерии. От тази конструкция произтича расисткото отношение, "което разделя хората един от друг в името на фалшива идея за чистотата и превъзходството на определена общност". Чрез расисткото поведение се създава и поддържа уязвимостта на членовете на определени групи, отричайки техните права и тяхното съществуване и се търси оправдание за тяхното потисничество. "В този смисъл расизмът е грях – се заявява в посланието - както в личното, така и в системното си изражение, радикално несъвместим с това да бъдеш християнин".

Популисткият национализъм, насърчител на отхвърлянето
Популисткият национализъм е политическа стратегия, която се стреми да стимулира страховете на хората, за да сe популяризират и защитават интересите на определена социална или етническа група в дадена страна. "В името на тази защита популистките лидери оправдават отказа да предлагат подслон, да приемат и интегрират лица от други страни или от различни културни и религиозни контексти", пишат участниците. Отказ, който е последица oт разпространението на концепции като ксенофобията и расизма. "Призоваваме всички християни - продължават те - и всички, които подкрепят основните човешки права да отхвърлят популистките инициативи, които са несъвместими с евангелските ценности".

Призив на църквите
Гостоприемството е задължение, което "приканва всички вярващи да приветстват чужденеца с любов, вдъхновена от вярата", се посочвав посланието. По тази причина църквите са призовани да бъдат "места, където човек живее и учи зачитане към различността и където се радва на възможността за среща и взаимно обогатяване". В заключение: "Църквите са важни участници в гражданското общество и в политическия живот, затова ви призоваваме да участвате в тясно сътрудничество с междурелигиозни и други партньори в политическия живот, в икономическите и социалните дела и в грижите за планетата, която е нашият общ дом ".

 

 

21 Септември 2018, 09:28