Търси

Vatican News
Кардинал Търксън: приемът на мигранти е част от християнската същност Кардинал Търксън: приемът на мигранти е част от християнската същност 

Кардинал Търксън: приемът на мигранти е част от християнската същност

При откриването на международната конференция „Ксенофобия, расизъм и популистки национализъм в контекста на глобалната миграция“, кардинал Питър Търксън, префект на Ватиканското ведомство за цялостно човешко развитие, подчерта, че в съвременния свят се забравят принципите на Всеобщата декларация за човешки права, подписана преди 70 години.

Конференцията, която се провежда от 18 до 20 септември в Рим, е организирана съвместно със Световния съвет на църквите (ССЦ) със сътрудничеството на папския Съвет за насърчаване на християнското единение. В словото си при откриването на конференцията, кард. Търксън каза, че срещата има за цел да отговори на въпросите „какво е моралното и юридическо отношение на обществата към феномена на миграциите, който винаги е съществувал в човешката история“.

„Свидетели сме на истории на мъже, жени и деца, които поставят на риск собствения и на другите живот в търсене на по-добър живот“. „Животът на тези хора, с техните рани и надежди, е повик към нашето съзнание и повод за размисъл за отношението на обществото към новодошлите“.

Председателят на ватиканското ведомство за цялостно човешко развитие се запита дали наистина през тези 70 години от подписването на Всеобщата декларация за човешки права „човечеството е съумяло да изгради общества в които раса, пол, цвят, език, религия, политическо мнение, национален или социален произход, богатство или бедност,  няма да бъдат причина за безразличието, емаргинирането, омразата, изключването или шкартирането на човешкото същество“.

„Нашият Господ Исус Христос не само се отъждествява с чужденеца (Мат. 25, 31-46), но самия той от малък познава бягството от родната земя – допълни кардинала. Затова приемът на мигранти, особено на намиращите се в опасност,  е морален принцип, който се корени и  черпи сила от Евангелието и Светите писания, и е част от християнската същност, тоест принадлежността към Христос“. Оттук и тъжната констатация, че „в контекста на международните миграции, много често недоверието и страха надделяват над доверието и откритостта към другия. Същевременно, ние сме свидетели на многобройни прояви на солидарност и състрадание, които характеризират съвремието“.

Олаф Твейт: призвани сме заедно да посрещнем разрушителните сили на страха

„Ние сме тук, защото Църквите са призвани заедно да посрещнат разрушителните сили на страха, ксенофобията, расизма, популизма и на крайния национализъм“, заяви в изказването си преподобния Олаф Твейт, генерален секретар на ССЦ. „Ние сме тук, поради една много важна задача – Божият повик към нас, чрез днешните многобройни мигранти. Много от тях са лишени от сигурно бъдеще и надежда, която принадлежи на всички човешки същества. Но ние обсъждаме и страха от другия, изразните средства на този страх, политическата употреба и злоупотребата със страха, както и циничното използване на страха от бежанците и мигрантите“. Според Олаф Твейт, ролята на Църквите е ясна: „Да окажат помощ на милионите мигранти и бежанци и се гарантира тяхната сигурност“; „ да гарантират защитата на жените и децата от всички форми на насилие и нарушаване на посегателство към човешкото достойнство, винаги и навсякъде“; „да изцерят раните на обществата, които днес са дълбоко разделени от ксенофобията, расизма и омразата“.

(rv-dg)

19 Септември 2018, 10:53