Търси

Vatican News
Петролна платформа в морето Петролна платформа в морето 

Светият престол за защита на минералните ресурси в морето

Постоянният наблюдател на Светия престол към ООН, монс. Бернардито Ауза взе участие във втората част на годишната сесия на Международния орган за морското дъно, на която изложи позицията на Светия престол по въпроса за добивните дейности в океаните.

Лиза Дзенгарини - Маня Кавалджиева - Ватикана

Светият престол подкрепя усилията за създаване на международен регламент за експлоатация на минералните ресурси, намиращи се в морето, с цел защита на това общо за човечеството богатство. Разбираема е необходимостта от повече минерални ресурси, за да се отговори на завишеното търсене, но „несигурността и рисковете на тези нови добивни дейности за околната среда в морските води изискват проучване и задълбочени дебати, за да се сведат до минимум, да се ограничат и елиминират евентуални отрицателни последици“. Това потвърди постоянният наблюдател на Светия престол към ООН монс. Ауза по време на 24-та годишна сесия на Международния орган за морското дъно, проведена в Кингстън, Ямайка.

Напредък по въпроса за регламентирането на експлоатацията на морските дълбини

В изказването си монс. Ауза, който поздрави участниците от страна на папа Франциск, оцени положително постигнатия напредък при дискусиите за нормативните, финансови, технологични, социални и на околната среда предизвикателства, поставени от добивните дейности в морските недра.  Наблюдателят обърна внимание и върху някои точки, които Светият престол счита за важни и които се отнасят до регламентирането на експлоатацията на морските ресурси.

Да се даде приоритет на човешкия живот и на морската среда

Според ватиканската делегация, въпросната регламентация трябва преди всичко да има предвид отражението на добивната промишленост върху живота и хранителните ресурси на засегнатото крайбрежно население. „Защитата на човешкия живот и на морската среда трябва да вземе превес над икономическите и търговските интереси“, изтъкна Ауза.

Да се прецени съотношението между разходи и ползи

Необходим е задълбочен анализ на общото и дългосрочно въздействие на дейността  в моретата, преди да се открият нови находища. Става дума да се прецени внимателно съотношението между разходи и ползи.

Споделяне на добрите практики за намаляване на вредите в морската среда

Монс. Ауза посочи, че е трябва да се насърчи споделянето на най-напредналите добивни технологии и на добрите практики, за да се намали максимално вредното отражение на експлоатацията на ресурсите в моретата и океаните.

Международният орган за морското дъно е междуправителствена организация, създадена през 1994 г. от Обединените нации, за организация и контрол на дейностите, свързани с управлението на минералните ресурси в морските зони, разположени извън националните юрисдикции. Понастоящем е независим орган, който обединява държавите, присъединили се към Конвенцията на ООН по морско право.

24 Юли 2018, 09:30