Търси

Vatican News
Постоянният наблюдател на Светия престол към ООН монс. Бернардито Ауза Постоянният наблюдател на Светия престол към ООН монс. Бернардито Ауза  

По-ефикасно управление на миграциите и защита на мигрантите

Светият престол приветства новия проектодокумент за Глобален договор за сигурна, безопасна и регулирана миграция, изтъквайки подобренията в текста, но също така и някои критични точки.

Лиза Дзенгарини-Димитър Ганчев

Светият престол приветства новия проектодокумент за Глобалното споразумение за миграциите и преобладаващия дух на сътрудничество в него, но смята за необходимо да се направят някои изменения, „за да се гарантират на държавите необходимите инструменти  за ефикасно управление на миграциите и защитата на мигрантите, в съответствие с тяхното човешко  достойнство и международните норми“. Това заяви постоянния наблюдател на Светия престол към ООН монс. Бернардито Ауза в изказване на шестия кръг от междуправителствени преговори за Глобален договор, който ще бъде приет тази година от ООН, заедно с Глобалното споразумение за бежанци.

Договорът, предвиден в Нюйоркската декларация за бежанците и мигрантите през 2016, има за цел укрепване на международното коопериране по въпроса за миграционните вълни, чрез границите на държавите, за постигането на максимална полза за всички обвързани страни по въпроса. По-конкретно да се окаже помощ на уязвимите субекти, да се подобри връзката между предлагането на работа и компетентността на мигрантите, както и да се противопостави на незаконната имиграция.

В изказването си ватиканският представител изрази висока оценка за мерките в новия текст на споразумението, насочени към прилагането на общи стратегии и координирани действия между държавите, „за да се даде отпор на мигрантските потоци и се запълнят някои празнини в актуалната система“. Архиепископ Ауза  приветства подчертаното право на събиране на имигрантските семейства, тъй като „разделянето никога не е в интерес нито на държавата, нито на детето“.

От друга страна, монс. Ауза насочи вниманието към три точки, които не са убедителни за ватиканската делегация. По-конкретно, в проектодокумента да бъдат премахнати докладите на някои международни организми, които не намират консенсус сред мнозинството от държави. Включването на тези противоречиви позиции в Глобалното споразумение за бежанците могат да бъдат повод Светия престол да преразгледа участието си в същия договор, предупреди ватиканския представител.

Също така буди безпокойство премахването от текста на задължението отнасящо се до приемащите страни да оказват прием, санитарно обслужване, образование и законова защита, които са „минимални услуги“, които държавите трябва да предлагат, без дискриминации. “Върховното право на държавите да определят собствените миграционни политики и да правят разграничение между редовни и нередовни мигранти, което Светия престол признава – подчерта монс. Ауза – не може да противоречи на нормите на международното право“.

Третата точка по която делегацията на Светия престол изрази безпокойство е „премахването или заменянето на думата „защита“ и премахването на термина „неотблъскване“: „Светият престол твърдо е убеден, че наредбите за хуманитарна защита и зачитане на принципа на неотблъскване са задължения предвидени в международното право, които обвързват всички държави и които, при специфични обстоятелства, тези принципи могат и трябва да бъдат прилагани към всички мигранти, независимо от техния статус“.

Накрая, ръководителят на Ватиканската делегация изрази позицията на Светия престол за „правото на мир, просперитет и сигурност в собствената страна“. Право, подчерта монс. Ауза, което е „приоритетно и чийто резултат е емиграцията, когато тези условия не са гарантирани“.

12 Юли 2018, 12:10