Търси

Vatican News
Светият престол адаптира обучението по канонично право Светият престол адаптира обучението по канонично право 

Светият престол адаптира обучението по канонично право

Конгрегацията за католическото образованието обнародва на 3 май документ, който постановява създаването на нови краткосрочни курсове във факултетите по канонично право, нови департаменти по канонично право в богословските факултети и нови катедри по канонично право в юридическите факултети на католическите университети.

Йоан Хаджиев-Ватикана

За да осъществи желаната от папа Франциск реформа чрез обучението на хора, призвани да заемат различните функции в каноничните производства за обявяване на недействителност на бракa и по този начин да се осигурят „нови човешки ресурси за едно адекватно служение”, Конгрегацията за католическото образованието обнародва на 3 май документ, който постановява, между другото, създаването на нови краткосрочни курсове във факултетите по канонично право, нови департаменти по канонично право в богословските факултети и нови катедри по канонично право в юридическите факултети на католическите университети.

„Да има църковни съдилища с достатъчен и добре подготвен персонал не е лукс” - това можем да прочетем в един пасаж от инструкцията за „обучението по канонично право в светлината на реформата на брачния процес”, одобрена от папата на 27 април, публикувана на 29 април от Конгрегацията на шест езика (италиански, немски, испански, френски, полски и португалски) и изненадващо обнародвана на 3 май. „Спасението на душите изисква едно задълбочено обучение, което е първостепенната задача на академичните институции”.
 

Текстът беше представен „в последния момент” - заяви секретарят на Конгрегацията, архиепископ Анджело Дзани, на срещата с журналистите, защото „днес и утре имаме среща с директорите и деканите на факултети на църковните универитети от Европа, Северна Америка и Близкия изток, за да им се представи апостолската конституция „Veritatis Gaudium” и следователно трябваше да побързаме да им представим и този допълнителен документ”.
 
Инструкцията - отбелязва монс. Дзани - „е родена от апостолското насърчение „Amoris laetitita”, където папата обобщава тревогата на много синодални отци за времетраенето и разходите на процесите за обявяване на недействителността на брака, както и притесненията, породени от влизането в сила на двете моту проприо, с които папата изцяло реформира брачните процеси, опростявайки ги. Реформата породи нуждата от по-многоброен и по-квалифициран персонал, въпреки че „молбите са изпращани до Върховния Трибунал на Апостолическата Сигнатура, а не до Конгрегацията”.

Инструкцията предвижда една адекватна и специализирана подготовка на три групи хора, които участват в този процес: на свещениците и техните сътрудници, които живеят в ежедневен контакт със семействата, на консултантите на семейните пастирски центрове, които са се ангажирали с трудни семейни ситуации, както и на адвокатите и председателите на църковните трибунали, ангажирани с исковете за невалидност. Сред „възможното съдържание за обучение” на консултантите от втора категория, инструкцията посочва, в областта на социалните науки темата за „еманципацията на жените”, а в областта на пастирската семейна теология - темата за „други форми на съюз и „ранени семейства”.

По-конкретно, „за да отговори на належащата нужда да има по-голям брой духовници, монаси и миряни, които да са добре обучени в каноничното право, въпреки че (все още) не притежават степен на лиценциат или докторат и които да са в състояние да компенсират недостига на компетентен персонал в много диоцези по целия свят, трябва да се предложи някаква възможност за обучение”. Конгрегацията предвижда, освен обучението за лиценциат и докторат, факултетите по канонично право „да могат да организират кратки или по-дълги курсове (дори издавайки диплома) за пастирските служители, призовани да се намесят в първата фаза на процеса за обявяване на недействителност на брака или за тези, които участват в самия процес, за които не се изисква от общия каноничен закон някаква научна степен или за тези, които работят в други области, които имат връзка с каноничното право”. На второ място, предвижда се теологичните факултети да имат департамент по канонично право, както и в юридическите факултети на съществуващите 1365 католически университета по света да бъдат основани катедри по канонично право.
 
„Необходимостта от добре обучен персонал в различните области на каноничната науката трябва да насърчи епископите да инвестират в тази църковна служба, като изпращат духовници и, ако е възможно, дори и миряни, за да учат канонично право” - това се казва във ватиканската инструкция, която споменава и спада в броя на преподавателите и на студентите, които нямат добра богословска основа и често обучението е прекалено генерално, без нужната специализация.

Местните Църкви трябва да инвестират повече в каноничното обучение. Апостолската конституция „Veritatis Gaudium” вече предвижда, че трябва да се затворят „някои факултети, за да бъдат съсредоточени силите в по-солидните”. Конгрегацията за католическото образование не отговаря изцяло за разходите,  но само дотолкова, че изисква от епископските конференции, епископите или монашеските ордени, които създават нов факултет, наред с другите изисквания, да имат „сигурната и морална гаранция за финансовата си устойчивост” - казва монс. Дзани.

14 Май 2018, 16:11