Бeta версия

Cerca

Vatican News
Светият престол адаптира обучението по канонично право Светият престол адаптира обучението по канонично право 

Светият престол адаптира обучението по канонично право

Конгрегацията за католическото образованието обнародва на 3 май документ, който постановява създаването на нови краткосрочни курсове във факултетите по канонично право, нови департаменти по канонично право в богословските факултети и нови катедри по канонично право в юридическите факултети на католическите университети.

Йоан Хаджиев-Ватикана

За да осъществи желаната от папа Франциск реформа чрез обучението на хора, призвани да заемат различните функции в каноничните производства за обявяване на недействителност на бракa и по този начин да се осигурят „нови човешки ресурси за едно адекватно служение”, Конгрегацията за католическото образованието обнародва на 3 май документ, който постановява, между другото, създаването на нови краткосрочни курсове във факултетите по канонично право, нови департаменти по канонично право в богословските факултети и нови катедри по канонично право в юридическите факултети на католическите университети.

„Да има църковни съдилища с достатъчен и добре подготвен персонал не е лукс” - това можем да прочетем в един пасаж от инструкцията за „обучението по канонично право в светлината на реформата на брачния процес”, одобрена от папата на 27 април, публикувана на 29 април от Конгрегацията на шест езика (италиански, немски, испански, френски, полски и португалски) и изненадващо обнародвана на 3 май. „Спасението на душите изисква едно задълбочено обучение, което е първостепенната задача на академичните институции”.
 

Текстът беше представен „в последния момент” - заяви секретарят на Конгрегацията, архиепископ Анджело Дзани, на срещата с журналистите, защото „днес и утре имаме среща с директорите и деканите на факултети на църковните универитети от Европа, Северна Америка и Близкия изток, за да им се представи апостолската конституция „Veritatis Gaudium” и следователно трябваше да побързаме да им представим и този допълнителен документ”.
 
Инструкцията - отбелязва монс. Дзани - „е родена от апостолското насърчение „Amoris laetitita”, където папата обобщава тревогата на много синодални отци за времетраенето и разходите на процесите за обявяване на недействителността на брака, както и притесненията, породени от влизането в сила на двете моту проприо, с които папата изцяло реформира брачните процеси, опростявайки ги. Реформата породи нуждата от по-многоброен и по-квалифициран персонал, въпреки че „молбите са изпращани до Върховния Трибунал на Апостолическата Сигнатура, а не до Конгрегацията”.

Инструкцията предвижда една адекватна и специализирана подготовка на три групи хора, които участват в този процес: на свещениците и техните сътрудници, които живеят в ежедневен контакт със семействата, на консултантите на семейните пастирски центрове, които са се ангажирали с трудни семейни ситуации, както и на адвокатите и председателите на църковните трибунали, ангажирани с исковете за невалидност. Сред „възможното съдържание за обучение” на консултантите от втора категория, инструкцията посочва, в областта на социалните науки темата за „еманципацията на жените”, а в областта на пастирската семейна теология - темата за „други форми на съюз и „ранени семейства”.

По-конкретно, „за да отговори на належащата нужда да има по-голям брой духовници, монаси и миряни, които да са добре обучени в каноничното право, въпреки че (все още) не притежават степен на лиценциат или докторат и които да са в състояние да компенсират недостига на компетентен персонал в много диоцези по целия свят, трябва да се предложи някаква възможност за обучение”. Конгрегацията предвижда, освен обучението за лиценциат и докторат, факултетите по канонично право „да могат да организират кратки или по-дълги курсове (дори издавайки диплома) за пастирските служители, призовани да се намесят в първата фаза на процеса за обявяване на недействителност на брака или за тези, които участват в самия процес, за които не се изисква от общия каноничен закон някаква научна степен или за тези, които работят в други области, които имат връзка с каноничното право”. На второ място, предвижда се теологичните факултети да имат департамент по канонично право, както и в юридическите факултети на съществуващите 1365 католически университета по света да бъдат основани катедри по канонично право.
 
„Необходимостта от добре обучен персонал в различните области на каноничната науката трябва да насърчи епископите да инвестират в тази църковна служба, като изпращат духовници и, ако е възможно, дори и миряни, за да учат канонично право” - това се казва във ватиканската инструкция, която споменава и спада в броя на преподавателите и на студентите, които нямат добра богословска основа и често обучението е прекалено генерално, без нужната специализация.

Местните Църкви трябва да инвестират повече в каноничното обучение. Апостолската конституция „Veritatis Gaudium” вече предвижда, че трябва да се затворят „някои факултети, за да бъдат съсредоточени силите в по-солидните”. Конгрегацията за католическото образование не отговаря изцяло за разходите,  но само дотолкова, че изисква от епископските конференции, епископите или монашеските ордени, които създават нов факултет, наред с другите изисквания, да имат „сигурната и морална гаранция за финансовата си устойчивост” - казва монс. Дзани.

14 Май 2018, 16:11