Търси

Vatican News
Папа Франциск с едно семейство Папа Франциск с едно семейство  (Vatican Media)

Нов устав на Ведомството за миряните, семейството и живота

Светият престол публикува новият Устав на Ведомството, основано от папа Франциск през 2016 за насърчаване ролята на вярващите миряни, семейството и живота.

Серджо Чентофанти - Ватикана

Светият престол публикува новия Устав за миряните, семейството и живота. Във Ведомството, основано от папа Франциск с писмото под формата на Motu Proprio “Sedula Mater” на 14 август 2016, се сляха компетенциите и функциите на бившите Папски съвети за миряните и за семейството, които преустановиха с това своето съществуване. Към същото ново ведомство е включена и Папската академия за Живота и със него има „пряка връзка“ Папския богословски институт „Йоан Павел ІІ за брачните науки и семейството“.

Ведомство, което вече не е разделено на три секции

Първата новост в Устава – който ще влезне в сила на 13 май, възпоменание на Дева Мария Фатимска – е, че Ведомството вече не е разделено на три секции, независимо че има повече компетенции. Освен това се припомня, че „според принципите на колегиалност, синодалност и субсидаирност“, Ведомството поддържа „отношения с Епископските конференции, поместните Църкви и други църковни организми, насърчавайки обмена между тях и предоставяйки сътрудничество с цел популяризиране на ценностите и инициативите, свързани с разглежданите от Ведомството теми“.

Насърчаване на вярващите миряни в Църквата и по света

В новия Устав се подчертава, че Ведомството вдъхновява и насърчава „насърчаването на званието и мисията на вярващите миряни в Църквата и по света, като отделни индивиди, сключили брак или не, както и като членове, принадлежащи на асоциации, движения и общности. Освен това Ведомството „спомага за укрепването у вярващите миряни на съзнанието за съвместната отговорност, по силата на Кръщението, за живота и мисията на Църквата, според различните харизми получени за общо назидание, с особено внимание към характерната мисия на вярващите миряни да вдъхновяват и усъвършенстват реда на временните реалности“, както посочва Съборната конституция за Църквата "Lumen gentium" от 1964.

Протагонизмът на младежите

Новият Устав уточнява по-добре вниманието на Ведомството към младежите, „насърчавайки техния протагонизъм сред предизвикателствата на съвременния свят… Силен момент на неговата дейност е подготовката на Световните младежки дни“.

Мъжът и жената: специфичност, взаимно допълване, равно достойнство

В новия Устав се подчертава, че „Ведомството ще работи за задълбочаването на размишлението за връзката мъж-жена в съответната специфика, взаимно допълване и равно достойнство. Валоризирайки „женския гений“, ще даде своя принос към църковния размисъл за идентичността и мисията на жената в Църквата и в обществото, насърчавайки нейното участие“.

Пастирска грижа и права на семейството

В текста се подчертава, че Ведомството „в светлината на папската учителна власт, насърчава пастирската грижа за семейството, закриля неговото достойнство и благоденствие, базиращи се на Тайнството Брак. Освен това  ще насърчава неговите права и отговорност в Църквата и гражданското общество, така че семейната институция да може все по-добре да изпълнява своите функции както в църковната, така и в обществената сфера“. Припомня се, че „Ведомството ще организира конференции и световни срещи, особено Световната среща на семействата“.

Внимание към „нередовните“ ситуации

Позовавайки се на осма глава от Апостолическото насърчение на папа Франциск, Amoris laetitia, Уставът подчертава „пастирската загриженост на Църквата и към така наречените „нередовни“ ситуации“.

Закрила на живота от зачатието до естествения му край

Новият Устав потвърждава, че „Ведомството подкрепя и координира инициативи в полза на отговорната прокреация, както и за закрилата на човешкия живот от неговото зачатие до естествения му край, имайки предвид нуждите на човека в различните етапи на развитие“. Освен това „насърчава и поощрява организациите и асоциациите, които помагат на жената и на семейството да приемат и закрилят дара на живота, особено в случаи на тежки бременности, и за избягване на пребягването до аборта. Подкрепя също така програми и инициативи насочени към подкрепа на жени, които вече са абортирали“.

Новите идеологии

Документът подчертава също, че „Ведомството на базата на католическата морална доктрина и на учението на Църквата, проучва и насърчава обучението по основните проблеми по биомедицина и право, отнасящи се до човешкия живот и относно идеологиите, които се развиват в отношение на същия човешки живот и реалността на човешкия род“.

Уставът, както предишният, е одобрен ad experimentum.

08 Май 2018, 14:38