Търси

Съвет на кардиналите Съвет на кардиналите  (Vatican Media)

Три жени се изказаха по време на Съвета на кардиналите

Ролята на жените в Църквата, защитата на непълнолетните бяха централните теми на срещата между папата и кардиналите съветници

Ватикан Нюз

Два дни на работа, 17 и 18 юни, за Съвета на кардиналите във Ватикана с папата. Темите в дневния ред бяха ролята на жените в Църквата и защитата на непълнолетните.

Сутринта 17 юни  започна с въведение от сестра Линда Почър, последвано от изказвания на Валентина Ротонди, професор в SUPSI в Лугано и изследовател в катедрата по социология и Nuffield College на Оксфордския университет и в центъра NeuroMI на университета „Бикока“ в Милано и на Доната Хорак, професор по канонично право в Богословския институт Алберони в Пиаченца, свързан с Папския университет „Angelicum“

Както се посочва в официалната нота на Ватикана, „в доклада си проф. Ротонди изтъкна визия за икономиката като грижа и добро управление в контекста на дълбоката връзка между поколенията, докато Доната Хорак подчерта различни антиномии, като справедливост и милост, консултативна власт и съвещателна власт, йерархичен принцип и еклезиология на общението, демократизация и монархически модел, в контекста на по-широк размисъл върху каноничното право“.

На втория ден, 18 юни, кардинал О'Мали изнесе доклад „за перспективите, открити от работата на Комисията за защита на непълнолетните в областта на safeguarding. Също кардинал Грасиас изнесе доклад, който задълбочава дейността и начина на функциониране на епископските конференции Накрая беше отделено място на ситуациите в различните области на света, от които идват кардиналите на Съвета, с особено внимание към продължаващите конфликти“.

Следващата сесия на Съвета е предвидена за декември 2024 г.

19 Юни 2024, 10:27