Търси

Обща аудиенция във Ватикана Обща аудиенция във Ватикана  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Обща аудиенция: Бог общува със своето творение чрез Светото писание

Сред многото Божии думи, които чуваме всеки ден на литургията или в часослова, винаги има едно, предназначено специално за нас, каза папата по време на общата аудиенция, проведена на 12 юни 2024 г. във Ватикана.

Светла Чалъкова - Ватикана

В катехизисната си беседа Франциск продължи поредицата, посветена на Светия Дух, „Който води Църквата към Христос, нашата надежда“. „Миналият път – каза той - разгледахме дейността на Духа в творението, а днес ще я видим във вдъхновеното от Бога Откровение, чието авторитетно свидетелство е Светото писание“.

Писанията са вдъхновени, за да вдъхновяват

Папата припомни думите на светите апостоли Павел и Петър, които пишат, че „цялото Писание е боговдъхновено“ (2 Тим. 3, 16) и че „хора, вдъхновени от Светия Дух, го проповядваха в името на Бог“ ( 1 Пет 1, 21). „Това е учението за божественото вдъхновение на Свещеното писание, което провъзгласяваме в Символа на вярата, когато казваме, че Светият Дух е „говорил чрез пророците“, обясни папата.

Франциск отбеляза, че Светият Дух прави Светото писание „винаги живо и ефективно“. „Като вдъхновява, Той го прави вдъхновяващо“, а също така продължава в Църквата действието на Възкръсналия, който след Пасхата „отвори умовете на учениците, за да разберат Писанията“, подчерта Светият отец.

Обща аудиенция на папа Франциск
Обща аудиенция на папа Франциск

„Случва се определен пасаж от Писанието, който сме чели много пъти без особени емоции, един ден да го препрочитем в атмосфера на вяра и молитва и тогава този текст изведнъж блести, говори ни, хвърля светлина върху проблем, който преживяваме, или изяснява Божията воля за нас в определена ситуация“, каза папата, който отбеляза, че тази промяна става благодарение на светлината на Светия Дух.

Църквата е тълкувател на библейските текстове

Папа Франциск припомни, че Църквата се подхранва от духовното четене на Светото писание, тоест четене под ръководството на Светия Дух, който го е вдъхновил. „В центъра му, като фар, който осветява всичко наоколо, е събитието на смъртта и възкресението на Христос, което изпълнява плана на спасението, изпълнява всички символи и пророчества, разкрива всички скрити тайни и предлага истинския ключ към четенето на цялата Библия.  Смъртта и възкресението на Христос е фар, който осветява както цялата Библия, така и нашия живот“, каза папата и добави, че „Църквата, Невястата на Христос, е упълномощеният тълкувател на вдъхновения текст, посредника на неговото истинско прогласяване“.

Тъй като Църквата има Светия Дух, тя е „стълб и опора на истината“ (1 Тим 3, 15) и „нейната задача е да помага на вярващите и онези, които търсят истината, да разбират правилно библейските текстове“, каза папата.

Обща аудиенция на папа Франциск
Обща аудиенция на папа Франциск

Думи, предназначени за всеки от нас

Франциск припомни, че един от методите за духовно четене на Божието слово е практикуването на lectio divina. Състои се в отделянето на определено време от деня за лично и медитативно четене на пасаж от Писанието. В тази връзка папата посъветва винаги да носим със себе си джобно издание на Евангелието и да го четем винаги, когато имаме възможност.

Папата отбеляза, че колективното четене на Светото писание, особено на литургията, е от най-голямо значение. „Там виждаме как едно събитие или учение, дадено в Стария завет, намира своето пълно изпълнение в Евангелието на Христос“, каза той, добавяйки, че „проповедта трябва да помогне за пренасянето на Божието Слово от книгата в живота. Затова проповедта трябва да бъде кратка: един образ, една мисъл, едно чувство. Проповедта не трябва да продължава повече от осем минути, защото тогава се губи вниманието и хората заспиват и са прави“, каза папата.

Обща аудиенция на папа Франциск
Обща аудиенция на папа Франциск

„Сред множеството Божии думи, които чуваме всеки ден на литургията или в часослова, винаги има едно, което е предназначено специално за нас. Нещо, което докосва сърцето ни. Взето присърце, то може да озари деня ни и да вдъхнови молитвата. Основното нещо е да не го оставим да падне в празнотата!“,  подчерта Светият отец.

Свещеното писание е писмото на Бог до Неговото творение

Папата даде също и съвет, който да ни помогне да се влюбим в Божието слово. „Както при някои музикални произведения, Свещеното писание има тема, която тече от началото до края и тази тема е Божията любов. Цялата Библия - отбелязва св. Августин - не е нищо друго освен история за Божията любов“. А свети Григорий Велики нарича Писанието „писмото на Всемогъщия Бог до Неговото творение“, подобно на писмото на Младоженеца до неговата невяста, и ни призовава „да се научим да разпознаваме Божието сърце в Божиите думи“. „В това Откровение - казва Вторият Ватикански събор - невидимият Бог в своята безмерна любов се обръща към хората като към приятели и им говори, за да ги покани в общение с Него и да ги приеме“, каза папата.

„Нека Светият Дух, който вдъхнови Писанието и сега диша от него  да ни помогне да разберем тази Божия любов в конкретните ситуации от нашия живот“, пожела Франциск в края на беседата.

Обща аудиенция на папа Франциск
Обща аудиенция на папа Франциск
12 Юни 2024, 12:10