Търси

2019.12.13 Piazza San Pietro, Vaticano, cupola di San Pietro, Petersdom Petersplatz

Папата реформира наказателното право на Източните църкви

Целта на новия документ е да се направят промените в Източния кодекс, които вече са въведени в кодекса на Латинската църква през 2021 г., запазвайки особеностите на източното право.

Йоан Хаджиев – Ватикан нюз

С апостолическото послание под формата на моту проприо „Vocare peccatores“, подписано на 20 март, тържеството на Свети Йосиф и публикувано на 5 април, папата реформира наказателното право на Източните църкви, като хармонизира източната дисциплина с латинската, запазвайки обаче особеностите на източното право. Новият закон ще влезе в сила на 29 юни 2023 г.

През 2021 г. с апостолическата конституция „Pascite gregem Dei“ папа Франциск промени VI книга от Кодекса на каноническото право относно наказателните санкции в Църквата. Това беше ревизионна дейност, започнала още по времето на папа Бенедикт XVI.

„За да се отговори адекватно на нуждите на Църквата по целия свят – обяснява папа Франциск – изглеждаше очевидна необходимостта да се преразгледа и наказателната дисциплина, обнародвана от Св. Йоан Павел II на 25 януари 1983 г. в Кодекса на каноническото право, и че е необходимо да се модифицира така, че да позволи на Пастирите да я използват като най-бързия спасителен и коригиращ инструмент, който да се въведе незабавно и с пастирско милосърдие, за да се избегнат по-сериозни злини и да се лекуват раните, причинени от човешката слабост”. Новата VI книга на Латинския кодекс влезе в сила на 8 декември 2021 г.

Папата потвърди, че това е „конкретна и наложителна нужда от милосърдие не само към Църквата, християнската общност и всички жертви, но също и към онези, които са извършили престъпление, които се нуждаят едновременно от милост и от корекция от страна на Църквата. В миналото липсата на възприемането на силната връзка, съществуваща в Църквата между упражняването на милосърдието и прибягването - когато обстоятелствата и справедливостта го изискват - към наказателната дисциплина, е причинила много щети”.

В Църквата – обяснява папата в документа – целите на наказанието са възстановяване на справедливостта, корекция на нарушителя и поправяне на обидата и щетите. Следователно Пастирите показват своята загриженост, когато се опитват да коригират поведението на вярващите християни, които грешат.

„Новите норми – обяснява монс. Хуан Игнасио Ариета, секретар на Дикастерията за законодателни текстове – определят много по-ясно кога църковната власт трябва да се намеси в случай на престъпления. Те са по-прецизни и наказанията, които трябва да се налагат, са по-ясни и по-добре определени. Освен това източната дисциплина също се хармонизира с латинската в много аспекти, като например злоупотребата с непълнолетни и защитата на тайнствата”.

 

06 Април 2023, 11:19