Търси

Аудиенция на папата за ректорите на държавните университети в Рим и Лацио. 16.5.2022 Аудиенция на папата за ректорите на държавните университети в Рим и Лацио. 16.5.2022  (Vatican Media)

Папата към университетите: преосмисляне на моделите за развитие

На аудиенция за ректорите на държавните университети в Рим и Лацио, Франицск припомня важната роля на университетие в обществото и Глобалния договор за образование, като призова академичните институции да се ангажират с подготовката на икономически, културни и социални модели, които поставят на централно място човешката личност.

Тициана Кампизи – Димитър Ганчев - Ватикана

Пандемията, разпространението на „третата световна война на части“ в Европа, глобалният екологичен въпрос, нарастването на неравенствата: това са предизвикателствата със „силно културно, интелектуално и морално значение“, пред които трябва да се изправят новите поколения днес. Това подчерта папа Франциск на аудиенция за ректорите на 13 публични, държавни и недържавни университета в Рим и Лацио. За папа Франциск в настоящия исторически момент университетите имат голяма отговорност и затова е необходима голяма образователна инвестиция. Той цитира Глобалния договор за образованието, „съвместен работен проект в глобален мащаб, който включва много събеседници, от големи религии до международни институции, до отделни образователни институции“:

Подписвайки в този дух документа за човешкото братство в Абу Даби на 4 февруари 2019 г., ние се съгласихме „да се грижим за една цялостна формация, която се обобщава в познаването на себе си, на своя брат, творението и Трансцендентното“. Това е перспективата на мира, за който днес с право претендираме и за който се молим интензивно: за истинско и цялостно развитие, което не може да бъде изградено без критичен усет, свобода, здравословна конфронтация и диалог.

Човекът – център на икономическите, културните и социалните модели

Папата смята, че „има много да се направи, за да се осигури технологично и научно развитие и да се гарантира човешката устойчивост:

Големите промени изискват от нас да преосмислим нашите икономически, културни и социални модели, за да възстановим значението на човешката личност. И „самият термин „университет“ обозначава общност, но също и идея за сближаване на знанието, в търсене, което осигурява истина и смисъл на диалога между всички мъже и жени по света“

Приносът на университетите

Университетите могат да допринесат „като обединяват най-добрите интелектуални и морални сили“, продължава Францсис, отбелязвайки, че днес „студентите не са задоволяват с посредственост, повторения или „професионално обучение без перспектива“. Освен това се забелязва "голяма мобилизация на много млади докторанти и икономически изследователи" в университетите, които търсят "нови и ефективни отговори, преодоляване на стари схеми, свързани със стерилна култура на конкуренция за власт". Папата прикани ректорите на университетите да се вслушват в студенти, учители, но също и да отчитат „социалната и институционална реалност“. Оттук и призива му за инвестиции „за развитие на човешките изследвания, за обучение на млади хора, способни да внесат нещо ново в света на труда и в обществото“, и същевременно „да гарантират, че всички, които го заслужават и нямат средства, могат да упражняват пълноценно правото си на обучение и формиране“.

Стимули за формите„учение-служене“ на общността

Папата също прикани да се отделя внимание на студенти, изследователи и учители, които са жертви на преследване, войни“ и „дискриминация в различни страни по света“ и да се стимулират „форми на „обучене-служене“ на общността“, тъй като студентите „се сблъскват с бедността и екзистенциалните и социални периферии, давайки по-нататъшен смисъл и стойност на тяхното формиране“.

Пожелавам вашите общности да бъдат живи общности, прозрачни, активни, гостоприемни и отговорни в атмосфера на сътрудничество, обмен и диалог, оценяващи всеки един от тях. Посрещнете тази смяна на епохата с размисъл и проницателност, без идеологически предразсъдъци, без страхове или бягства или конформизъм.

Към юбилея на 2025

Накрая, Франциск припомни тясната връзка между Църквата и университета – всъщност Бонифаций VIII основава Studium Urbis, Римския университет през 1303 г. –в разграничаването и сътрудничеството“, което трябва да се засили. в отговорно и устойчиво изграждане на пътища за развитие“. Папата отбелязва, че мотото на следващия юбилей на 2025 г., „Поклонници на надеждата“, може да „изрази тази взаимна ангажираност“ и „стремежа към споделени цели на живота, доброто и братството“.

16 Май 2022, 15:45