Търси

Папа Франциск Папа Франциск 

Папата: жените са необходими за изграждането на свят, който е дом за всички

С послание, прочетено от Ватиканския държавен секретар, кардинал Паролин, Франциск се обръща към участниците в женския форум G20 Италия, който се провежда до 19 октомври в Политехническия университет на Милано. Целта е да се определят приоритетите и насоките за приобщаващото икономическото и социалното възстановяване след Ковид, поставяйки жените в центъра на това възстановяване. Папата пожелава работните сесии да бъдат плодотворни предвид важността на разглежданата тема.

Адриана Мазоти – Светла Чалъкова - Ватикана

„Нашият свят се нуждае от партньорството на жените, тяхното лидерство и техните умения, както и от тяхната интуиция и отдаденост.“ Това посочи кардинал Пиетро Паролин, давайки глас на посланието на папа Франциск, адресирано до Киара Кораза, специален представител в G7 и G20 на Женския форум за икономика и общество, по повод срещата, която се провежда на 18 и 19 октомври в Политехническия университет в Милано. Много важна среща, защото днес се нуждаем от възстановяване след драматичния опит от Covid- 19, който разстрои човечеството и остави катастрофални последици. И е необходимо в това възстановяване да участват жените, които бяха най-силно засегнати от последиците от пандемията.

Приносът на жените за един по-приобщаващ свят

Във видеопосланието държавният секретар припомня, че „през 1995 г. Свети Йоан Павел II пише:„ Сериозните проблеми ще видят жените все по-ангажирани в политиката на бъдещето и това ще ни принуди да преформулираме системите в полза на процесите на хуманизация, които очертават цивилизацията на любовта“. От своя страна папа Франциск често настоява - продължава Паролин - за незаменимия принос на жените в изграждането на свят, който да е дом за всички, като признава способността им да насърчават чувството за алтруизъм, необходим в усилията да се грижим за нашия общ дом и в борбата срещу дестабилизиращата логика на непосредствената печалба“.

Стремете се към образованието на всяко момиче по света

Солидарността и взаимността между жените и мъжете са основополагащи за обществото - продължава кардинал Паролин - със съответните си особености, всички са призвани да приемат общото си призвание да бъдат активни строители на обществото“. Това изисква промяна на парадигмата в социалния живот „ръководена от подновено чувство за хуманност и дълбокото достойнство, което характеризира всяка човешка личност“. Възползвайки се от случая, видеопосланието завършва със силно насърчение, отправено от името на папата, за адекватното формиране на момичетата и младите жени във всяка страна. „Нека всяка една от тях да може да има достъп до качествено образование, за да може да развие своя потенциал и своите таланти и да даде своя принос за напредъка на едно сплотено общество“.

Форум на жените от G20 в Италия

В центъра на работата на Форума в Политехническия университет в Милано е въпросът за женското лидерство, все още много оскъдно, завръщането на жените на работа, които в най-лошия период на пандемията често се оказаха принудени да я напусна, но също обучението на младите жени, насочено по-специално към увеличаване на присъствието на жените в областите, свързани с дигиталния преход и дисциплини като науката, технологиите, инженерството, математиката - които в близко бъдеще ще отговорят по-добре на предложенията за работа - преодоляване на все още съществуващите предразсъдъци. Освен това ще има диалози и дискусии за изменението на климата, за по-голяма хуманизация на градовете по отношение на мобилността, енергийния преход, опазването на здравето и жилищата. Но също ще се обсъди и женското предприемачество и това това как да се насърчи „женската дипломация“ и погледът на жените във външната политика, с убеждението, че всичко това може да доведе до промяна.

18 Октомври 2021, 16:23