Търси

Генерална аудиенция: Духът е този, който променя сърцето

На генералната аудиенция папата се спря на изкушението „на новите фундаменталисти“ да затварят християнския живот в списък от заповеди, като търсят сигурност в тях, вместо да се отворят към свободата и към новостта на Божията любов, единствената което носи в човешкия живот даровете на мира и радостта

Амедео Ломонако – Светла Чалъкова – Ватикана

Дори днес мнозина „търсят религиозна сигурност, а не живия и истински Бог“ и се фокусират „върху ритуали и заповеди, вместо да прегърнат Бог на любовта с цялото си същество“. Това е „изкушението на новите фундаменталисти“: пътят ги плаши и те се връщат назад, защото се чувстват по-сигурни: търсят Божията сигурност, а не Бог на сигурността“. Това изтъкна папа Франциск в катехизисната си беседа на генералната аудиенция, която отново посвети на Посланието на свети Павел до Галатяните.

Да застанем пред Разпнатия Христос

Папата припомни, че „проповядването на свети Павел е изцяло съсредоточено върху Исус и неговата пасхална тайна“. На Галатяните, „изкушени да основат своята религиозност върху спазването на заповедите и традициите“, Апостолът напомня „центъра на спасението и вярата: смъртта и възкресението на Господ“.

„Ако загубим нишката на духовния живот, ако ни преследват хиляди проблеми и мисли, трябва да се вслушаме в съвет на Павел: нека застанем пред Разпнатия Христос и да започнем отново от Него. Нека вземем Разпятието в ръцете си, нека го държим здраво в сърцето си. Или нека се спрем в обожание пред Евхаристията, където Исус е Хлябът, преломен за нас, Разпнатия, който Възкръсна, Божията сила, която излива любовта си в сърцата ни“.

Святият Дух променя сърцето

Воден от свети Павел, Франциск призова да направим „допълнителна стъпка“, подтикнати от един въпрос:

„Нека се запитаме: какво се случва, когато срещнем в молитвата Разпнатия Исус? Случва се това, което се случи под кръста: Исус предава Духа (вж. Йоан 19, 30), тоест дава своя собствен живот. А Духът, който извира от Пасхата на Исус, е началото на духовния живот. Той е този, който променя сърцето: не нашите дела. Той е този, който променя сърцето, не нещата, които правим; действието на Светия Дух в нас, променя сърцето! Той е този, който ръководи Църквата, а ние сме призовани да се подчиняваме на неговото действие, което се разпростира където и както иска“.

Духовната борба

Животът на общността, обясни Франциск, „се възражда в Светия Дух“. И винаги благодарение на Светия Дух християнският живот се подхранва и продължавайки напред в „духовната борба” продължава. Именно духовната борба „е другото голямо поучение от Посланието до Галатяните”:

„Апостолът представя две противоположни страни: от една страна „делата на плътта“, от друга „плода на Духа“. Кои са делата на плътта? Те са поведения, противоречащи на Божия Дух. Апостолът ги нарича дела на плътта не защото има нещо нередно или лошо в нашата човешка плът; дори виждаме как той настоява за реализма на човешката плът, носена от Христос на кръста! Плътта е дума, която обозначава човека в неговото единствено земно измерение, затворен в себе си, в хоризонтален живот, където се следват светските инстинкти и вратата е затворена за Духа, Който ни издига и ни отваря за Бог и за другите. . Но плътта също напомня, че всичко това остарява и че всичко това преминава, гние, докато Духът дава живот“.

„Братя, плодът на духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Против такива няма закон. Ония пък, които са Христови, разпнали са плътта си със страстите и пехотите“ (Гал. 5,22-24).

Плодът на Духа

Апостол Павел – припомни Франциск - изброява „делата на плътта, които се отнасят до егоистичното използване на сексуалността, до магически практики, които са идолопоклонство и до това, което подкопава междуличностните отношения, като „раздора, ревността, неразбирателството, разделенията, фракциите, завистта. Всичко това е плод на плътта, на поведение, което е само човешко. Докато плодът на Духа е „любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание“. Християните - каза папата - са призвани да живеят така. „Може да бъде добро духовно упражнение – изтъкна той – да прочетем списъка на св. Павел и да погледнем на собственото си поведение, за да видите дали отговаря, дали животът ни наистина е според Светия Дух, ако Той носи тези плодове. Например първите три са любов, мир и радост: оттук разпознаваме човек, обитаван от Духа. Той е човек в мир, който е радостен и любящ. С тези три следи виждаме Духа”.

„Това учение на Апостола е също голямо предизвикателство за нашите общности. Понякога тези, които се приближават до Църквата, имат впечатлението, че са изправени пред гъста маса от заповеди и предписания: това не е Църквата! Това може да бъде всяка асоциация. Но в действителност човек не може да схване красотата на вярата в Исус Христос, започвайки от твърде много заповеди и от морално виждане, което, развивайки се в много потоци, може да ни накара да забравим първоначалната плодовитост на любовта, подхранвана от молитва, която дарява мир и радостно свидетелство“.

Оживено от дъха на Духа на любовта

По същия начин, отбеляза папата, „животът на Духа, изразен в Тайнствата, не може да бъде задушен от бюрокрация, която пречи на достъпа до благодатта на Духа, автор на обръщането на сърцето“. Колко пъти – каза папата - епископи и свещеници следват „толкова много бюрокрация, за да дадат причастието и хората си отиват. По този начин много пъти те не виждат в нас силата на Духа, който преражда, който ни прави нови за всички“.

Ето защо – изтъкна Франциск – „ние имаме голямата отговорност да възвестяваме разпнатия и възкръснал Христос, вдъхновени от диханието на Духа на любовта. Защото само тази Любов има силата да привлече и промени сърцето на човека“.

Към COP26

След катехизисната си беседа папата поздрави англоезичните поклонници, „особено младите хора от различни страни, участващи в COP26 в Глазгоу и групи от Съединените американски щати“. „Върху всички вас и вашите семейства – каза той – призовавам радостта и мира на Господа”.

"Да на живота"

Поздравявайки полските вярващи, Франциск припомни, че по молба на фондация в страната, наречена „Да на живота“, той е благословил днес камбаните, носещи името: „Гласът на неродените“. „Те са предназначени за Еквадор и Украйна. За тези нации и за всички останали те са знак на ангажираността в полза на защитата на човешкия живот от зачеването до естествената смърт. Нека техният звук – каза папата – да възвести на света „Евангелието на живота“, да събуди съвестта на хората и спомена за неродените. Поверявам на вашата молитва всяко заченато дете, чийто живот е свещен и неприкосновен”.

 

27 Октомври 2021, 12:40