Търси

Папа Франциск на молитвата Ангел Господен,  17 октомври 2021 Папа Франциск на молитвата Ангел Господен, 17 октомври 2021 

Ангел Господен: да не търсим личен престиж, а да служим на другите

След литургията за епископското ръкополагане на монс. Гуидо Марини и монс. Андрес Габриел Ферада Морейра, на неделната молитва Ангел Господен папата призова нашата цел да не бъде стремежа ни да изплуваме над другите, а да служим на другите, особено на бедните: „Има толкова много хора, които се трудят, но не успяват да имат храна, достатъчна за целия месец"

Дебора Донини – Маня Кавалджиева – Ватикана

Винаги се изкушаваме да изживяваме всичко, дори и нашите  взаимоотношения, за да подхранваме „амбицията си“, „за да се изкачваме по стълбата на успеха“, „за да заемаме важна позиция“. Вместо това, е необходимо да преминем от това „светско мислене“ към мисленето на Исус, тоест „да се потопим със състрадание в живота на тези, които срещаме“. Този апел отправи папата на молитвата Ангел Господен, която произнесе от прозореца на своя кабинет в Апостолическия дворец:

Търсенето на личен престиж може да се превърне в болест на духа, като се прикрива дори зад добрите намерения; например когато зад доброто, което вършим и проповядваме, в действителност ние търсим само себе си и нашето утвърждаване, тоест вървим напред, катерим се нагоре и това виждаме и в Църквата ... Колко пъти ние, християните, които би трябвало да служим, се стремим да се изкачваме, да вървим напред.

Много хора гладуват

Затова папата призова „да проверим истинските намерения на сърцето“, като се запитаме дали когато вършим дадена работа, я вършим като служение, или за да бъдем забелязани и похвалени. Размишлението на папата бе въз основа на евангелския откъс за неделята (Марко, 10, 35-45), в който  Яков и Йоан молят Господ да седнат един ден до Него в славата Му. Исус ги учи, че истинската слава не се постига чрез издигане над другите, а чрез изживяване на същото „кръщение“, с което той се кръщава: със своята Страст „Исус се потопи в смъртта, давайки живота си, за да ни спаси“. Следователно Божията слава е „любов, която е служение“, а не „власт, която се стреми към господство“. Наистина, Исус припомня,  че всеки, който иска да „бъде големец“, ще бъде „ваш слуга“ (ст.43). В тази връзка, папата призова да мислим със състрадание за глада на толкова много хора:

Когато ние застанем пред храната, която е Божия благодат, която можем да ядем, има много хора, които работят и не успяват да получат достатъчно храна за целия месец. Нека помислим за това. И да се потопим със състрадание, да имаме състрадание, това не е енциклопедично понятие, има много гладни ... Не! Става дума за хора и аз състрадателен ли съм към хората? Със състрадание към живота на тези, които срещаме, както Исус направи с мен, с теб, с всички нас, Той се приближи със състрадание.

Папата добави, че има толкова много нуждаещи се, особено след пандемията.

Силата на Кръщението

Това означава да слезем от пиедестала, за да служим на другите, вместо да се стремим да превъзхождаме другите. Затова Папата насърчи да погледнем Разпнатия Господ, дълбоко потопен „в нашата ранена история“, за да открием по този начин „начина на поведение на Бог“, който се наведе, за да умие нозете ни:

Бог е любов и любовта е смирена, не се издига, а слиза ниско, като дъжда, който пада върху земята и носи живот. Но какво да направим, за да вървим в същата посока на Исус, да преминем от изплуването отгоре към потапянето, от мисленето за престиж, светското мислене, към това на служенето, християнското? Нужен е ангажимент, но само той не е достатъчен. Сами е трудно, да не кажем невъзможно, но в нас има сила, която ни помага. Това е Кръщението, онова потапяне в Исус, което всички вече сме получили като благодат и което ни насочва, кара ни да Го следваме, не да търсим собствения си интерес, а да се поставим в служение.

Това е благодат, която обаче трябва да се подхранва. Затова папата ни насърчи да поискаме от Светия Дух да поднови „в нас благодатта на Кръщението, потапянето в Исус, в начина му на съществуване“, за да служим.

17 Октомври 2021, 15:00