Търси

Срещата на папа Франциск с унгарските епископи. 2021.09.12 Срещата на папа Франциск с унгарските епископи. 2021.09.12  

Папата: Църквата в Унгария да бъде градител на мостове и надежда

Първото официално слово папата произнесе на срещата с унгарските епископи, която се проведе в Ренесансовата зала на Музея за изящни изкуства. В словото си папата сподели някои мисли за Евхаристията, визирайки 52 -ия Международен евхаристичен конгрес, който ще закрие с тържествена литургия, като припомняйки, че в своята история на мъченичество и кръв, Църквата в Унгария е свързана с жертвата на Христосì

Адриана Мазоти- Димитър Ганчев - Ватикана

„В хляба и във виното виждаме Христос, който предлага тялото и кръвта си за нас. Унгарската църква с дългата си история, белязана от непоклатима вяра, гонения и кръв на мъченици, е особено свързана с жертвата на Христос. Много братя и сестри, много епископи и свещеници изживяха това, което честваха на олтара: те бяха смлени като житни зърна, така че всеки да може да се нахрани от Божията любов; те бяха пресовани като грозде, така че Христовата кръв стана лимфата на новия живот; те бяха пречупени, но тяхното предложение за любов беше евангелско семе за прераждане, засадено в историята на този народ“.

„Гледайки тази история изпълнена с мъченичество и кръв, можем да поемем към бъдещето със същото желание като това на мъчениците: да живеем милосърието и да свидетелстваме Евангелието. Но винаги трябва да поддържаме тези две реалности заедно в живота на Църквата: да пазим миналото и да гледаме към бъдещето“.

„Като пастири вие сте призовани преди всичко да напомните на народа си християнската традиция. Както казва Бенедикт XVI, тя „не е сбор от неща, от думи, като кутия с мъртви неща; Традицията е реката на новия живот, която идва от извора, от Христос до нас и ни включва в историята на Бог с човечеството. Вие избрахте за тема на конгреса „В Теб са всичките ми извори“, заимствана от Псалм 87“. Ето, Църквата идва от източника, който е Христос, и е изпратен, така че Евангелието, подобно на река от жива вода, безкрайно по -широка от вашия голям Дунав, да достигне пресъхналия свят и сърцето на човека, пречиствайки го и утолявайки жаждата му. Затова, епископското служение не трябва да повтаря новини от миналото, а е пророчески глас за вечната актуалност на Евангелието, в живота на светия Божи народ и в днешната история“.

Папа Франциск предложи три конкретни насоки за тяхната мисия: да бъдат вестители на Евангелието; да бъдат свидетели на братството и да бъдат градители на надежда.

Вестители на Евангелието

„Днес, вашата страна е белязана от големи промени, които засягат цяла Европа. След дългия период на забрана да се изповядва вярата, с настъпването на свободата трябва да се посрещнат нови предизвикателства, в контекст, в който секуларизмът нараства, а жаждата за Бог отслабва. Но не трябва да забравяме: извърт на живата вода, която винаги тече и утолява жаждата, е Христос. Структурите, институциите, присъствието на Църквата в обществото служат само за пробуждане на жаждата за Бог у хората и за да донесат живата вода на Евангелието. Затова от вас, като епископи, се изисква преди всичко не бюрократичното администриране на структурите и търсенето на привилегии и предимства, а пламенна страст към Евангелието, такова, каквото е. Бъдете свидетели и вестители на Благата вест, разпространители на радост, близо до свещениците и богопосветените, с бащинско сърце, упражняващи изкуството да се вслушвате“.

Срещата  на папа Франциск с унгарските епископи
Срещата на папа Франциск с унгарските епископи

Свидетелствайте братството

„Вашата страна е място, където съжителстват хора от други народи. Различни етноси, малцинства, религиозни изповедания и мигранти превърнаха тази страна в мултикултурна среда. Тази реалност е нова и поне в началото е плашеща. Разнообразието винаги е малко страшно, защото застрашава придобитата сигурност и провокира постигнатата стабилност. Това обаче е чудесна възможност да отворите сърцето за евангелското послание: „Обичайте се един друг, както аз ви възлюбих“ (Йоан 15:12). Пред тези културни, етнически, политически и религиозни различия, можем да имаме две нагласи: да се затворим в твърда защита на така наречената си идентичност или да се отворим за срещата с другия и да култивираме заедно мечтата за братско общество“.

Над голямата река, която пресича този град, е издигнат внушителният Верижен мост, заменил дървения мост и служи да свърже Буда и Пеща. Ако искаме реката на Евангелието да достигне до живота на хората, като направи по -братско и подкрепящо общество и тук в Унгария, ние се нуждаем от Църква, която да изгради нови мостове за диалог. Като епископи, ви моля винаги да показвате истинското лице на Църквата, заедно със свещеници и пасторирските сътрудници: едно приветливо лице към всички, дори към тези, които идват отвън, в братски дух и отворени за диалог. Бъдете пастири, които милеят за братство. Не господари на стадото, а бащи и братя“.

Срещата  на папа Франциск с унгарските епископи
Срещата на папа Франциск с унгарските епископи

Градители на надежда

 „Църквата в Унгария наскоро имаше възможност да размишлява за преходът от ерата на диктатурата към тази на новооткритата свобода, който белязан от противоречия – посочи папата: деградацията на моралния живот, увеличаването на престъпността, търговията с наркотици, трафика на органи. Също и социални проблеми: трудностите на семействата и на младите хора, в контекст, в който демокрацията все още трябва да се консолидира. Затова Църквата трябва да свидетелства близост, внимание и утеха за хората, за да не  позволят да им бъде открадната светлината на надеждата“.

Пред кризите, социални или църковни, винаги бъдете строители на надежда. Като епископи на страната, винаги имайте насърчителни думи. Нека вашите думи не създават дистанции и налагат присъди, а да помагат на Божия народ да гледа с увереност към бъдещето, да помагат на хората да станат свободни и отговорни към живота, който е дар на благодат, който трябва да бъде приет, а не пъзел за решаване“.

„Унгария също се нуждае от обновено възвестяване на Евангелието, от ново социално и религиозно братство, от надежда, която да изгражда ден след ден, за да гледа с радост към бъдещето. Вие, църковните пастири, сте главни герои на този исторически процес, на това красиво приключение“.

12 Септември 2021, 12:51