Търси

Срещата в Братислава с властите, гражданското общество и дипломатическия корпус. 2021.09.13 Срещата в Братислава с властите, гражданското общество и дипломатическия корпус. 2021.09.13  

Папата към словаците: бъдете послание за мир в сърцето на Европа

Силен призив за братство и гостоприемство отправи папата по време на срещата в Братислава с властите, гражданското общество и дипломатическия корпус. История призовава Словакия да бъде послание за мир в сърцето на Европа, следвайки примера на светите Кирил и Методий, покровители на Европа, но и духовни и културни бащи на страната.
Среща в Братислава с властите, гражданското общество и дипломатическия корпус

Дойдох като поклонник в млада страна, но с древна история, в земя с дълбоки корени, разположена в сърцето на Европа - бяха първите му думи в словото на италиански език. Земя „кръстопът“ , чиито територии са граничели с Римската империя и са били на взаимодействие между западното и източното християнство; от Велика Моравия до Унгарското кралство, от Чехословашката република до днес вие сте успели, сред не малко изпитания, да се интегрирате и да се отличите по същество по мирен начин: преди двадесет и осем години светът се възхищаваше на раждането без конфликти на две независими държави.

Тази история призовава Словакия да бъде послание за мир в сърцето на Европа. Това подсказва голямата синя ивица на вашето знаме, която символизира братството със славянските народи. Нуждаем се от братство, за да насърчава все по -необходимата интеграция“.

Словакия, „незаличимо белязана от вярата“, ще може да представлява „дори и в настоящето време знак на единство“, продължавайки наследството от „спонтанната откритост“ на светиите Кирил и Методий, които „търсеха общение с всички“. Братството, неподправеността, гостоприемството са големите качества, които тази страна представлява, посочи още папата. Заедно с тях посочи и „типичното славянско гостоприемство, изразено в традицията на посрещане с хляб и сол, „обикновен и ценни дарове присъстващи в Евангелието:

„Пречупеният хляб съдържа поканата да се грижим за най- слабите. Никой не бива да бъде заклеймен или дискриминиран, изтъкна папа Франциск. „Християнският поглед не вижда тежест или проблем в най -крехките, а братя и сестри, които да придружават и ценят“. От пречупеният и споделен хляб“, Франциск призовава за справедливост, която не е „абстрактна идея, а е конкретна като хляба“, която дава на всеки „възможност за реализация“, справедливост, която никога не се продава и която гарантира еднакви закони. Оттук и предупреждението на папата  "да се предприеме сериозна борба с корупцията и най -вече да се насърчава и разпространява законността". Освен това, допълни Франциск, хлябът, свързан с ежедневието, показва, прехраната и труда са право на всеки, затова „никой да не се чувства маргинализиран и принуден да напусне семейството и родината си в търсене на по –достоен живот“.

Солта е „първият символ, който Исус използва, когато поучава своите ученици“ и която „преди всичко придава вкус на храната и ни кара да мислим за онзи аромат, без който животът остава невзрачен“:

Организираните и ефективни структури не са достатъчни, за да направят човешкото съжителство добро, нужен е вкусът, нуждаем се от вкуса на солидарността. И както солта придава вкус само чрез топене, така и обществото възвръща вкуса си чрез свободната щедрост на тези, които безкористно се отдават за другите“.

В Европа, мнозина, твърде много,  изпадат в умора и разочарование, стресирани от френетичния ритъм на живот и без да намерят източник на мотивация и надежда. Липсващата съставка е грижата за другите. Чувството за отговорност към някого придава вкус на живота и ни позволява да открием, че това, което даваме, всъщност е дар, който правим за нас самите“.

Повърхностността на консуматорството, материалните придобивки и идеологическата колонизация в земя, където „до преди няколко десетилетия единствения начин на мислене изключваше свободата“, са елементите, които излагат обществото и най -добрите традиции на страната в риск да бъдат запазени предупреди папата.  „Днес, както и тогава, солта на вярата не е отговор според света, тя не се крие в пламенното водени културни войни, а в нежното и търпеливо засяване на Божието царство, преди всичко със свидетелството на милосърдие“.

Вашата Конституция споменава желанието страната да се изгражда върху наследството на светите Кирил и Методий, покровители на Европа. Те, без налагане и без насилие, облагородиха културата с Евангелието, създавайки ползотворни процеси. Това е пътят: не борбата за завладяване на пространства и важност, а пътят, посочен от светите братя, пътят на Блаженствата. Оттам, от Блаженствата, извира християнската визия за обществото“.

„Светите Кирил и Методий също показаха, че да пазиш доброто не означава да повтаряш миналото, а да се отвориш за новото, без да забравяш корените си. Вашата история включва много писатели, поети и културни дейци, които са били солта на страната. И както солта изгаря раните, така и животът им често е преминавал през страданието. Колко известни личности са били  в затвора, оставайки свободни вътрешно и предлагащи блестящи примери за смелост, последователност и съпротива срещу несправедливостта! И най -вече на прошката. Това е солта на вашата земя“.

(dg/vatn)

13 Септември 2021, 12:03