Търси

Папата с членовете на "Fondation Leaders pour la Paix" Папата с членовете на "Fondation Leaders pour la Paix" 

Папата: кризата от пандемията прави още по-спешен ангажимента за мира

На членовете на "Fondation Leaders pour la Paix", които прие на аудиенция във Ватикана, Франциск подчерта значението, в този критичен исторически момент, на многостранното сътрудничество и културата на лицата и на срещата. „За съжаление - отбеляза той - пандемията все още не е преодоляна и нейните икономически и социални последици, особено за живота на най-бедните, са тежки"

Дебора Донини – Светла Чалъкова - Ватикана

Да се помогне на управляващите и гражданите да видят като „възможност“ както социалните, така и екологичните критичности, утежнени от пандемията. Но за това са необходими действия, които да вървят на две нива: културно и институционално. Това е призива, в центъра на словото на папа Франциск пред членовете на „Fondation Leaders pour la Paix“, които прие на аудиенция във Ватикана. Целта на организацията, създадена от французина Жан-Пиер Рафарен, е да предлага политическа мъдрост в служба на мира и общия интерес, за намаляването на конфликтите.

„Вашият ангажимент за мира - отбеляза папата - никога не е бил така необходим и спешен в толкова особено критичен исторически момент, белязан от пандемията и от многобройни конвергентни кризи също от гледна точка на околната среда, като глада, ядрените оръжия, климата“.

Пандемията – продължи папата - с нейните дълги последици от изолация и социално „хипернапрежение“, неизбежно подкопа и самите политически действия, политиката като такава. Но дори този факт може да се превърне във възможност за популяризиране на една „по-добра политика“, без която не е възможно „развитието на една световна общност, способна да реализира братството, започвайки от народи и нации, които живеят в социално приятелство“.

Мирна архитектура и майсторство

Цитирайки Енцикликата Fratelli tutti, папата припомни, че за изграждането на мира са необходими както „архитектура“ на мира, в която действат институциите, така и „заяначийство“ на мира, която включва всички. Следователно действие на две нива. На културно ниво става въпрос за популяризиране на „културата на лицата, която поставя достойнството на човека в центъра“, особено ако е маргинализиран, и „културата на среща“, в която се вслушваме и приемаме нашите братя.

„На второто ниво - това на институциите - е спешно да се насърчава многостранният диалог и сътрудничеството, тъй като многостранните споразумения гарантират, по-добре от двустранните, културата на наистина универсалното общо благо и защитата на най-слабите държави“. Ето защо –каза папата – „нека не се спираме само на теоретичните дискусии, а да осъществим контакт с раните, нека да докоснем плътта на тези, които понасят щетите“.

Опасността от идеологизация

В словото си папата засегна и екологичните кризи, които, влошени от пандемията, трябва да предизвикат „по-решително да се поеме отговорност“ на най-високите нива, до включването на цялото гражданство.

„В действителност виждаме как не рядко „отдолу“ идват искания и предложения. Това е много добре, въпреки че понякога такива инициативи се експлоатират за други интереси от идеологическите групи. Винаги съществува опасност от „идеологизация“. В социално-политическата динамика вие можете да играете конструктивна роля, главно като насърчавате доброто познаване на проблемите и техните първопричини. Това е част от онова възпитание в мира, което с право е при сърце за вас“

Оттук и призива на папата към присъстващите да продължат в ангажимента си за по-братско общество, изпитвайки онази радост, която Бог е обещал на „миротворците“.

04 Септември 2021, 13:47