Търси

Папа Франциск с участниците в Капитула на Конгрегацията на Кларетинците. 09.09.2021 Папа Франциск с участниците в Капитула на Конгрегацията на Кларетинците. 09.09.2021 

Папата към кларетинците: не използвайте Евангелието като идеология

На среща с участниците в Капитула на Конгрегацията на Кларетинците, Франциск обяснява какво означава един богопосветен да бъде „вкоренен и смел“ в днешно време. За папата, богопосветения живот днес се нуждае от възрастни хора, които се противопоставят на житейското остаряване, а младите хора да устояват на стареенето на душата.

На 9 септември, папа Франциск прие на аудиенция във Ватикана участниците в Генералния капитул на Кларетинците, официално Конгрегацията на мисионерите, Синове на Непорочното сърце на Пресвета Богородица (на латински: Congregatio Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis ,CMF). Те са общност от римокатолически свещеници и братя, основана през 1849 г. от Антъни Мари Кларе, и активни като мисионери по целия свят. Конгрегацията има особена преданост към Непорочното сърце на Мария. На срещата присъстваха група от около сто души, представляващи близо три хиляди кларетинци, които присъстват в 65 страни на пет континента. Групата бе придружавана от кардинал Акилино Бокос Мерино. По време на Капитулата бе преизбранен висшия генерален настоятел отец Матю Ватаматтам.

Позовавайки се на темата на Капитула „Вкоренени и смели“, Папата посочи основната предпоставка за придържане към този стил: молитвен живот и съзерцание. Именно този съюз „ви позволява да съзерцавате Огледалото, което е Христос, за да се превърнете в огледало за другите“, каза Папата.

„Ако искате вашата мисия да бъде наистина плодотворна, не можете да отделите мисията от съзерцанието и от съкровената връзка с Господ. Ако искате да бъдете свидетели, трябва да бъдете и обожатели. Свидетели и обожатели са две думи, които са в основата на Евангелието: „Той ги призова да бъдат с него и да ги изпрати да проповядват“ (Мк 3:14). Две измерения, които се подхранват взаимно и не могат да съществуват едно без друго“.

Исус трябва да бъде „водещият критерий на вашия живот и на вашия мисионерски избор“, подчерта Франциск, припомняйки, че „човек не може да живее с духа на света и да се преструва, че служи на Господ“. „Никога не използвайте Евангелието по инструментален начин, като идеология, а по -скоро като пътеводител, като се ръководите винаги от избора на Евангелието и от пламенното желание да „следвате Исус и да му подражавате в молитва, в труд и винаги търсейки слава на Бога и спасението на душите"(Отец Кларе).

От вкореняването в Евангелието, се ражда мисионерската смелост, необходима за богопосветения живот, отбелязва Папата. „Богопосветеният живот се нуждае от възрастни хора, които се противопоставят на остаряването в живота и от млади хора, които се противопоставят на застаряването на душата“. Оттук и призива на Франциск „да се излезе“, да се отиде там, където никой не иска да отиде, където е необходима светлината на Евангелието, редом с хората.

„Вашата мисия не може да се извършва „от дистанция“, а с близост – предупреди папа Бергольо. Мисионерът не може да се задоволи с това да стои на балкона и наблюдава с любопитство отдалеч. Можем да стоим пред реалността или да се ангажираме да я променим. Следвайки примера на о. Кларе, не можете да бъдете просто наблюдатели на реалността. Участвайте в нея, за да промените действтелността на греха, която срещате по пътя. Не бъдете пасивни пред трагедиите на много наши съвременници, а дайте своя принос в борбата за човешко достойнство и зачитане на основните права на личността“.

„Исус е истинската сигурност – завърши папата. Вярвам, че това може да е един от най -добрите плодове на тази пандемия, която показа нашата фалшива сигурност. Надявам се също, че Капитулът ви е помогнал да се съсредоточите върху съществените елементи, които определят богопосветения живот днес: освещаването, което дава стойност на връзката с Бога; братски живот в общността, който благоприятства истинските отношения с нашите братя; и мисията, която ви води да излезете, да се децентрализираме, за да се срещнем с други, особено с бедните, да доведем Исус при тях“.

(dg/vatn)

09 Септември 2021, 13:14