Търси

Папа Франциск на молитвата Ангел Господен,  5 септември 2021 Папа Франциск на молитвата Ангел Господен, 5 септември 2021 

Ангел Господен: изцелението на сърцето започва от вслушването

Забързани, обхванати от хилядите неща, които трябва да кажем и да направим, ние не намираме време да спрем и да изслушаме онези, които ни говорят. На неделната молитва Ангел Господен пред първата неделя на месец септември, папа Франциск подчертае важността на мълчанието и вслушването. След това папата се помоли афганистанския народ, за населението на САЩ, засегнато от урагана и напомни за пътуването си до Унгария и Словакия

Давиде Дионизи – Маня Кавалджиева – Ватикана

 „Ефата, сиреч отвори се“! На молитвата Ангел Господен, произнесена от прозореца на Апостолическия дворец, папа Франциск се спря на откъса от евангелието на Марк за изцелението на глухонемия (Мк.7, 31-37), за да подчертае важността на мълчанието и вслушването. Разказът посочва необходимостта от двойно изцеление: едното е от болестта и физическото страдание, а второто е това на сърцето, за което говори папа Франциск.

Необикновеният жест

Папата поясни, че при други изцеления, за също толкова сериозни недостатъци, като парализа или проказа, Исус не извършва толкова жестове, но в този случай, въпреки, че е помолен само да сложи ръката си върху болния, той „отвежда глухонемите настрана, поставя пръстите Си в ушите му и като плюна, докосна се до езика му;

И като погледна към небето, въздъхна и му каза: ефата, сиреч, отвори се“ (Мк. 7, 33-34). Папата каза,  че това е може би „защото състоянието на този човек има особена символична стойност и има какво да каже на всички нас. За какво става дума? За глухотата. Този човек не е могъл да говори, защото не е чувал. Наистина Исус, за да излекува причината за неговото неразположение, първо поставя пръстите си в ушите му“.

Глухотата на сърцето

Като говори за същественото значение на слушането, папата предупреди за опасността да станем „непроницаеми за всичко“ и глухи дори пред децата си, младите хора, възрастните хора и многото други,  които не се нуждаят толкова от думи и от проповеди: „нека помислим за семейния живот: колко пъти говорим, без първо да слушаме, повтаряйки винаги една и съща песен! Неспособни да слушаме, ние винаги казваме едни и същи неща“. Папата е обезпокоен за онези хора, които се затварят в една привидна самостоятелност, чрез която се оказват изолирани спрямо Бог и често и спрямо ближния. Исус се обръща към този човек, за да му възвърне способността да се отвори за отношение на доверие и безвъзмездна любов.

Всички имаме уши, но много пъти не слушаме. Всъщност има една вътрешна глухота, за която днес можем да помолим Исус да я докосне и изцели. Тя е по-лоша от физическата, това е глухотата на сърцето. Забързани, обхванати от хилядите неща, които трябва да кажем и да направим, ние не намираме време да спрем и да изслушаме онези, които ни говорят.

Папата отправи покана към вярващите, но по специален начин „към богопосветените, към свещениците“, защото „свещеникът трябва да слуша хората, а не да бърза. Да слуша и да види как може да им помогне, но след като ги е изслушал”. Първо трябва да се слуша, а след това да се отговаря.

Възобновяването на диалога преминава през вслушването

В тази връзка папата отбеляза, че самата първа заповед в Евангелието ни кара да бъдем внимателни и да обръщаме внимание. Същото важи и за Господ: „Правим добре, като го заливаме с молби, но ще е по-добре ако преди всичко се вслушваме в него. Ние сме християни, но може би сред хилядите думи, които чуваме всеки ден, не намираме няколко секунди, за да чуем няколко думи от Евангелието. Исус е Словото: ако не се спрем да го слушаме, той отминава“. Папата подчерта, че вслушването е и главният начин да свържем отново нишките на прекъснатия диалог.

Възобновяването на диалога често започва не от думите, а от мълчанието, от незаинатяването,  от търпеливото изслушване на другия, на неговите трудности, на това, което таи в себе си. Изцелението на сърцето започва от вслушването.  

Тайната за духовното здраве

Накрая, Франциск отбеляза, че състоянието на „духовно здраве“ на всеки човек зависи от времето, посветено на Евангелието: „ето лекарството: всеки ден по малко тишина и вслушване, няколко ненужни думи по-малко и няколко Божи Слова в повече. Нека чуем отправена днес към нас, както в деня на Кръщението, онази дума на Исус: „Ефата, отвори се“!  Исусе, искам да се отворя за Твоето Слово, да се отворя за слушането. Изцели сърцето ми от затварянето, от припряността и от нетърпението.

Папата се обърна към Дева Мария, „отворена за изслушване на Словото, което в нея стана плът, с молба да ни помага всеки ден да слушаме нейния Син в Евангелието и нашите братя и сестри, със смирено, търпеливо и внимателно сърце“.

 

05 Септември 2021, 14:29