Търси

„Младифест“ в Меджугорие (2019) „Младифест“ в Меджугорие (2019) 

Папата към „Младифест“ в Меджугорие: следвайте смело Исус

Послание на папа Франциск до участниците в Младежкия фестивал в Меджугорие, Босна и Херцеговина, който се провежда от 1 до 6 август 2021 г. Франциск насърчава младежите да започнат вътрешен духовен път към Христос: „Имайте смелостта да изживеете младостта си, като се поверите на Господ и да вървите с Него".

"Какво трябва да сторя, за да наследя вечния живот?" Думите на богатия младеж, за които се говори в синоптичните евангелия (срв. Мат. 19,16-22; Мк. 10,17-22; Лк. 18,18-23), са водещата тема на Младежкия фестивал в Междугорие  "Младифест", който се провежда от 1 до 6 август в Междугорие, Босна и Херцеговина.  В посланието, Франциск черпи вдъхновение от тези думи и се обръща към младежите: „Този въпрос Господ отправя и към нас, обича ни и ни зове“ Ела! Следвай ме! " (Мат 19:21) “.

Младифест е седмица на молитва и среща с Исус Христос - припомня Папата в посланието - по-конкретно с Неговото живо Слово, в Евхаристията, в обожанието и в тайнството на Помирението, което има силата на „да ни накара да поемем пътя към Господа". И тогава този младеж от Евангелието, чието име не знаем, но познаваме душата, се превръща в емблема на всички, които участват в това събитие“. Папа Франциск посочва конкретно три стъпки по пътя към срещата с Исус.

Първият етап, който трябва да преминем, посочен от Исус, е „конкретната любов към ближния“, посочва папата, но не тази в спазването на предписанията, а „свободната и пълна“ любов. Исус знае „желанието за пълнота, което младежа носи в сърцето си“, но също и неговото „слабо място“, което е привързаността към „много материални блага“. Затова, като втора стъпка, „Той предлага да се премине от логиката на„ заслугите“ към тази на даряването“:

„Ако искаш да бъдеш съвършен, отиди, продай това, което имаш, дай го на бедните и ще имаш съкровище на небето“ (Мт 19:21). Исус променя гледната точка: кани го да не мисли за осигуряване на отвъдното, а да даде всичко в земния живот, като по този начин следва Господа. Това е призив за по-нататъшно съзряване: да се премине от спазването на предписанията за получаване на награди към свободна и пълна любов. Исус го моли да остави това, което тежи на сърцето и пречи на любовта. Това, което Исус предлага, не е човек да се лиши от всичко, а по-скоро да бъде свободен и богат на взаимоотношения“.

„Исус предлага трети етап, този на подражанието: „Ела! Следвай ме!" – посочва папата. „Следването на Христос не е външно подражание, защото засяга човека в неговата дълбока същност. Да бъдеш ученик на Исус означава да се уподобим с Него. В замяна ще получим богат и щастлив живот, изпълен с лицата на толкова много братя и сестри, бащи, майки и деца ... (срв. Мат 19:29). Да следваш Христос не е загуба, а неизмерна печалба, докато отказът се оказва препятствието да се премине този път. Но сърцето на този богат младеж е раздвоено между двама господари: Бог и парите. Страхът да рискува и да загуби притежанията си го кара да се върне у дома натъжен“.

„Приятели, Исус казва и на всеки един от вас: «Ела! Следвай ме!" – подчертава папата, като насърчава младите да започнат този вътрешен духовен път към Христос: „Имайте смелостта да изживеете младостта си, като се поверите на Господ и да вървите с Него. Позволете да бъдете завладени от Неговия поглед на любов, който ни освобождава от съблазанта на идолите, от фалшивите богатства, които обещават живот, но водят към смърт. Не се страхувайте да приемете Словото Христово и да приемете призива му. Не се обезсърчавайте като богатия младеж от Евангелието, а насочете погледа си към Мария, големия пример за подражание на Христос, и се поверете на нея, която отвърна безрезервно на призива на Господ“.

Накрая, папата поверява младежите от „Младифест“ на майчиното застъпничество на Дева Мария от която да черпят сила, но също така и модел, за да „разгласяват Христос на света“ и за „превръщането на живота ни в дар за другите“:

„Нека насочим погледа си  към Мария, за да превърне живота ни в дар за другите. С отношението си към съпрузите в Кана, тя ни учи да бъдем внимателни към другите. С живота си тя ни показва, че нашата радост е в Божията воля и че не  е лесно да я приемем и живеем, но ни прави щастливи. Радостта на Евангелието изпълва сърцето и целия живот на тези, които срещат Исус. Тези, които позволяват да бъдат спасени от Него, са освободени от греха, тъгата, вътрешната празнота, изолацията. С Исус Христос, радостта винаги се ражда и възражда“.

(dg/vatn)

02 Август 2021, 15:15