Търси

Деца, ангажирани с грижата за Сътворението се срещат с папа Франциск Деца, ангажирани с грижата за Сътворението се срещат с папа Франциск 

Папата: Laudato si' не е само„зелена”, а социална енциклика

Във видеопослание на испански по повод откриването на Междууниверситетския конгрес, посветен на Енцикликата „Laudato si’“, който ще се проведе в Аржентина от 1 до 4 септември 2021 г., Франциск изразява надеждата за напредъка на социалното съзнание и грижата за общия дом.

Осерваторе Романо

В краткото си видеопослание, което бе публикувано на 24 август, папата подчертава, че „енцикликата Laudato si' не е само „зелена енциклика", а е „социална енциклика“ и изразява надеждата този Конгрес да „помогне да се види цялата ѝ широта и всички нейни последици" и пожелавайки „най -доброто“, проси Божията благословия върху участниците и подновява молбата си да се молят за него.

Не за първи път папа Бергольо откроява „социалната“ стойност на документа, публикуван на 24 май, на празника Петдесятница, през 2015 г., третият от неговия понтификат. Всъщност, в чл. 15 от същия текст той вече бе отбелязал, че енцикликата „се добавя към социалното учение на Църквата“. А в чл. 49 добавя: „Днес не можем да не признаем, че истинският екологичен подход винаги се превръща в социален подход, който трябва да интегрира справедливостта в дискусиите за околната среда, за да се чуе както плача на земята, така и плача на бедните“.

Видеопосланието на папата до Междууниверситетския конгрес, посветен на Енцикликата „Laudato si’“ в Аржентина

Същите думи бяха повторени, между другото, и на следващия 21 юли в диалога с кметовете, събрани в новата аула на Синода по време на срещата на тема „Съвременното робство и изменението на климата: ангажираността на градовете“, организирана от Папската академия за Социални науки, на която бе обсъдена климатичната криза и новите форми на робство. „Тази култура на грижа за околната среда – каза тогава папата - не е просто „зелено“ отношение, не е„ зелено“ отношение, това е много повече. Грижата за околната среда означава отношение към човешката екология. Тоест, не можем да кажем, че човекът е тук, а творението, околната среда са там. Екологията е цялостна, тя е човешка. И това - уточни папата, - е онова, което исках да изразя в енцикликата Laudato sì': човекът на може да се отдели от всичко останало; съществува връзка, която влияе реципрочно, както на околната среда върху човека, така и на човека в начина, по който се отнася към околната среда ... По тази причина, когато се изправих пред въпрос, който ми зададоха, аз отговорих: „Не, това не е „зелена“ енциклика, това е социална енциклика”. Защото в обществото, в социалния живот на човека не можем да пренебрегнем грижата за околната среда. Освен това грижата за околната среда е социално отношение, което ни социализира“.

На следващата година, на 24 октомври, говорейки пред йезуитите, събрани в тридесет и шестата генерална конгрегация, Франциск посочи: „Трябва също да имаме предвид, в тълкуването на Laudato sì‘, че това не е „зелена енциклика“ . Това е социална енциклика. Тя изхожда от реалността на този момент, който е екологичен, но е социална енциклика. Очевидно е, че най-бедните, онези, които са отхвърлени, понасят последствията. Това е енциклика, която се спира на културата на отхвърлянето на хората. Трябва да се работи много по социалната част на енцикликата, защото богословите, които работиха по нея, бяха много загрижени виждайки какво социално въздействие оказват екологичните факти. И това е от голяма помощ: трябва да се разглежда като социална енциклика“.

Междууниверситетската среща, планирана в началото на септември, за да сподели размисли и дебати за глобалната екологична осведоменост, способна да се справи с неотложното предизвикателство да се защити „общия дом“, е свикана от Националния междууниверситетски съвет (Cin), от Съвета на ректорите на частните университети (CRUP) и Аржентинската епископска конференция (CEA).

Като човешко семейство в търсене на устойчиво и цялостно развитие, аржентинската университетска и академична общност - обясняват организаторите - открива откровен и множествен диалог за начина, по който се изгражда бъдещето на планетата. Поради това Конгресът е предопределен да има широки последици в Латинска Америка и да създаде пространство за дискусии относно процеса на обучение, от който се нуждае всяка промяна и на който университетът трябва да бъде главно действащо лице. С тази цел около 40 университета ще съберат повече от 130 експерти, които ще споделят своя прочит на фактите, за да изградят нов дневен ред, способен да се справи с многоизмерната сложност на тези явления, но също и да си сътрудничат в усилията на тяхната интерпретация и интердисциплинарна контекстуализация и да обсъдят бъдещите действия.

Инициативата е насочена и към вземащите решения в публичния и частния сектор, длъжностни лица от публичната администрация и международни организации, служители и законодателни органи и членове на съдебната власт, ангажирани с публичните политики в областта на образованието, културата, науката и технологиите, труда и околната среда, така както и към социални и неправителствени организации и представители на синдикални и бизнес асоциации.

Сесиите ще се развият около четири тематични оси: Лично достойнство, братство и междукултурен диалог; Околна среда; Цялостно развитие на хората; и Визия / Перспектива / Диалози / Интердисциплинарни срещи. Всички дейности на Конгреса ще бъдат споделени във виртуален режим.

24 Август 2021, 15:53