Търси

Генерална аудиенция: вярата обича и вярва отвъд страха от Закона

На генералната аудиенция Франциск подчерта, че учението на свети Павел за стойността на Закона „заслужава да бъде разгледано внимателно“. „Нека се запитаме - каза той - дали все още живеем в периода, в който се нуждаем от Закона, или сме осъзнали, че сме получили благодатта да станем Божии чеда, за да живеем в любов“.

Амедео Ломонако – Светла Чалъкова - Ватикана

Каква е, според Посланието до Галатяните, ролята на Закона? Около този въпрос се разви катехизисната беседа на папа Франциск по време на генералната аудиенция, която проведе във Ватиканската аула „Павел VI“. Същият закон и Десетте Божи заповеди – посочи папата - трябва да се спазват, но Исус е този, който ни оправдава безвъзмездно. „Ние сме оправдани - повтори той - от безвъзмездната вяра в Христос Исус. Заслугата на вярата е да получиш Исус. Единствената заслуга: да отвориш сърцето“. В посланието до Галатяните – припомни още Франциск - свети Павел твърди, че Законът е бил „като педагог“. В античната училищна система – обясни папата - педагогът е бил „роб, който имал задачата да придружава сина на господаря при учителя и след това да го прибира вкъщи“. „По този начин той е трябвало да го предпазва от опасностите и да го контролира“, а функцията му е била „по скоро дисциплинарна“. Когато детето ставало пълнолетно „неговите функции са били преустановявани“.

„През цялото време, докато наследникът е дете по нищо не се различава от роба, въпреки че е господар на всичко, но зависи от настойници и администратори до срока, определен от баща му. „Така и ние, когато бяхме деца, бяхме роби на стихиите на света“ (Гал 4, 1-3). С други думи, убеждението на Апостола е, че Законът със сигурност има своя положителна функция, но ограничена във времето. Продължителността му не може да бъде удължена извънмерно, защото е свързана с узряването на хората и техния избор на свобода. След като се достигне вярата, Законът изчерпва своята подготвителна стойност и трябва да отстъпи място на друга власт“.

Времето на Закона и това на вярата в Христос

Франциск се спря върху значението на образа на педагога в древността, като добави, че Апостолът изглежда предлага на християните да разделят историята на спасението, а също и личната си история, на два момента: „Преди да бъдат вярващи в Исус Христос и след като са получили благодатта на вярата. В центъра е събитието на смъртта и възкресението на Исус“. Изхождайки от вярата в Христос, папата отбелязва, че съществува едно „преди и след по отношение на същия закон“.

„Предишната история се определя като „под закона“; а следващата история трябва да се живее, следвайки Светия Дух (срв. Гал 5,25). За първи път Павел използва този израз: да бъде „под закона“. Основното значение включва идеята за отрицателно поробване, характерна за робите. Апостолът го откроява, като казва, че когато човек е „под закона“, той е като „охраняван“ и „затворен“, нещо като превантивно задържане. Това време, казва свети Павел, е продължило дълго време и се увековечава, докато се живее в греха“.

В Посланието си до Римляните, Апостолът го казва с други думи: „Когато бяхме в слабостта на плътта, греховните страсти, стимулирани от Закона, се отприщиха в нашите членове, за да дадат плодове за смъртта. Сега, обаче, мъртви за това, което ни задържа, ние бяхме освободени от Закона“.

Оттук и призива на папа Франциск да се запитаме „дали все още живеем в периода, в който се нуждаем от Закона, или сме осъзнали, че сме получили благодатта да станем Божии чеда, за да живеем в любов. Как живея аз? В страха, че ако не направя това, ще отида в ада? Или живея с онази надежда, с онази радост от безвъзмездното спасение в Исус Христос? Това е хубав въпрос. И вторият е: дали презирам заповедите? Дали ги спазвам, но не като абсолютни, защото знам, че онова което ме оправдава е Исус Христос“.

18 Август 2021, 11:13