Търси

Генерална аудиенция: който търси живота, трябва да гледа към Христос

„Мойсеевият закон“ бе темата на катехизисната беседа на генералната аудиенция, която папа Франциск проведе във ватиканската аула "Павел VI". В размишлението си папата продължи цикъла посветен на Посланието на свети Павел до Галатяните.

Изабела Пиро – Светла Чалъкова – Ватикана

Моисеевият закон, тоест Десетте Заповеди и Светият Дух: това са двете точки, върху които папа Франциск се спря на катехизисната беседа на генералната аудиенция във ватиканската аула „Павел VI“, откроявайки „новостта на християнския живот“, според думите на Апостола на езичниците, Павел, в Посланието му до Галатяните. По онова време – припомни папата – е имало нужда от Закон, „голям дар, който Бог даде на своя народ“ срещу езичеството и идолопоклонството. Но на онези, които твърдят, че галатяните е трябвало да следват Закона, за да бъдат спасени и да не предизвикват „реакцията на Божия гняв“, свети Павел отговаря, че спазването на Мойсеевия закон и Завета с Бога „не са неразривни“.

„Заветът, установен от Бог с Авраам, се основаваше на вярата в изпълнението на обещанието, а не в спазването на Закона, който все още не съществуваше“, изтъкна папа Франциск.

Духовната интелигентност на св. Павел

Пристигнал само 430 години по -късно, заедно с Мойсей, „Законът не е съставна част на Завета“. Но Павел – открои Франциск  - по никакъв случай не противоречи на Тората, още повече че „няколко пъти в своите Послания той защитава нейния божествен произход и твърди, че тя има много специфична роля в историята на спасението“. Но има един особен аспект, който Апостолът подчертава, благодарение на своята „духовна интелигентност и подкрепен от благодатта, получена за неговата евангелизационна мисия“:

„Законът не дава живот, не предлага изпълнението на обещанието, защото не е в състояние да го изпълни. Законът е път, който те води напред към срещата. Павел използва много важна дума, законът е „педагогът“ към Христос, педагогът към вярата в Христос, тоест учителят, който те води за ръка до срещата. Тези, които търсят живота, трябва да търсят обещанието и неговото изпълнение в Христос. (...) Тази дума е много важна: Божият народ, ние християните, вървим през живота, гледайки към едно обещание, обещанието е точно това, което ни привлича, за да продължим напред към срещата с Господ“.

Новостта на християнския живот

Тази е „радикалната новост в християнския живот“:

„Всички онези, които имат вяра в Исус Христос, са призовани да живеят в Светия Дух, който ги освобождава от Закона и в същото време го привежда в изпълнение според повелята на любовта. Това е много важно, законът ни води до Исус“.

Десетте Заповеди, „педагози“ към срещата с Исус

Оттук и пожеланието на Франциск с Божията помощ вярващите да могат да вървят „по пътя на заповедите“, които са „педагози, водещи до срещата с Исус, но гледащи винаги„ към любовта на Христос “, знаейки че срещата с Него „е по-важна от всички заповеди“.

Убийството на отец Оливие и примерът на света Киара

В поздравите към френскоговорящите поклонници, папата изразява голямата си скръб за убийството на отец Оливие Мер, провинциалният настоятел от Конгрегацията на мисионерите на Монтфор, убит на 9 август във Франция, докато към италианските поклонници, Франциск припомни днешния литургичен празник на Света Киара от Асизи, определяйки я като „сияен пример за онези, които са знаели как да живеят с храброст и щедрост привързаността си към Христос“. Мислите на папата се насочиха и към възрастните, младите, болните и младоженците. И накрая, специален поздрав бе отправен „с обич“ към участниците в „Latium Festival“, фестивала на популярната музика и танци от цял ​​свят за културата на мира, солидарността и толерантността, който ще продължи до 16 август в различни общини на италианския регион Лацио.

11 Август 2021, 10:47