Търси

2020.03.14 Petersdom Petersplatz Piazza San Pietro Basilica San Pietro 2020.03.14 Petersdom Petersplatz Piazza San Pietro Basilica San Pietro 

Литургично и пастирско обновление на Капитула на ватиканската базилика

За да се улесни започването на реформата на Капитула на ватиканската базилика Свети Петър -хилядолетна институция, която вече десет века се грижи за литургичните, пастирски и административни аспекти на Църквата, символ на християнството, на 28 август, литургичен празник на Св.Августин, папата одобри някои временни норми за управлението на базиликата. Целта на реформата е да се “обнови литургичното и пастирското служение“, извършвано досега от канонистите във Ватиканската базилика главно в неделя

Античната институция на ватиканския Капитул е учредена от Папа Лъв ІХ през 1053г., а 150 години по-късно Папа Еудженио V придава на колегията автономност, преминавайки от манастирска структура към сегашния канонически модел. Тъй като в момента статута на Капитула на базиликата се намира в период на преразглеждане, предвид реформите, папа Франциск установи преходни норми за период от една година.

По –конкретно, Франциск установява, че „Капитула на базиликата“ Свети Петър във Ватикана се състои от колегия от свещеници, назначени от Светия Отец в ролята на канонисти, които предоставят литургично и пастирско служение в базиликата. Те получават специално възнаграждение, който не  допуска други комисионни или друго възнаграждение за услуги, предоставяни в Римската курия и в други институции, свързани със Свети престол.

„Коадюторите на Капитула се назначават от Светия Отец и предоставят своята дейност в литургични тържества, в пастирски дела и в други задачи, които могат да им бъдат възложени от архиерей, заедно с Капитула.

Администрирането и управлението на икономическите дейности, свързани с Музея и продажбата на религиозни предмети, е поверено на отдела Fabbrica di San Pietro, в който работят всички служители на Капитула. Освен това, Капитулът поддържа и администрира съществуващите недвижими имоти и финансови активи и свързаните с тях приходи. Възнагражденията на служещите каноници и коадютори се предоставят от Fabbrica di San Pietro”. Нормите влизат в сила от 1 октомври 2021 г.

„Въпреки промените на времето, основното е „служението към Господа”, посочи папа Бенедикт XVI на аудиенция за канонистите на 7 октомври 2007. „На това свято място, в близост до гроба на Св.Петър, което всеки ден посещават хиляди поклонници от цял свят - подчерта Папата – повече от всякъде другаде е необходимо присъствието на една стабилна молитвена общност, която да гарантира приемствеността на традицията и същевременно да посредничи за молитвените намерения на Папата за Църквата и целия свят”.

(dg/vatn)28 Август 2021, 14:23