Търси

Генерална аудиенция. 2021.08.04 Генерална аудиенция. 2021.08.04  

Генерална аудиенция: с Евангелието на Христос няма компромиси

Папа Франциск възобнови Генералните аудиенции, този път в аула Павел VI във Ватикана, преустановени през юли за лятната почивка, която тази година съвпадна с хоспитализацията му в римската клиника „Джемели“, поради операция на дебелото черво на 4 юли. Папата продължи новия катехистичен цикъл посветен на посланието на апостол Павел до Галатяните, като фокусира медитацията си върху темата: „Евангелието е едно“.
Генерална аудиенция 4 август 2021

В евангелският откъс, коментиран от папата,  Апостолът изразява огорчението си, виждайки как галатяните, на които е известил Исус Христос, рискуват да се отклонят от истината, като приемат различно Евангелие, проповядвано от някои нови мисионери. Има само едно Евангелие, категорично заявява Павел. „За него Евангелието е това, което той проповядва, керигмата, вестта за смъртта и възкресението на Исус като източник на спасение. Евангелие, изразено с четири глагола: „Христос умря за нашите грехове, според Писанията, беше погребан, възкръсна на третия ден и се яви на Кифа“. Това Евангелие е изпълнението на обещанията и е спасението, предложено на всички хора“.

Апостол Павел предупреждава, че новото проповядване "не може да бъде Евангелието. Напротив, то изкривява истинското Евангелие, тъй като пречи на човек да достигне свободата, придобита чрез вярата". Галатяните се заблуждават, че посланието на нови проповедници "допълва това на Павел", но по този въпрос за Апостола не може да има "компромиси": „Евангелието е едно, това, което обяви; друго не може да съществува. Павел не казва, че истинското Евангелие е негово, защото той го е известил! Това би било самонадеяно, би било тщеславие. По-скоро той потвърждава, че „неговото“ Евангелие, същото, което другите апостоли проповядват другаде, е единственото автентично, защото е на Исус Христос“.

Павел използва много тежки думи, за да предупреди галатяните за риска да направят фалшива стъпка: „два пъти той използва израза„ анатема“ - подчерта Папата - което показва необходимостта да се пази от общността това, което застрашава нейните основи. Затова, по този въпрос апостолът „не оставя място за договаряне“. „Истината на Евангелието не се договаря – подчерта папа Франциск. Или получаваш Евангелието такова, каквото е, както бе обявено, или получаваш нещо друго. Но с Евангелието не може да се търгува. Когато говорим за Евангелието и евентуалните му сътресения, не можем да правим компромиси: вярата в Исус не е стока, която трябва да се договаря: то е спасение, това е среща, това е изкуплението“.

Папа Франциск отбеляза, че общността на галатяните е изпълнена с добри чувства, убедена, че като слуша новите мисионери, ще може да служи още по -добре на Исус Христос. „Враговете на Павел са убедени,че автентичната вяра се състои от верността към традицията, получена от предците и вярват, че истинската вяра се състои в спазването на Закона“, обясни папата. Дори започват да подозират самия Павел, считайки го за "неортодоксален по отношение на традицията". Но новостта на Евангелието, казва папа Франциск, "е радикална новост, не е мимолетна и преходна новост: няма модерни Евангелия. За папата, преживяното от галатяните е ситуация, която се повтаря във всяка епоха, ето защо думите на апостола са полезни и за нас днес, когато трябва да знаем как да се ориентираме в „лабиринта на добрите намерения“.

„Много важно е умението да се различава – завърши папата. Толкова много пъти сме виждали в историята, а виждаме и днес, някакво движение, което проповядва Евангелието по свой собствен начин, понякога с истински, подходящи харизми, но след това преувеличава и свежда цялото Евангелие до „движението“. Тогава това не е Евангелието на Христос, а Евангелието на основателя или на основателката. В началото това може да помогне, но в крайна сметка не дава плод с дълбоки корени. Затова ясното и решително слово на Павел беше спасителна за галатяните и е полезна и за нас. Евангелието е дар на Христос за нас, Той самият го разкрива. Това е, което ни дава живот".

(dg/vatn)

04 Август 2021, 12:19