Търси

През юли папата се моли за изграждане на социално приятелство

В молитвеното си намерение за месец юли 2021 г. Светият отец ни приканва да станем „архитекти на диалога“ и „архитекти на приятелството“ за разрешаване на конфликти и за справяне с причините за разделението в обществото и между хората.

„Който намери приятел, намира съкровище“, ни казва Библията – казва Франциск във видеоклипа, разпространен от Световната молитвена мрежа на папата.

Бих искал да ви предложа да преминете отвъд приятелските групи и да изградите социалното приятелство, така необходимо за добър съвместен живот.

Да подновим нашата среща, особено с най-бедните и най-уязвимите. Тези, които са в социалните периферии. Да се разграничим от популизмите, които експлоатират мъките на хората, без да предоставят решения, като предлагат мистика, която не решава нищо.

Да избегнем социалната вражда, която само разрушава и създава "поляризация".

Това не винаги е лесно, особено днес, когато част от политиката, обществото и медиите се стремят да създават врагове, които да разгроми в играта за власт.

Диалогът е начинът да погледнем на реалността по нов начин, да живеем със страст предизвикателствата за изграждането на общото благо.

Нека се молим в социални, икономически, политически и конфликтни ситуации да бъдем архитекти на диалог и приятелство, смели и страстни, мъже и жени, които винаги пподават ръка, и за да няма повече място за вражда и война".

01 Юли 2021, 09:46