Търси

Духовни упражнения във Ватикана с политическите лидери Салва Киир и Рик Мачар. 2019.04.11 Духовни упражнения във Ватикана с политическите лидери Салва Киир и Рик Мачар. 2019.04.11 

Икуменическо насърчение за 10 г. от независимостта на Южен Судан

В съвместно послание по повод 10 годишнината от независимостта на Южен Судан, папа Франциск, Джъстин Уелби и Джим Уолас, насърчава политическите лидери на страната за постигането на напредък в изграждането на една мирна държава.

На 9 юли, когато се отбелязва десетата годишнина от независимостта на Южен Судан, ние ви изпращаме нашите сърдечни поздрави, със съзнанието, че тази годишнина напомня за вашите минали борби и гледа с надежда към бъдещето“. С тези думи започва съвместното послание, адресирано до политическите лидери на страната по този повод, подписано от папа Франциск, от Джъстин Уелби, архиепископ на Кентърбъри, и от Джим Уолъс, модератор на църквата на Шотландия. „Вашата нация е благословена с огромен потенциал и ви насърчаваме да полагате все по-големи усилия, за да позволите на хората да се радват изцяло плодовете на независимостта“.

Подписалите посланието „с радост“ отбелязват „известен напредък“ в доверието между лидерите и в служението им към тяхната страна, но също така признават: „За съжаление, вашия народ продължава да живее в страх и несигурност и няма увереност, че тяхната нация може да гарантира „справедливостта, свободата и просперитета“, които присъстват във вашия национален химн.  Все още има много да се направи в Южен Судан, за да се оформи такава нация, която отразява Божието царство, където достойнството на всички се зачита и всички са помирени (срв. 2 Коринтяни 5)“.

За постигането на тази цел може да е необходима лична жертва от страна на самите лидери на нацията, „както Христос, модел на лидерство, осигуряващ близост в усилията, необходими за подновяване на разсъждението относно „как да служим най-добре на всички хората от Южен Судан".

„Ние сме до вас -  уверяват папа Франциск, Джъстин Уелби и Джим Уолас - докато гледате към бъдещето и се опитвате отново да разберете как може да се служи най-добре на южносуданския народ“. „С радост и благодарност припомняме историческата среща на политическите и религиозни лидери на Южен Судан във Ватикана през 2019 г. и отговорните обещания, дадени по този повод . Молим се тези обещания да оформят вашите действия, така че да стане възможно да посетим и ги отбележим лично с вас и вашия народ, зачитайки  вашия принос към една нация, която осъществява надеждите от 9 юли 2011 г.“.

Посланието завършва с „Божиия благослови за братство и мир“ към лидерите и към населението на африканската държава.

(dg/vatn)

09 Юли 2021, 12:42