Търси

Науката, важен ресурс за изграждане на мира Науката, важен ресурс за изграждане на мира 

Франциск: науката, важен ресурс за изграждане на мира

Видеопослание на папата към участниците в научна конференция, организирана от епархията на Абруцо в Италия. Франциск насърчава учените да формират новите поколения да бъдат градители на мирен свят, който след пандемията има възможност да преосмисли връзката между науката и обществото.
Видеопослание на папата към участниците в международната среща „Наука за мир“

За да се развие желанието за знание, което е скрито в сърцето на всеки мъж и жена, както е написано в енцикликата Fratelli Tutti, посочва папа Бергольо, е необходимо „научните изследвания да бъдат в служба на всички и в търсене на нови форми на сътрудничество, споделяне на резултати и изграждане на мрежи”.

С тези думи папа Франциск се обръща към учените и академичните власти, събрани в университета в Терамо за международната среща „Наука за мир“, която се провежда в планината Гран Сасо, където се намират националните лаборатории по ядрена физика. Среща, насърчавана от епархиите в Терамо, обстоятелство, което прави папата особено щастлив, защото свидетелства, че „не може и не трябва да има противопоставяне между вяра и наука“.

 Без да пренебрегва риска, че „научният прогрес се счита за единствения възможен подход за разбиране на аспект от живота, обществото и света“, Франциск подчертава, че поради пандемията е необходимо да се формулира нова връзка между науката и обществото.

“Опитът от извънредната здравна ситуация, спешно призова научния свят да преосмисли перспективите на превенцията, терапията и здравната организация, като вземе предвид антропологичните последици, свързани с обществото и качеството на отношенията между членовете на семейството и най-вече между поколенията“, посочва папата. „Никое научно познание не трябва да бъде само по себе си и се чувства самодостатъчно“. Освен това, допълва Франциск, „историческата реалност се нуждае от множество знания, които в своята специфичност допринасят за израстването на нова култура, способна да изгради общество чрез насърчаване на достойнството и развитието на всеки мъж и жена“.

Папата подчертава ключовата задача на науката да формира  нови поколения, така че да не се страхуват от научните изследвания: „Дори Учителят се оставя да бъде търсен: Той внушава на всеки сигурността, че с честно и почтено търсене винаги се достига истината. Промяната на епохата се нуждае от нови ученици на знанието и вие, скъпи учени, сте учители на ново поколение миротворци“.

Науката е „важен ресурс за изграждането на мира“, заключава папата във видеопосланието, като посочва задачата на учения: „да свидетелства, че е възможно създаването на нова социална връзка“, като се ангажира да предложи научните изследвания на цялата общност, местна и международна, и всички заедно да работят за преодоляване на конфликтите”.

(dg/vatn)

02 Юли 2021, 10:38