Търси

Папа Франциск по време на IX-та Световна среща на семействата в Ирландия през 2018. Папа Франциск по време на IX-та Световна среща на семействата в Ирландия през 2018. 

Папата: съпрузи и църковни пастири заедно в грижата за семейството

Пастирска грижа за семейството, но не на теория, а на практика, свързана с реалните проблеми на хората. Тази необходимост посочва папа Франциск във видеопослание към участниците в онлайн форума, организиран от Ватиканското ведомоство за миряните, семейството и живота, озаглавен „На кой етап се намира приложението на Amoris laetitia?“. Форумът, като част от специалната година "Amoris Laetitia Family", се провежда от 9 до 12 юни. Участват около 350 делегати на пастирската дейност сред семействата от 60 епископски конференции, 30 международни движения и епархии по целия свят.

За папата, форумът представлява „съществен момент в диалога между църковните пастири и миряните“, като „приемственост на синодалния път“ и който „трябва да се конкретизира в местните Църкви“ чрез „сътрудничество, споделяне на отговорността, способност за разпознаване и желание да се придружават семействата“. Франциск изразява надеждата срещата да бъде „плодотворна, да се вслуша в конкретните нужди на семействата“ и „да помогне заначало на процесите, необходими за обновяване на известието на Църквата“.

Не са малко "конкретните предизвикателства пред семействата“, сериозно засегнати от проблемите на пандемията, които се оказаха "знак на времето" за Църквата и обществото, посочва папата във видеопослането. Предизвикателства, които още Синода за семейството (2014-2015) вече беше извел: „Идеологически натиск, който възпрепятства образователните процеси, междуличностни проблеми, материална и духовна бедност и много самота поради трудността да се възприеме Бог в собствения живот". Тези трудности, подчертава папата, „все още не са преодоляни и изискват обновено пастирско усърдие в някои конкретни области: подготовката за брак, придружаването на млади семейни двойки, възпитанието, вниманието към възрастните хора, близостта до наранени семейства или тези, които в нов съюз искат да живеят изцяло християнския опит“.

Според папата това, което е необходимо, е „да се създаде мрежа, която в допълнение на призванията и статуса на живот, в дух на сътрудничество и църковно общение, да известява Евангелието на семейството по най-ефективния начин, отговаряйки на знаците на времето". За това е необходимо да се призове участието на самите семейства: „Църквата е поканена преди всичко да изслушва активно семействата и в същото време да ги включва като субекти на пастирска грижа“, казва Франциск във видеото на испански. „Необходимо е да се остави настрана теоретичното известяване на Благата вест, откъснато от реалните проблеми на хората, както и идеята, че евангелизацията е запазена за пастирски елит. Всеки покръстен е активен субект на евангелизация".

„Цели семейства с деца могат да се превърнат в достоверни свидетели на вярата, които да придружават други семейства, да изграждат общност, да сеят семена на общение сред приемащите първата евангелизация, допринасяйки по решаващ начин за известяването на керигмата“, подчертава папа Франциск. „За да донесем Божията любов на семействата и младите хора, които ще изграждат семействата на утрешния ден, се нуждаем от помощта на самите семейства с техния конкретен опит в живота и общението“. „Нуждаем се от съпружески двойки до църковните пастири, за да придружават други семейства, да помагат на по-слабите, да известяват, дори и в трудни моменти, че Христос присъства в Тайнството на брака, за да даде нежност, търпение и надежда на всеки, във всяка житейска ситуация".

В брака, както и в свещенството, на съпрузите се възлага „определена мисия в изграждането на Църквата“, обясни папата. Затова е важно „младите хора да видят със собствените си очи любовта на Христос жива и присъстваща в любовта на съпрузите, които свидетелстват с конкретния си живот, че любовта завинаги е възможна!“.

Семейството е „домашната църква“, мястото, където сакраменталното присъствие на Христос действа между съпрузи и между родители и деца. В този смисъл любовта, живяна в семейства, е постоянна сила за живота на Църквата, непрекъснато обогатявана от живота на всички домашни църкви. Затова, по силата на Тайнството на брака, всяко семейство става благо за Църквата.

Поради това, заключава папа Бергольо, съпрузите и църковните служители, особено епископите, са призовани „да си сътрудничат в грижите и защитата на домашните църкви“. „Ние, църковните пастири – призовава папата, трябва да си позволим да бъдем просветлени от Духа, така че това спасително провъзгласяване да се осъществи от семейни двойки, които са готови, но не са повикани. Ако вместо това ги повикаме и ги призовем да работят с нас, ако им дадем пространство, те могат да дадат своя принос за изграждането на църковната тъкан”. Целта е да се създаде Църква - „семейство на семейства“.

Накрая, Франциск приканва да се положат „специални усилия“ за формиране на миряните, особено на съпрузите и семействата, „така че по-добре да разберат значението на техния църковен ангажимент, тоест чувството за мисия, произтичащо от брака и семейството". „Много семейства не осъзнават големия дар, който са получили чрез Тайнството на брака. Когато едно семейство напълно открие този дар, изпитва желанието да го сподели с други семейства, защото радостта от срещата с Господ се стреми да се разпространява и поражда повече общение, най-вече мисионерско“, завършва папата.

(dg/vatn)

09 Юни 2021, 15:34