Търси

Хранителен пазар в Джакарта, Индонезия. Хранителен пазар в Джакарта, Индонезия. 

Папата настоява за приобщаващи и устойчиви хранителни системи

Трябва да се преосмисли „икономика в човешки мащаб, която не е подвластна на печалбата, а е закотвена в общото благо, приятелка на етиката и зачитаща околната среда“. Това пише папа Франциск това в послание до полския министър за климата и околната среда Михал Куртика, който председателства работата на 42-ата сесия на конференцията на ФАО, която се провежда в Рим от 14 до 18 юни.

В посланието, погледът на папата е насочен към възстановяването след пандемията. За Франциск, световната криза, предизвикана от Covid, е възможност за промяна на определени модели и призовава за „развитието на кръгова икономика, която гарантира ресурси за всички, включително бъдещите поколения, и насърчава използването на възобновяема енергия“.

В контекста на хранителната несигурност, породена от пандемията и позовавайки се на  папските документи Laudato Sì и Fratelli tutti, Франциск настоява за „промяна на посоката следвана досега“, чрез инвестиране „в глобална хранителна система, способна да устои на бъдещи кризи“. За папата, това е поуката, която трябва да се извлече от пандемията. „Всичко това включва насърчаването на устойчиво и диверсифицирано земеделие, което отчита ценната роля на семейното земеделие и селските общности", обяснява папата. Именно те са хората, които произвеждат храна, страдат от липсата или недостига на храна", посочва папата. Това са онези "три четвърти от бедните в света, които зависят основно от селското стопанство за препитание и които вместо това са изключени от пазарите, от собственост върху земята, от финансови ресурси, инфраструктура и технологии“.

„Докато някои сеят напрежение, сблъсъци и лъжи – добавя папа Франциск – ние сме призвани да изградим култура на мира с търпение и решителност, която е насочена към инициативи, които обхващат всички аспекти на човешкия живот и ни помагат да отхвърлим вируса на безразличието“.

Франциск призовава ФАО и международни институции да работят за постигане на „хранителна автономност, както чрез нови модели на развитие и потребление, така и чрез форми на организация на общността, които запазват местните екосистеми и биологичното разнообразие".

Посланието завършва с призива да се стремим към братство. „Необходими  са конкретни жестове за стимулиране на братството, на базата на индивидуална и колективна отговорност. Нека се възползваме от това изпитание като възможност да подготвим утрешния ден за всички, без да отхвърляме никого“.

(dg/vatn)

 

 

15 Юни 2021, 16:18