Търси

Папата на обяд с бедните във Ватикана. 2019.11.17 Папата на обяд с бедните във Ватикана. 2019.11.17  

Папата: бедните ни помагат да открием истинския лик на Отца

В Посланието за Световния ден на бедните, който се отбелязва на14 ноември, на тема „Защото сиромасите всякога се намират между вас“, взето от Евангелието на Марко (14,3.9), Франциск отправя силен призив към християните и правителствата по света за спешна намеса за премахване на бедността. „Трябва да променим начина на живот, защото егоизмът причинява бедност“, изтъква папа Бергольо.

В посланието, папата припомня критиките на Юда, който оспорва факта, че една жена излива много ценно миро върху главата на Исус, на стойност около 300 денария, сума - казва предателят апостол - която може да се даде на бедните. В действителност, отбелязва евангелистът Йоан, Юда казва това „не защото го беше грижа за сиромасите, а защото бе крадец и като държеше торбичката, вземаше от това, което пускаха в нея (Йоан 12, 5-6). Франциск категорично подчертава: „Тези, които не разпознават бедните, предават учението на Исус и не могат да бъдат негови ученици“. Бедните заемат централно място по пътя на Църквата“.

Днес, чумата на пандемията допълнително увеличи броя на бедните, защото „когато не носи страдание и смърт със себе си, тя все още е предвестник на бедността“, отбелязва папата. По този начин "бедните се увеличиха драстично и за съжаление това ще продължи и през следващите месеци". Оттук и неговия призив спешно е да се дадат конкретни отговори ”с проекти за насърчаване на страдащите от безработица, която драматично засяга толкова много бащи на семейства, жени и млади хора”. Жени като палестинката, която помазва главата на Исус и която със своята „женска чувствителност“ показва, че тя е „единствената, която разбира състоянието на духа на Господ“. Защото жените, продължава Папата, „толкова често дискриминирани и държани далеч от отговорни позиции”, в Евангелията са „главни действащи лица в историята на откровението”.

За съжаление, предупреждава Франциск, „индивидуалистичният начин на живот е съучастник в създаването на бедност и стоварва върху тях цялата отговорност за състоянието в което се намират. Но бедността не е плод на съдбата, а следствие от егоизма". Папата отправя силен призив: „Изисква се различен подход към бедността“, едно предизвикателство за правителствата и световните институции, които да отговорят „с далновиден социален модел на новите форми на бедност“ в света. "Ако бедните са маргинализирани, сякаш са виновни за тяхното състояние - тогава самата концепция за демокрация е в криза и всяка социална политика фалира".

Думите на Исус „винаги имате бедните със себе си“, уточнява папа Франциск, са „покана никога да не изпускаме от поглед възможността, която се предлага да правим добро“. Не става въпрос „да олекотим съвестта си чрез даване на някаква милостиня, а по-скоро да противодействаме на културата на безразличие и несправедливост, с която подхождаме към бедните“. „Милостинята е случайна; споделянето е трайно. Първото рискува да удовлетвори тези, които го правят и да унижи тези, които го получават; второто укрепва солидарността и създава необходимите условия за постигане на справедливост“.

Франциск цитира апостолическото насърчение Evangelii gaudium, в което  казва „не на икономиката на изключване и неравенство“, „не“ на икономика, която убива. Бедността е резултат от безскрупулна система. Франциск осъжда онези, които считат бедните за "непоносима тежест за икономическа система, която поставя в центъра интереса на някои привилегировани категории. Пазар, който игнорира или избира етични принципи, създава нечовешки условия за хората, които вече живеят в несигурност. По този начин ние ставаме свидетели на създаването на нови капани на бедността и изключването, породени от безскрупулни икономически и финансови участници, лишени от хуманизъм и социална отговорност".

Присъствието на бедните в нашите общества "е постоянно, но не трябва да води до навик, който се превръща в безразличие, а по-скоро да включва споделяне на живота им. Бедните не са "външни" хора за общността, а братя и сестри, с които да споделим страданията, за да облекчим затрудненията и маргинализацията им, за да се възстанови загубеното им достойнство и да се осигури необходимото социално включване".

   За християните - подчертава Франциск- съществува „неразривна връзка“ между „Исус, бедните и провъзгласяването на Евангелието. Божият лик, който Той разкрива, е на един "Баща за бедните и близко до бедните. Цялата дейност на Исус потвърждава, че бедността не е плод на съдбата, а конкретен знак за присъствието Му сред нас. Не го намираме когато и къде искаме, а го разпознаваме в живота на бедните, в техните страдания и немотия, в понякога нечовешките условия, в които те са принудени да живеят".

„Няма да се уморя да  повтарям, че бедните са истински евангелизатори, защото те са първите, които са били евангелизирани и призовани да споделят блаженството на Господ и неговото Царство“, завъръшва посланието си папата. "Бедните във всяко състояние и всяка географска ширина ни евангелизират, защото ни позволяват да преоткрием автентичните черти на Божия лик".

(dg/vatn)

 

14 Юни 2021, 17:48