Търси

Папата със общността от римския Колеж "Свети Лудвиг, крал на Франция" Папата със общността от римския Колеж "Свети Лудвиг, крал на Франция" 

Папата към свещениците: бъдете апостоли на радостта

Папа Франциск прие на аудиенция във Ватикана общността от римския Колеж на „Свети Лудвиг, крал на Франция“. „Вашето братство е свидетелство в едно общество, белязана от индувидуализма и безразличието“, каза папата, който предупреди свещениците да се пазят от изкушенията на изолацията, критиките и говоренето зад гърба на другите.

Светла Чалъкова – Ватикана

"В общество, белязано от индивидуализма, от самоутвърждаването, от безразличието, вие придобивате опита да живеете заедно с неговите ежедневни предизвикателства. Разположен в сърцето на Рим, вашият дом, със своето житейско свидетелство, може да общува с хората, които споделят евангелските ценности на едно разнообразно и солидарно братство, особено когато някой преживява труден момент. Всъщност вашият братски живот и различните ви ангажименти са в състояние да накарат хората да усетят верността на любовта на Бог и неговата близост“. С тези думи папа Франциск приветства във Ватикана свещениците от римския Колеж „Свети Лудвиг, крал на Франция“. Става въпрос за колеж, намиращ се в известната римска енория, в центъра на Рим, отправна точка за френската общност в Италия, където се съхраняват три картини на Караваджо.

„В живота на общността винаги има изкушението да се създадат малки затворени групи, да се изолираш, да критикуваш и да говориш лошо за другите, да вярваш себе си за по-превъзходен, по-интелигентен. И това пречи на всички!“, припомни папата. Това – продължи той – „не е хубаво. Приемайте се винаги едни други като дар. В братство, живеещо в истината, в искреността на взаимоотношенията и в молитвен живот, ние можем да създадем общност, в която може да се диша въздуха на радостта и нежността“.

Свети Йосиф, модел на преданост

На свещениците от френската общност, Франциск посочи фигурата на Свети Йосиф в годината, посветена на него: „човек на вярата, нежен баща и модел на вярност и доверие в Божия промисъл“. Подобно на него е необходимо да се прилагат на практика приема, нежността и себедаряването. „Свещеникът - подчерта папа Франциск - е човек, който в светлината на Евангелието разпространява вкуса на Бог около себе си и предава надежда на неспокойните сърца“.

Освободете се от мечтите за величие и самоутвърждаване

„Вкус“ и „надежда“, които да бъдат предадени и в различните римски университети, които посещават свещениците от колежа. Според папата тези места всъщност са възможност „по-добре да оценят реалността, в която са призовани да възвестяват Евангелието на радостта ”. Но – предупреди папата -  „не отивайте на полето, за да прилагате теориите и без да вземете предвид средата, в която се намирате, както и хората, които са ви поверени“.

„Пожелавам ви– каза папата - да бъдете „овчари с мирис на овце“, хора, способни да живеете, да се смеете и плачете с вашите хора, с една дума да общувате с тях. Освободете се от себе си, от вашите предварително замислени идеи, мечтите ви за величие, вашето самоутвърждаване, за да поставите Бог и хората в центъра на ежедневните ви грижи“.

Широк кръгозор

С други думи – каза папата – „това означава винаги да имате широк кръгозор. Не се страхувайте да рискувате, да вървите напред, защото можете да правите всичко с Христос, който ви дава сила“, призовава Франциск.

„С него можете да бъдете апостоли на радостта, подхранвайки в себе си благодарността да бъдете в услуга на братята и на Църквата“.

Признателността, оръжие срещу самотата и обезсърчението

Папата завърши словото си с едно последно насърчение: „Подхранвайте признателността. Онази, която свети Жан-Мари Виане нарича „мощно оръжие“, за да се поддържа надеждата жива в моменти на обезсърчение, самота и изпитания. Благодарност към Бог за това, което сте един за друг, като си спомняте, че с вашите ограничения, слабости, неволи винаги има един поглед на любов над вас, който ви дава увереност“.

07 Юни 2021, 13:08