Търси

Литургия за Тяло и Кръв Христови във Ватикана Литургия за Тяло и Кръв Христови във Ватикана 

Папа Франциск: жаждата за Бог отваря сърцето, за да преломим живота си с другите

Във Ватиканската базилика, на олтара на Свети Петровия престол, папа Франциск отслужи тържествена литургия за празника Тяло и Кръв Христови. "За да отслужваме Евхаристията, трябва първо да разпознаем собствената си жажда за Бог: да се чувстваме нуждаещи се от Него, да желаем присъствието Му и любовта Му, да сме наясно, че не можем да го направим сами, а се нуждаем от Храната и Питието за вечен живот, които ни поддържат по пътя", каза папата.

Във Ватикана тържеството се чества в четвъртък, както и в по-голямата част от света, защото напомня за литургията за Вечерята Господня и има средновековен произход с цел да потвърди реалното присъствие на Исус в Евхаристията. Но папа Франциск избра да чества този празник в неделя, както в Италия, и заради мерките анти Ковид замени традиционното Евхаристийно  шествие с евхаристийно обожание. В Италия тържеството се чества в неделя от 1977 г., а Йоан Павел II възобновява традицията в четвъртък и шествието по улиците на Рим през 1982 г.

Вдъхновение за проповедта си папата почерпи от Евангелският откъс, предложен от литургията, като открои трите централни образа в него. Представяме ви пълният текст на папската проповед.

******

Исус изпраща учениците си да отидат и да подготвят мястото за честването на пасхалната вечеря. Те са тези, които питат: „Учителю, къде искаш да отидем и приготвим, за да ядеш пасхата?“ (Мк. 14, 12). Докато съзерцаваме и се прекланяме пред присъствието на Господ в Евхаристийния хляб, ние също сме призовани да се запитаме: на кое „място“ искаме да приготвим Господнята Пасха? Кои са „местата“ от нашия живот, където Бог иска да бъде приет? Бих искал да отговоря на тези въпроси, като се спра на три образа на Евангелието, което чухме (Мк. 14, 12-16.22-26).

Първият е този на човека, носещ стомна с вода (ст. 13). Това е детайл, който изглежда повърхностен. Но този напълно анонимен мъж се превръща във водач за учениците, които търсят мястото, което по-късно ще бъде наречено Горницата. А каната с вода е знакът, по който го разпознават: знак, който ни кара да мислим за жадното човечество, винаги търсещо източник на вода, който го утолява и възражда. Всички ние вървим през живота с стомна в ръка: жадуваме за любов, за радост, за успешен живот в един по-човешки свят. И за тази жажда водата на светските неща е безполезна, защото става въпрос за една по-дълбока жажда, която само Бог може да задоволи.

Нека проследим още този символичен „знак“. Исус казва на своите ученици, че там, където ще ги отведе мъжът с каната, пълна с вода, там ще бъде отпразнувана пасхалната вечеря. Следователно, за да отпразнуваме Евхаристията, трябва първо да разпознаем собствената си жажда за Бог: да се чувстваме нуждаещи се от Него, да желаем присъствието Му и любовта Му, да сме наясно, че не можем да го направим сами, а се нуждаем от Храната и Питието за вечен живот, които ни поддържат по пътя. Днешната драма е, че жаждата често е утолявана. Въпросите за Бог са угаснали, желанието за Него е избледняло, търсещите Бог стават все по-редки. Бог вече не привлича, защото вече не чувстваме нашата дълбока жажда. Но само там, където има мъж или жена с кана за вода - нека помислим за самарянката (срв. Йоан 4, 5-29) – Господ може да се открие като Онзи, който дарява нов живот, който подхранва с истинска надежда Нашите мечти и стремежи, присъствие на любов, която дава смисъл и насока на нашето земно поклонничество. Както вече отбелязахме, именно този човек със стомната води учениците в стаята, където Исус ще установи Евхаристията. Жаждата за Бог ни води към олтара. Ако липсва жажда, нашите литургии стават сухи. Ето защо, също като Църква, малката група обичайни хора, които се събират, за да отслужат Евхаристията, не може да бъде достатъчна; трябва да отидем в града, да се срещнем с хората, да се научим да разпознаваме и събуждаме жаждата за Бог и желанието за Евангелието.

Вторият образ е този на голямата стая на горния етаж (ст. 15). Именно там Исус и неговите ученици ще проведат пасхалната вечеря и тази стая се намира в къщата на един човек, който ги приема. Отец Примо Мацолари казаше: «Ето един човек без име, стопанин, му дава назаем най-красивата си стая. [...] Той даде най-голямото нещо, което имаше, защото всичко около великото тайнство трябва да е голямо, стая и сърце, думи и жестове ”(La Pasqua, La Locusta 1964, 46-48).

Голяма стая за малко парче хляб. Бог стана толкова малък, колкото парче хляб и точно поради тази причина е необходимо голямо сърце, за да може да го разпознае, да го обожава и приеме. Божието присъствие е толкова смирено, скрито, понякога невидимо, че се нуждае от подготвено, будно и приветливо сърце, за да бъде разпознато. Ако сърцето ни, вместо на голяма стая, прилича на килер, където съхраняваме със съжаление старите неща; ако изглежда като таванско помещение, където отдавна сме складирали своя ентусиазъм и мечтите си; ако изглежда като тясна и тъмна стая, защото живеем само за себе си, проблемите си и горчивината си, тогава ще бъде невъзможно да разпознаем това мълчаливо и смирено присъствие на Бог. Имаме нужда от голяма стая. Сърцето трябва да бъде уголемено. Трябва да напуснем малката стая на нашето его и да влезем в голямото пространство на удивлението и обожанието. Това е отношението към Евхаристията, това е, което ни трябва: обожание. И Църквата също трябва да бъде голяма стая. Църквата също трябва да бъде голяма стая. Не малък и затворен кръг, а общност с отворени обятия, приветлива за всички. Нека се запитаме следното: когато се приближи някой, който е ранен, сгрешил, който има различен жизнен път, дали Църквата е една голяма зала, за да го посрещне и да го доведе до радостта от срещата с Христос? Евхаристията иска да нахрани онези, които са уморени и гладни по пътя, нека не забравяме това! Църквата на съвършените и чистите е стая, в която няма място за никого; Църквата с отворени врати, която празнува около Христос, вместо това е голяма зала, където всеки може да влезе.

И накрая, образът на Исус, който преломява хляба. Това е евхаристийният жест par excellence, жестът за идентичността на нашата вяра, мястото на срещата ни с Господ, който се поднася, за да ни възроди в нов живот. Този жест е също шокиращ: дотогава агнетата са били жертвани и принасяни в жертва на Бог, сега Исус е този, който прави себе си агне и се принася в жертва, за да ни даде живот. В Евхаристията съзерцаваме и се прекланяме пред Бога на любовта. Господ е този, който не преломява никого, а преломява себе си. Господ е този, който не изисква жертви, а жертва Себе Си. Господ е този, който не иска нищо, но дава всичко. За да отслужваме и живеем Евхаристията, ние също сме призовани да живеем тази любов. Защото не можем да разчупим неделния хляб, ако сърцето ни е затворено за братята. Не можем да ядем този хляб, ако не даваме хляб на гладния. Не можем да споделяме този Хляб, ако не споделяме страданията на нуждаещите се. В края на всичко, дори на нашите тържествени евхаристийни литургии, ще остане само любовта. И още от сега нашите Евхаристии преобразяват света до степента до която позволяваме да бъдем преобразени и да станем хляб, преломен за другите.

Братя и сестри, къде да „приготвим Господната вечеря“ и днес? Процесията с Пресветото Тайнство - характерна за празника на Тяло и Кръв Христови, но която за момента не можем да проведен - ни напомня, че сме призовани да излезем, носейки Исус. Да излезем, за да занесем Христос на онези, които срещаме в ежедневието. Ставаме Църква с кана в ръка, която разбужда жаждата и носи вода. Нека отворим сърцата си в любовта, за да бъдем просторната и гостоприемна зала, където всеки може да влезе, за да се срещне с Господ. Нека разчупим живота си в състраданието и солидарността, така че светът да вижда през нас величието на Божията любов. И тогава Господ ще дойде, ще ни изненада отново, ще стане храна за живота на света. И ще ни задоволи завинаги, до деня, когато Небесата трапеза ще съзерцаваме лицето Му и ще се радваме без край.

06 Юни 2021, 18:25