Търси

Катехисти от римската енория „Светите мъченици от Уганда“. Катехисти от римската енория „Светите мъченици от Уганда“. 

Папа Франциск създава мирско служение на катехиста

„Antiquum ministerium“: това е заглавието на специалния папски документ (Motu proprio), публикуван на 11 май, с който папа Франциск създава мирското служение на катехиста, определяйки го като спешна необходимост от евангелизация в съвременния свят.

Ватикан нюз

Изправени пред „установяването на глобализирана култура“, „необходимо e да се признае присъствието на миряни, които по силата на своето кръщение се чувстват призвани да сътрудничат в катехизацията“. Папата подчертава също и значението на „автентичната среща с младите поколения“, както и „необходимостта от творчески методологии и инструменти, които да направят провъзгласяването на Евангелието в съответствие с мисионерската трансформация на Църквата“.

Ново служение, но с древен произход

Новото служение има много древен произход: в зародишна форма, например, за него се говори в Евангелието от Лука и в посланията на св. Апостол Павел до Коринтяни и Галатяни. След Втория Ватикански събор, нараства осъзнаването на факта, че „задачата на катехизатора има важно значение“, както и е необходимо за „развитието на християнската общност“, дотолкова, че дори и днес много „способни и упорити катехитети“ изпълняват „незаменима мисия в предаването и задълбочаването на вярата“, носейки на света „красотата, добротата и истината на християнската вяра“.

Промяна на обществото чрез християнските ценности

Без да се отнема нищо от „мисията на епископа, първия катехизатор в неговата епархия“, нито „особената отговорност на родителите“ за християнската формация на техните деца, папата приканва да се оценят миряните, които сътрудничат в служението за катехизация, за да се срещнат с „мнозина, които чакат да познаят красотата, добротата и истината на християнската вяра“. Църковните пастири имат дълга да признаят „мирските служения, които могат да допринесат за промяната на обществото, чрез християнските ценности, които да проникнат в социалния, политическия и икономическия свят“.

Да се избягват формите на клерикализация

Катехистът, свидетел на вярата, учител и спътник - обяснява папата - е призван да се отдаде на пастирската служба за предаване на вярата от първото известие и подготовката за Тайнствата на християнското посвещение, до постоянната формация. Мирското служение на катехиста „придава по-голямо значение на мисионерския ангажимент, типичен за всеки покръстен“ и трябва да се осъществи „в напълно светска форма, без да се изпада в какъвто и да е израз на клерикализация“, препоръчва Франциск.

Специален институционален обред

Мирското служение на катехистите също има „стойността на призвание“, което изисква „дължимия размисъл от страна на епископа“ и специален институционален обред, който Конгрегацията за божествения култ и дисциплината на тайнствата ще публикува съвсем скоро. В същото време - подчертава папа Франицск - катехистите трябва да бъдат мъже и жени „с дълбока вяра и човешка зрялост“; да участват активно в живота на християнската общност;  да проявяват способност за „приемане, щедрост и живот на братско общение“; да бъдат подготвени от библейска, богословска, пастирска и педагогическа гледна точка; да са придобили предишен опит в катехизацията; да си сътрудничат вярно със свещеници и дякони, както и „да бъдат одухотворени от истински апостолски ентусиазъм“.

Покана към Епископските конференции

Накрая, папата приканва Епископските конференции „да направят служението на катехистите ефективно“, като установят формиращия процес и нормативните критерии, необходими за достъп до него, по съгласуван начин и в съответствие с папския документ Motu proprio, който може да бъде възприет, „на основата на църковното право”, също и от Източните църкви.

11 Май 2021, 11:45