Търси

Молитвата на папата през май: финанси и политика в защита на най-нуждаещите се

В молитвените си намерения за месец май, разпространени във видео от Световната молитвена мрежа, папата призовава верните да се молят, за да могат финансовите ръководители да си сътрудничат с правителствата в защита на най-нуждаещите се.

„Реалната икономика, тази, която създава работни места, е в криза“, много хора са без работа, докато „финансовите пазари никога не са били толкова хипертрофни, колкото сега“. Тази констатация за отдалечеността на „света на големите финанси от живота на повечето хора“, прави папа Франциск във видеото за молитвените намерения  за месец май, поверени на Световната молитвена мрежа на папата и посветени на финансовия свят. Папа Франциск предупреждава за опасностите свъзрани със спекулациите, призовавайки за намеса:

Финансите, ако не бъдат регулирани, се превръщат в чиста спекулация, подпомогната  от монетарната политика. Тази ситуация е неустойчива и опасна. За да се избегне бедните отново да заплащат последиците, финансовите спекулации трябва да бъдат строго регламентирани. Спекулации. Искам да подчертая този термин.

Папата посочва посоката на промяната:

„Финансите трябва да бъдат средство в служба на хората и за грижата за общия ни дом! - призовава папата. Все още имаме време да започнем процес на глобална промяна, за да приложим на практика различна икономика, по-справедлива, по-приобщаваща и устойчива, която не оставя никого. Нека да го направим! И да се молим финансовите лидери да работят с правителствата за регулиране на финансовите пазари в защита на гражданите в опасност“.

Пандемията и изказванията на папа Франциск

Малко повече от година след началото на глобалната пандемия Covid-19, вече се усещат глобалните последици, включително икономически и финансови, припомня комюнике, придружаващо видеото на папата. „Световният брутен вътрешен продукт (БВП) преживя през 2020 най-големия си колапс след края на Втората световна война: милиони са постоянно или временно безработните, а правителствата вливат милиарди долари в икономиките си, за да избегнат още по-големи щети", се подчертава в комюникето.

Припомня се и неотдавнашното послание на Франциск до Световната банка и Международния валутен фонд, в което посочва, че „много от нашите братя и сестри в човешкото семейство, особено онези, които са в периферията на обществото, на практика са изключени от финансовата дейност в света“.  „Време е да признаем – посочва папата - че пазарите, особено финансовите, не се управляват сами, а трябва да бъдат подкрепени от закони и разпоредби, които гарантират, че работят за общото благо, като гарантират, че финансите - а не просто спекулативни или самофинансиращи - работят за социални цели, така необходими в настоящата глобална извънредна здравна ситуация“.

В темите, засегнати във видеото на папата с молитвените намерения за месец май, отекват думите на папа Франциск от енцикликата Laudato si ', в която припомня, че политиката и икономиката трябва да  диалогират и да бъдат в служба на живота. Също и от енцикликата Fratelli tutti , в която подчертава отговорността на правителствата за „реабилитирането на здравословна политика, която не е подчинена на диктата на финансите“ и „възвърнат централното място на човешкото достойнство".

През последните години, молитвените намерения на папата се разпростарянват във формата на видеопослания, глобална инициатива на Световната молитвена мрежа на папата. Нейната главна задача е да мобилизира католиците чрез молитва и действия пред предизвикателствата на човечеството и мисията на Църквата: предизвикателства, представени под формата на молитвени намерения, поверени от папата на цялата Църква. Днес, Световната молитвена мрежа  присъства в 98 страни и е съставена от повече от 35 милиона католици, включително младежкия клон Младежко евхаристийно движение. От 2016 г. видеото на папата е гледано повече от 152 милиона пъти във всички негови социални мрежи. Преведено е на 23 езика и отпечатвано в 114 държави.

(dg/vatn)

04 Май 2021, 17:41