Търси

Какъв свят искаме да оставим на децата си Какъв свят искаме да оставим на децата си 

Франциск: какъв свят искаме да оставим на нашите деца

Във видеопослание, по повод старта на Платформата за действие Laudato Si, папа предлага пътна карта за грижата за „общия дом“.

Амедео Ломонако – Димитър Ганчев - Ватикана

Какъв свят искаме да оставим на новите поколения пустиня или градина? Искаме ли да бъдем пазители или грабители на земните ресурси? Тези ключови въпроси отекват във видеопосланието на папа Франциск по повод старта на инициативата „Платформа Laudato si'“ (бел.ред. по едноименната енциклика за екологията), път, насочен към различни действителности: семейства, енорийски и епархийски общности, училища и университети, болници, предприятия, фирми и религиозни институти. В този седемгодишен „път“ - обяснява Светият Отец - ще се включат по различен начин нашите общности, така че „да укрепнат в духа на цялостната екология“.

Целите

Седем са целите на този „оперативен път“: отговор на плача на Земята; вслушане в плача на бедните, екологична икономика, възприемането на умерен начин на живот, екологичното образование, духовна екология. Във видеопосланието за стартирането на Платформата, която бе представена на 25 май  в пресцентъра на Светия престол, папата подновява призива си към всички хора с добра воля и съдържащ се в енцикликата публикувана през 2015 г .: „да се грижим за Земята, която е нашият общ дом”.

Нараненият дом

„От дълго време, този дом, който ни приютява, е наранен поради нашето грабителско отношение, което ни кара да се чувстваме господари на планетата и нейните ресурси и ни упълномощава да използваме безотговорно благата, които Бог ни е дал – горчиво констатира папата във видеопосланието. Днес, тези рани се проявяват драстично в безпрецедентна екологична криза, засягаща почвата, въздуха, водата и като цяло екосистемата, в която живеят хората. Настоящата пандемия открои още по-силно вика на природата и на бедните, които страдат най-много от последствията, подчертавайки, че всичко е взаимосвързано и взаимозависимо и че нашето здраве не е отделено от здравето на околната среда в която живеем“.

Нов екологичен подход

За да отговори на двойния вик на Земята и бедните, Франциск посочва един приоритет: „нов екологичен подход, който да промени начина ни на живот в света, връзката ни със земните ресурси и като цяло начина по който да се гледа на човека и на живота". За Франциск, пътят, който трябва да бъде извървян е този на „цялостната човешка екология, която включва не само екологични проблеми, но и човека като цяло“, за да чуем „вика на бедните“ и да бъде „квас за ново общество“.

По-добро бъдеще за всички

„Ние носим голяма отговорност, особено към бъдещите поколения. Какъв свят искаме да оставим за нашите деца и младежи? – пита риторично папата. Нашият егоизъм, нашето безразличие и нашия безотговорен стил застрашават бъдещето на нашите деца! Затова подновявам апела си: нека се грижим за нашата майка Земя, нека преодолеем изкушението на егоизма, който ни прави грабители на ресурсите, нека възпитаваме уважение към даровете на Земята и творението, нека започнем такъв начин на живот и общество, които са екологично устойчиви: имаме възможност да подготвим по-добро бъдеще за всички. От Божиите ръце получихме градина, затова не можем да оставим пустиня за децата си“.

Време за смели решения

Изминаха шест години от публикуването на енцикликата Laudato si', а Годината Laudato Si ', организирана от Ведомството за насърчаване на цялостното човешко развитие, току-що приключи. Дори в това време, разтърсено от пандемията, се раждат множество инициативи и платформата Laudato Si 'продължава този път. Въпросът е как да следваме нов път, осветен от смели решения, както припомни папа Франциск, през 2019 г., за честването на Световния молитвен ден за грижата за творението. „Това е моментът - подчерта Папата - да предприемем пророчески действия. Много млади хора издигат гласа си по целия свят, призовавайки за смел избор. Те са разочаровани от твърде много неизпълнени обещания, от поети и пренебрегнати ангажименти, поради частни интереси и удобство. Младите хора ни напомнят, че Земята е благо, което не трябва да се похабява, наследство, което трябва да се предаде; че надеждата за утре не е хубаво чувство, а задача, която изисква конкретни действия, днес. Дължим им верни отговори, а не празни думи; факти, а не илюзии".

25 Май 2021, 16:25