Търси

Vatican News
Папа Франциск на молитвата Ангел Господен, 30 май 2021 Папа Франциск на молитвата Ангел Господен, 30 май 2021 

Ангел Господен: Света Троица, единство на любов и светлина

На молитвата Ангел Господен, на празника на Света Троица, папа Франциск подчерта, че Бог е общение и това единство „е съществено за християнина: то не е поведение“, а се поражда „от милосърдието на Бог“ и от присъствието на Светия Дух в сърцата

Адриана Мазоти – Маня Кавалджиева – Ватикана

 „Света Троица е тайната на един Бог и този Бог е в три Личности: Отец, и Син и Светия Дух, три лица. Но Бог е един!" На неделната молитва, папа Франциск започна размишлението си за празника на Света Троица, като говори извън написания текст за тържеството, което Църквата чества днес, като поясни:

Отец е Бог, Син е Бог, Светият Дух е Бог. Но те не са три отделни богове: това е само един Бог в три личности. Това е тайна, която ни разкри Исус Христос: Света Троица. Днес честваме тази тайна, защото тези Лица не са прилагателни на Бог: не. Те са лица реални, различни, различаващи се; те на са – както казваше онзи философ – „еманация на Бог“: не, не! Те са Личности. Това е Отца, на когото аз се моля с „Отче наш“, който ми даде спасението, опрощението; това е Светият Дух, който обитава в нас и в Църквата.  И това говори на нашето сърце, защото тази тайна я намираме да се съдържа в онзи израз на Свети Йоан, който обобщава цялото Откровение: „Бог е любов“ (1Йоан 4,8.16). Отца е любов, Синът е любов, Светият Дух е любов.

Тринитарният живот и единството между нас

Тъй като е любов, Бог, следователно, не е самота, потвърди още папа Бергоьо, „а общение между Отец, Син и Светия Дух. Наистина, любовта по същество е даряване на себе си и се поражда именно от онова първоначално тринитарно общение, което вижда у Светия Дух връзката на единството между Отца и Сина. Папата поясни, че „не е лесно да се разбере, но тази тайна може да се преживява много, от всички нас“. Франциск посочи, че „тази загадка на Светата Троица ни бе разкрита от самия Исус. Той ни запозна с лицето на Бог като милосърден Отец; представи самия Себе си, истински човек, като Божи Син и Слово на Отца; говори за Светия Дух, който произлиза от Отца и от Сина, Дух на Истината, Дух Параклит, тоест Утешител и Застъпник“. Затова, изтъкна Бергольо, „Исус изпрати апостолите във всички части на света, „за да бъдат кръстени всички народи“.

Следователно днешният празник ни кара да съзерцаваме тази прекрасна тайна на любов и светлина, от която произлизаме и към която е ориентиран нашият земен път. При възвестяването на Евангелието и във всяка форма на християнската мисия, не може да се изключи това единство, към което призовава Исус, сред нас, следвайки единството на Отца, Сина и Светия Дух: не може да се изключи това единство; красотата на Евангелието изисква единството да бъде живяно и засвидетелствано в съгласието между нас, които сме толкова различни! И това единство, смея да твърдя, е от съществено значение за християнина: то не е поведение, не е начин на изразяване: не. То е от съществено значение, защото е единство, което се поражда от любовта, от милосърдието на Бог, от опрощението на Исус Христос и от присъствието на Светия Дух в сърцата ни.

Накрая, папата се позова на Дева Мария, която „отразява красотата на Бог, който е един и троичен“. Нека Тя „да подкрепя нашата вяра; нека ни накара да бъдем поклонници на Бог и служители на братята“, заключи папа Франциск.

30 Май 2021, 15:46

„Ангел Господен“ е молитва, която се рецитира три пъти на ден като вечен спомен за Въплъщението: в 6 ч. сутринта, на обед и вечерта към 18 ч., момент в който забива камбаната за „Ангел Господен“. Името си „Ангел Господен“ тя носи от първите думи на самата Молитва – „Ангел Господен извести на Мария“ – и се състои в краткия прочит на три кратки текста отнасящи се до Въплъщението на Исус Христос и рецитирането на молитвата „Радвай се“. Тази молитва бива рецитирана от папата на площад „Свети Петър“ всяка неделя по обед и на големи литургични празници. Преди Богородичната молитва, папата отправя кратко слово към присъстващите, черпейки вдъхновение от литургичните четива за деня. От Пасхата до Педтдесятница, на мястото на молитвата „Ангел Господен“, се рецитира молитвата „Царице Небесна“, която е спомен за Възкресението на Исус Христос, в края на която се рецитира три пъти „Слава на Отца“

Последни молитви Ангел Господен / Царице Небесна

Прочети всичко >